Taxe practicate în procesul de evaluare/certificare profesională


*Taxe în vigoare începând cu data de 24.02.2022, dată la care a fost postată pe site-ul Institutului de Studii Financiare Metodologia de certificare a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări, aprobată prin hotărârea adoptată de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară în ședința din data de 16.02.2022.  

ATENȚIONARE: Pentru validarea plății efectuate, pe documentul de plată se indică obligatoriu: Numărul comenzii din factura proformă, datele de identificare ale plătitorului precum și denumirea taxei respective.

Încasarea taxei nu se poate valida fără indicarea numărului comenzii din factura proformă pe documentul de plată.

Atenție! Orice plată trebuie realizată doar în baza facturii proforme emisă din Platforma ISF, în caz contrar plata nu poate fi validată. Numărul facturii proforme se precizează obligatoriu pe documentul de plată, acesta fiind un element important pentru alocarea corectă a taxei achitate și validarea acesteia.