Asigurări

 

Distribuție de asigurări și/sau reasigurări

Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări - https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-primara-csa/6519-legea-nr-236-2018-privind-distributia-de-asigurari

NORMĂ nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție - https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-secundara-csa/norme-csa

 

Specialist constatare daune

 

LEGE nr. 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie - https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-primara-csa/5909-lege-132-din-31-mai-2017

Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România - https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-secundara-csa/norme-csa/469-2017/5976-norma-nr-20-2017-privind-asigurarile-auto-din-romania

 

Piața de capital

 

Legea nr. 126 / 2018 privind pieţele de instrumente financiare - https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-capital/legislatie-primara-cnvm/6398-lege-nr-126-2018-privind-pietele-de-instrumente-financiare1

REGULAMENT 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit - https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-capital/legislatie-secundara-cnvm/regulamente-cnvm/479-2018-regulamente-piata-de-capital-1/6587-regulament-14-7-2018-privind-prestarea-de-servicii-si-activitati-de-investitii-in-numele-societatilor-de-servicii-de-investitii-financiare-si-al-institutiilor-de-credit

 

Conciliatori SAL-Fin

 

Directiva nr. 11/2013 a Uniunii Europene privind Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum - http://www.salfin.ro/wp-content/uploads/2016/02/Directiva-SAL.pdf

Ordonanţa nr. 38/2015 privind privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți - http://www.salfin.ro/wp-content/uploads/2016/05/ordonanta_38_2015.pdf