Conformitatea pe piaţa de capital reprezintă un subiect extrem de complex, pe care Institutul de Studii Financiare în parteneriat cu Organizaţia Profesioniştilor din Piaţa de Capital, împreună cu specialişti din piaţa financiară cu expertiză în domeniu, printre care se numără: Maria Pîrvu, Cristian Duţescu şi Georgica Raicu, au elaborat un manualul Iniţiere în conformitate pe piaţa de capital ce are ca scop iniţierea cititoriilor în demersurile, principiile şi rolurile regăsite în piaţa de capital, dar şi pregătirea lor pentru identificarea factorilor ce pot duce la apariţia, creşterea şi diminuarea riscurilor prezente în piaţa de capital.

Pe lângă abordarea teoretică a diferitelor principii, reglementări de supraveghere, operaţiuni şi entităţi a pieţei de capital, materialul propune şi o abordare practică privind etica funcţiei de conformitate dar şi conduita şi guvernanţa asupra funcţiei.

Manualul abordează atât rolul pieţei de capital şi toate elementele sale precum principiile, reglementarea, rolul Depozitarului Central, intermediarii autorizaţi, depozitarul titlurilor emise, precum şi definiţia funcţiei de conformitate, rolul, principiile, responsabilităţile şi serviciile acesteia. Totodată, în cadrul suportului de curs, materialul evidenţiază importanţa riscului present pe piaţa de capital, punând un accent special pe identificarea şi evaluarea sa, modalităţile de analiză pentru combatere, situaţiile cu risc sporit de spălare a banilor sau finanţare a terorismului cât şi factorii de creştere a riscurilor de orice fel pe piaţa de capital, dar şi diferite metode de precauţie privind organismele de plasament colectiv.

Inițiativa Institutului de Studii Financiare privind realizarea acestei lucrări se circumscrie preocupărilor sale privind asigurarea cadrului necesar pregătirii profesionale a celor care activează în piaţa de capital, contribuind astfel la maturizarea acesteia, la crearea capacităţii acesteia de a face faţă efectelor crizelor economice, riscurilor specifice pieţei sau concurenţei induse de globalizare.