08.07.2020 - 09.07.2020
Trainer
Simona Fătu
Tip curs
Online
Grup țintă
 • Administratori, membrii în consiliile de supraveghere, directori cu mandat, în general persoane din conducerea executivă - persoane care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii structurilor statutare ale unei entități reglementate, sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea curentă a acesteia şi sunt învestite cu competența de a angaja răspunderea societății;

 • Persoane care dețin poziții de ”middle management” şi care țintesc ocuparea unor funcții de administrator/director executiv;

 • Persoane cheie din companii incluzând fără a se limita la: resurse umane, control intern, conformitate, audit intern, etc.;

 • Persoane din cadrul instituțiilor de reglementare, supraveghere şi control care, în cursul activității au  nevoie să înțeleagă rolul, modul de funcționare şi organizare a comitetului de nominalizare şi remunerare constituit la nivelul structurilor de conducere ale companiilor pe care le supervizează.

Obiectivele cursului

La finalul cursului, participanții vor dobândi şi dezvolta competențe cu privire la:

 • Atribuțiile şi responsabilitățile comitetului de nominalizare şi remunerare;
 • Principii de organizare a comitetului de nominalizare şi remunerare şi instrumente de documentare a modului în care conducerea superioară/executivă analizează, în mod regulat,  politicile din domeniul resurselor umane incluse în categoria “conducere superioară/executivă și funcții cheie” şi se asigură că remunerațiile primite de acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle şi responsabilitățile pe care acestea le au;
 • Metode de evaluare a activității comitetului de nominalizare şi remunerare.
Tematica
 • Atribuțiile şi responsabilitățile comitetului consultativ de nominalizare şi remunerare din perspectiva legală şi din perspectiva bunelor practici;

 • Rolul comitetului de nominalizare şi remunerare;

 • Compoziția comitetului de nominalizare şi remunerare;

 • Desfășurarea ședințelor comitetului de nominalizare şi remunerare;

 • Evaluarea activității comitetului de nominalizare şi remunerare;

 • Obligații de raportare.

Investiție

Investitia include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare.

Detalii curs

Cursul se va desfășura între orele 9.30- 12.30

Tot mai multe reglementări, dar şi acţiuni de control din partea autorităţilor de supraveghere, pun accent pe exercitarea rolului activ al conducătorilor societății în stabilirea politicii de remunerare aplicate de societate, a identificării și soluționării adecvate a situațiilor de conflict de interese, a politicilor privind selectarea candidaturilor pentru persoanele din conducerea executivă/conducerea superioară, a modului în care membrii conducerii executive/conducerii superioare beneficiază de pregătire profesională pentru ca aceștia să își îndeplinească atribuțiile eficient.

Activitatea comitetelor consultative care funcționează pe lângă consiliile de administrație, respectiv consiliile de supraveghere ale societăților care activează în domeniul piețelor financiare constituie instrumente utile de conformare în exercitarea atribuțiilor stabilite de acest regulament.

Cursul este dedicat prezentării modului în care comitetul de nominalizare şi remunerare poate fi organizat pentru a face dovada exercitării, cu diligență şi bună credință a atribuțiilor de conducător (atât conducere executivă cât şi superioară) în exercitarea atribuțiilor acestora din domeniul resurselor umane superioare și a funcțiilor cheie, de determinare și tratare a conflictelor de interese astfel încât toate acestea să fie adecvate structurii organizatorice a entității reglementate și în conformitate cu reglementările aplicabile.

Nr. de ore
6
Detalii Trainer

Simona Fătu este un manager experimentat având o experiență de peste 10 ani în conducerea executivă şi neexecutivă a unor societăți mari din domeniul financiar, energetic, extractiv, de producere şi comercializare de produse alimentare. Aceasta a deținut pe parcursul mai multor ani, funcția de președinte al comitetului de audit în cadrul Electrica Distribuție Transilvania Sud.Absolventă a Academiei de Studii Economice a predat cursuri de piețe de capital în cadrul ASE cât şi în cadrul unui program de formare profesională adresat managerilor companiilor listate.

Preț cu TVA
380 RON
Înscrie-te la curs