Insututul de Studi Financiare este o fundație fără scop patrimonial, conform statutului și actului constitutiv, al carui membru fondator este Autoritatea de Supraveghere Financiară. Prin asigurarea pregătirii, perfecționării și specializării profesionale a persoanelor care lucrează în domeniul servicilor financiare, ISF contribuie la îndeplinirea obiectivului Autoritatii de Supraveghere Financiară de asigurare a stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorlor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase.

Douăzeci de ani de experiență și expertiză acumulate în organizarea de activități de formare și certificare, în implementarea de proiecte de educație financiară și în elaborarea de materiale și studii de interes în domeniul financiar - activități implementate cu pasiune de o echipă dinamică.

-