Analiza financiară a companiilor listate la Bursa de Valori București (perioada 2019‐2021) își propune să pună în evidență poziția și performanțele financiare ale celor mai relevante companii din economia românească, companiile listate pe piața de capital. Analiza se bazează pe informațiile furnizate de acestea prin intermediul situațiilor financiar‐contabile aferente anilor 2020 și 2021, utilizând un sistem de indicatori financiari atât la nivelul fiecărei companii, cât și la nivelul fiecărui sector din care acestea fac parte.