DEFINITIVATUL ÎN DOMENIUL DISTRIBUȚIEI DE ASIGURĂRI ȘI/SAU REASIGURĂRI

Probă teoretică - program susținere examen

Luni - Joi în intervalul orar 09:00 - 16:00*

Vineri în intervalul 09:00 – 14:00*

Simulare: Luni - Vineri în intervalul orar 16:00 – 21:00*

*cu excepția zilelor declarate libere la nivel național

Probă practică - sesiuni programate: 29 și 31 august 2023, 5 și 7 septembrie 2023, 12 și 14 septembrie 2023*

*proba practică se susține conform programării ISF, sub rezerva constituirii unei grupe de minimum 5 candidați și a comisiei de evaluare

 

Certificatul de competențe pentru definitivatul în domeniul distribuției de asigurări se obținere prin finalizarea procesului de evaluare prevăzut în Procedura de obținere definitivatului, elaborată de către Institutul de Studii Financiare în acord cu prevederile Normei A.S.F. nr.23/2021.

Procedura de obținere a definitivatului a fost a aprobată în urma hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptată în ședința din data de 06.07.2022.

Institutul de Studii Financiare va planifica organizarea procesului pentru obținerea definitivatul în domeniul distribuției de asigurări după  selecția evaluatorilor de competențe.

 

Contact:

DEPARTAMENTUL DE EVALUARE ȘI EXAMINARE

e-mail: suport.examinari@isf.ro