[aici]CURSURI

1. CUM  MĂ ÎNSCRIU?

Pentru înscrierea la un curs se va completa formularul de înscriere, disponibil pe pagina de curs dorită.

2. CUM ȘI CÂND SE VA ORGANIZA CURSUL?

Cursul se va organiza, sub rezerva constituirii grupei de participanți, la data stabilită, conform programării de pe site-ul www.isf.ro. Coordonatorul cursului va transmite, pe email, persoanelor înscrise toate informațiile necesare privind organizarea cursului, la momentul constituirii grupei de participanți. Cursanții vor primi informații în legătură cu agenda și locul unde se va desfășura cursul. În situația în care nu se constituie grupa de participanți coordonatorul cursului va informa persoanele înscrise la cursul respectiv despre faptul că acesta nu se va organiza și va reveni cu  informații privind reprogramarea acelui curs.

3. ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA LA CURS?

Prezența  la cursuri este obligatorie pentru cel puțin 80% din durata programului de pregătire.

4. CUM PLĂTESC TAXA DE PARTICIPARE?

Taxa de participare se plătește conform Facturii Proforme, emise de platforma ISF, la momentul efectuării înscrierii. Acest document este transmis către fiecare participant la cursurile ISF, pe adresa de email introdusă în formularul de înscriere, la momentul finalizării acestui proces.

5. IMI POT RECUPERA TAXA DE PARTICIPARE?

Taxa de participare se poate returna:

  • în proporție de 85%, dacă potențialul participant anunță retragerea de la curs cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii acestuia;
  • în proporție de 50%, dacă potențialul participant anunță retragerea de la curs cu cel puțin 3 zile înainte de data începerii acestuia;

În cazul în care persoana înscrisă nu participă la curs taxa nu se mai restituie, cu excepția cazurilor temeinic justificate (probleme medicale, de familie, etc.). În această situație se înaintează o cerere de restituire a taxei de participare, împreună cu  documentele justificative.

6. CÂND PRIMESC CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE/PARTICIPARE AL CURSULUI?

Certificatul de absolvire/participare se eliberează la o dată ulterioară finalizării programului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la acel moment, documentul fiind eliberat direct în contul participantului din platforma ISF.

7. ÎN CAZUL ÎN CARE NU PROMOVEZ  CURSUL POT PARTICIPA LA REEXAMINARE?

În situația participării la programe care se finalizează cu examinare, informații punctuale referitoare la procesul de examinare, respectiv reexaminare în cazul nepromovării, vor fi oferite de către coordonatorul programului de formare profesională.

8. M-AM ÎNSCRIS LA UN CURS ONLINE ȘI VREAU SĂ ȘTIU CARE SUNT CONDIȚIILE DE ACCES.

La finalizarea înscrierii efectuate pe platforma ISF, veți fi notificat la adresa de email introdusă la momentul înscrierii în formular, cu privire la reușita acestui proces, iar ulterior, veți primi pe adresa de email un alt mesaj în al cărui conținut veți regăsi atât credențialele necesare accesului în platforma de e-learning în scopul parcurgerii  materialelor de curs, cât și datele de contact ale coordonatorului de curs din partea ISF, care vă poate acorda informații suplimentare dacă aveți nevoie.

Important!!!! Cursurile online pot fi accesate 6 luni de la data primirii mesajului de la coordonatorul de curs al ISF, la expirarea acestui termen, cursantului expirându-i și accesul la platforma de e-learning/curs.

 

EVALUĂRI /EXAMINĂRI

 

CUM SE REALIZEAZĂ ÎNSCRIEREA LA UN EXAMEN DE CERTIFICARE PROFESIONALĂ PENTRU DISTRIBUITORII DE ASIGURĂRI ȘI/SAU REASIGURĂRI?

Persoanele care doresc să participe la un examen de certificare profesională pentru a obține (certificare profesională ințială) sau pentru a-și menține calitatea de distribuitor (certificare profesională continuă) se înscriu la examenul dorit prin intermediul Platformei ISF.
Pentru realizarea înscrierii la un examen, candidatul trebuie să își creeze cont de utilizator în Platforma ISF, accesând butonul Autentificare din site-ul ISF (www.isf.ro)

Precizare importantă: pentru accesarea Platformei ISF se recomandă următoarele variante de browser: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Edge.
Modalitatea de utilizare a Platformei ISF, pentru înscrierea și susținerea examenului de certificare profesională, este descrisă în Ghidul candidatului.

CUM EFECTUEZ ÎNSCRIEREA/REÎNSCRIEREA/REEXAMINAREA LA UN EXAMEN DE CERTIFICARE?

Pentru înscrierea la un examen este necesar să urmați pașii:
1.    Se accesează Platforma ISF utilizând credențialele de accesare a contului creat în această aplicație. 
2.    Se accesează Catalog Examinări de unde selectează Examinări la sală sau Examinări online, după caz.
3.    Pentru Examinări la sală, se selectează sesiunea de examinare în funcție de localitatea, data examenului, tipul de examen, categoria profesională pentru care se dorește înscrierea, iar din partea dreaptă a ecranului se accesează butonul de Înscriere la examinare/Reînscriere/Reexaminare, după caz (pentru a indentifica ușor examenul dorit la sală se utilizează filtrele disponibile în partea de sus a ecranului). 
4.    Pentru Examinări online, se selectează sesiunea de examinare în funcție de tipul de examen și categoria profesională pentru care se dorește înscrierea.
5.    Înscrierea la examenul la sală/online este adăugată în coșul de cumpărături. Pentru finalizarea procesului de înscriere este necesară accesarea: Coș de cumpărături.
6.    Se urmează succesiunea următoare: PLĂTEȘTE AICI - se selectează ca plata să fie efectuată Individual sau de către Angajator - Pas următor – se alege Metoda de plată (Mobil Pay/Transfer Bancar) – Plătiți și achizionați integral – Finalizarea plății – se descarcă factura și se realizeză Plata taxei prin instrumente bancare (dacă nu s-a plătit prin MobilPay).
7.    ATENTIE!
a.    Plata taxelor de examinare se realizează numai pe baza facturii proforme. Pentru ca plata să fie identificată este obligatoriu să se indice la detaliile plății, numărul facturii proforme;
b.    Înscrierea la un examen de certificare se consideră a fi finalizată doar prin emiterea Facturii Proforme și Finalizarea plății.
8.    Pentru finalizarea înscrierii la examen este necesar să fie încărcat și dosarul de înscriere cu documentelor solicitate, în funcție de tipul de examen și de categoria profesională. Documentele se scanează toate într-un singur document în format .pdf și se salvează cu denumirea - CNP-ul candidatului.
9.    Pentru încărcarea dosarului, din meniul Certificările Mele, la examenul pentru care s-a efectuat înscrierea, se accesează butonul albastru Dosar, apoi se selectează secțiunea Modifică și se apasă pe Încarcă Documente/Încarcă documente din Dosarul Personal și se Salvează.
10.    Verificarea corectitudinii înscrierii se realizează din meniul Certificările Mele unde este disponibilă înscrierea efectuată, în urma căreia au fost primite notificările de confirmare, iar prin accesarea butonului albastru Dosar, aferent înscrierii efectuate, se verifică încărcarea dosarului de înscriere în secțiunea Afișează.

PRECIZĂRI IMPORTANTE: 

Candidatul trebuie să se asigure de încărcarea, la examenul dorit, a tuturor documentelor solicitate prin Metodologia privind certificarea distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări.

Pentru o bună cunoaștere a modului de utlizare al Platformei ISF se va consulta Ghidul Utilizator.
 

CARE SUNT DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA UN EXAMEN DE CERTIFICARE PROFESIONALĂ A UNUI DISTRIBUITOR DE ASIGURĂRI ȘI/SAU REASIGURĂRI?

Documentele de înscriere la un examen de certificare profesională inițială sau continuă sunt indicate în Metodologia privind certificarea distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări. 

EXAMENELE DE CERTIFICARE PROFESIONALĂ SE POT SUSȚINE ONLINE?

Examenul de certificare profesională inițială se poate susține doar la sală.
Examenul de certificare profesională continuă se poate susține online sau la sală.

În Metodologia privind certificarea distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări sunt precizate regulile privind participarea la examinarea la sală respectiv online.
Examinarea online a distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări se realizează în zilele de LUNI, MARTI și JOI (cu excepția zilelor legale declarate nelucrătoare), în intervalul orar 09:00-16:00.

CÂND SE AFLĂ LOCAȚIA ȘI ORA LA CARE ESTE PROGRAMATĂ O SESIUNE DE EXAMINARE LA SALĂ?

ISF postează trimestrial în Platforma ISF, în secțiunea Acasă, planificarea examinărilor la sală la nivel național. Pentru fiecare examen se indică, în detaliile acestuia, locul de desfășurare.
După validarea înscrierii la examinare, candidatul primește, atât pe e-mail cât și în contul său creat în Platforma ISF, informațiile privind locul și ora la care trebuie să se prezinte la examinarea la sală.
Se recomandă candidatului să se prezinte la examenul la sală cu circa 15 minute înainte de ora programată. 

CUM SE PROCEDEAZĂ ÎN SITUAȚIA ÎN CARE ÎNSCRIEREA LA UN EXAMEN NU A FOST APROBATĂ?

În situația în care înscrierea la un examen nu a fost aprobată, se realizează o nouă înscriere, procedând astfel:

a) se accesează din Platforma ISF, din meniul examen la sală/online, reînscrierea la un nou examen;

b) se generează o nouă factură proformă, se selectează plata prin transfer bancar și apoi se finalizează comanda;

c) nu este necesară efectuarea unei noi plăți a taxei de examinare, este necesar însă să se încarce în dosarul de reînscriere și OP-ul prin care a fost efectuată plata pentru examenul la care a fost primit statutul refuzat. 

CUM SE POATE REALIZA SIMULAREA  UNUI EXAMEN?

În Platforma de examinare există posibilitatea simulării unui examen cu afișarea la finalul acesteia a întrebărilor și răspunsurilor selectate. Simularea reprezintă o modalitate de verificare a condițiilor tehnice necesare pentru susținerea examenului online.
SIMULAREA poate fi accesată în zielele de Miercuri în intervalul orar 09:00 - 16:00, respectiv Vineri, în intervalul orar 09:00 - 14:00.

CÂND SE POATE PARTICIPA LA UN EXAMEN ONLINE?

După validarea înscrierii la examinarea online și primirea aprobării (în contul candidatului și pe e-mail-ul furnizat de acesta), candidatul poate susține examenul online, prin intermediul platformei ISF, în zilele de luni, marți și joi ale săptămânii, cu excepția zilelor legale declarate nelucrătoare, în intervalul orar 09:00-16:00.
Atenție: Examenul online este supravegheat video și înregistrat, pe toată durata acestuia. 

Precizare: Înregistrările examenelor online se păstreaza 2 zile lucrătoare, cu excepția următoarelor situații:

a) pentru care candidatul a depus contestația rezultatului examenului și pentru care înregistrările se mențin 5 zile lucrătoare;

b) pentru care candidatul a fost declarat ELIMINAT din examen, pentru care înregistrările se mențin minim 6 luni. 

Înainte de susținerea efectivă a examenului online, se recomandă candidatului să verifice că are o conexiune bună la internet și că echipamentul utilizat pentru a susține examenul îndeplinește condițiile tehnice de monitorizare video specificate în  Metodologia privind certificarea distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări precum și în documentul prevăzut în cadrul Termeni și Condiții care poate fi accesat din  Platforma ISF (în secțiunea https://platforma.isfin.ro/ro/termeni-si-conditii). Această verificare nu se poate realiza în zilele în care se susțin examene online.

CARE ESTE DURATA EXAMENULUI?

Indiferent de modul de susținere al examenului, la sală sau online, durata acestuia este de 40 minute.

ÎN CE CONSTĂ EXAMENUL DE CERTIFICARE PROFESIONALĂ?

Examenul de certificare profesională constă în susținerea unui test grilă cu 40 de întrebări. Fiecare întrebare are trei variante de răspuns din care doar o variantă este corectă.

CARE ESTE PUNCTAJUL MINIM NECESAR PENTRU A FI DECLARAT ADMIS ÎN URMA EXAMENULUI?

Pentru a fi declarat Admis, candidatul trebuie să obțină minim 28 de puncte, din cele maximum 40 de puncte.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ EXAMENUL SUSȚINUT ONLINE SE ÎNTRERUPE?

Examenul online se poate întrerupe din cauza unei viteze necorespunzătoare a rețelei de internet, motiv pentru care candidatul este scos din examen. În această situație, dacă candidatul nu a acumulat numărul minim de puncte necesare promovării (28 puncte), acesta trebuie reia procesul de înscriere pentru reexaminare.

CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CAZUL CANDIDATULUI ELIMINAT DIN EXAMEN?

Candidatul care nu respectă, pe durata desfășurării examenului, condițiile de examinare este eliminat din examen de către comisia de supraveghere și declarat ELIMINAT. Acestuia i se interzice participarea la un alt examen timp de 6 luni.
După expirarea celor 6 luni, candidatul eliminat poate susține un alt examen în următoarele condiții:

a) pentru pregătirea profesională inițială, candidatul reia procesul de pregătire profesională inițială înainte de înscrierea la examenul de certificare.

b) pentru pregătirea profesională continuă, înscrierea la examinare este condiționată de prezentarea dovezii finalizării unui program de pregătire profesională cu tematica Etică și deontologie profesională în domeniul distribuției de asigurări și/sau reasigurări.

ÎN CÂT TIMP, DE LA DATA SUSȚINERII EXAMENULUI, SE AFLĂ REZULTATUL?

Rezultatul examenului susținut la sală se afișează în contul candidatului și se transmite și pe e-mail, în termen 3 zile lucrătoare de la data susținerii examenului.
Rezultatul examenului susținut online se afișează în contul candidatului și se transmite pe e-mail, imediat după finalizarea examenului/expirarea timpului de examinare.

ÎN CE CONDIȚII CANDIDATUL POATE CONTESTA REZULTATUL OBȚINUT?

În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea rezultatului examinării, candidatul are posibilitatea să depună contestație prin completarea formularului de contestație din contul său și plata taxei pentru reanalizarea rezultatului (taxa contestație). Depunerea unei contestații se va finaliza cu o comandă.
În lipsa plății taxei de contestație, contestația nu este analizată.
Secțiunea dedicată contestațiilor este exclusiv pentru contestarea rezultatului obținut în urma susținerii unui examen de certificare.

ÎN CE CONDIȚII SE RESTITUIE TAXA DE CONTESTAȚIE?

Candidatului declarat Admis după contestație i se returnează taxa de contestație.

ÎN CE CONDIȚII SE POATE VIZUALIZA TESTUL SUSȚINUT?

Vizualizarea testului susținut de candidat se poate realiza în situația în care acesta depune contestație pentru rezultatul obținut în urma susținerii examenului, conform Metodologiei privind certificarea distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări, și specifică că dorește și vizualizarea testului. Testul poate fi vizualizat în termen maxim de 30 de zile de la data susținerii examenului, la sediul ISF sau în Centrele ISF regionale (Brașov, Timișoara, Iași) în prezența reprezentanților ISF.

CÂND SE EMITE CERTIFICATUL DE ABSOVIRE?

Candidatul declarat Admis:
a) în urma examenului susținut, primește pe e-mail și în contul său din Platforma ISF Certificatul de absolvire și suplimentul descriptiv, în termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului examenului,
b) după contestație, primește pe e-mail și în contul său din Platforma ISF Certificatul de absolvire și suplimentul descriptiv, după introducerea rezultatului.

Certificatul de absolvire și suplimentul descriptiv aferent sunt disponibile în contul candidatului, atâta timp cât se află în termen de valabilitate, și poate fi descărcat și printat (față-verso).

ÎN CE SITUAȚIE POATE FI SOLICITAT UN DUPLICAT AL CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE?

Duplicatul se eliberează la cerere în una din următoarele situații: pierdere, distrugere sau furtul certificatului de absolvire original. Pentru emiterea duplicatului se plătește taxa de duplicat.

CE DOCUMENTE SUNT NECESARE PENTRU OBȚINEREA UNUI DUPLICAT ȘI UNDE TREBUIE DEPUSE?

Duplicatul certificatului se eliberează la cererea candidatului, inclusiv în cazul ștergerii e-mail-ului primit de candidat cu certificatul obținut:
Pentru eliberarea duplicatului, candidatul transmite documentele necesare pe adresa de e-mail: suport.examinari@isf.ro.  
Documentele necesare eliberării duplicatului sunt:

a) cerere de eliberare a duplicatului, precum şi declaraţia pe propria răspundere dată de titularul actului (inclusă în cerere), în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru: identificarea titularului, împrejurările în care actul original a fost pierdut precum şi alte precizări care să confirme pierderea/distrugerea/furtul actului respectiv. În cuprinsul documentului se face următoarea menţiune: „actul de studii nu a fost lăsat gaj/garanţie la o altă instituţie de stat/particulară, din ţară sau din străinătate şi nu a fost înstrăinat cu buna ştiinţă altei persoane fizice sau juridice”;

b) copia actului de identitate, valabil la data solicitării:

c) copia taxei de duplicat.

ÎN CÂT TIMP SE VA ELIBERA DUPLICATUL?

Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la ISF a cererii solicitantului.
Duplicatele se eliberează sub semnătură titularului/împuternicitului, sau la solicitarea acestora se transmit prin servicul de curierat, cu suportarea taxelor de transport.

CÂND TREBUIE ACUMULATE CREDITELE ANUALE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ?

Creditele anuale de pregătire profesională continuă trebuie acumulate după cum urmează:

începând cu anul următor celui în care s-a obținut certificatul de pregătire profesională inițială, până cel târziu la data de 31decembrie;

până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an caledaristic, pentru menținerea calității de distribuitor deținute.

CUM POT FI ACUMULATE CELE 20 DE CREDITE ANUALE (15 ORE) DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ?

Creditele de pregătire profesională continuă pot fi acumulate după cum urmează:

a) maximum 10 credite/an, acumulate în urma participării la acțiuni cu caracter ştiinţific, profesional sau de mentorat, conform criteriilor de alocare a creditelor de formare profesională continuă menționate în Metodologia de certificare a distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări;

b) minimum 10 credite/an, aferente programelor de pregătire profesională continuă organizate de furnizorii autorizați de către Autoritatea de Supraveghere Financiară , furnizorii avizați de către Autoritatea de Supraveghere Financiară sau de societăți (furnizorii avizați și societățile furnizează programe de pregătire profesională angajaților proprii și/sau intermediarilor secundari pentru care sunt responsabili).

UNDE TREBUIE ÎNCĂRCATE CREDITELE PENTRU VALIDAREA ACESTORA?

Pentru a solicita validarea creditelor acumulate, candidatul trebuie să încarce dovada acumulării celor 20 de credite anuale. În acest sens, candidatul accesează Platforma ISF, Meniul Utilizatorului, secțiunea Credite. 
Procesul de depunere este descris în Ghidul candidatului, secțiunea Cerere pentru validarea Creditelor pentru formare profesională continuă. 
Atenție: validarea și înregistrarea creditelor se realizează doar în condițiile în care este confirmată plata taxei de validare și  de înregistrarea acestora. 

IMPORTANT!

Pentru o bună înțelegere a procesului de certificare/menținere a certificării distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări și pentru buna cunoaștere a utilizării Platformei ISF, vă rugăm să consultați:
Metodologia de certificare a distribuitorilor de asigurări și/au reasigurări

Ghidul candidatului