Despre
Board editorial
Conținut
Instrucțiuni pentru autori
Contact

Această colecţie are apariţie anuală şi asigură diseminarea rezultatelor cercetării întreprinse de studenţii participanți la sesiunile de comunicări științifice organizate de universitățile cu care Institutul de Studii Financiare are încheiate acorduri de parteneriat. De asemenea, sunt publicate și opiniile unor profesionişti practicieni ce vizează teme din domeniul financiar, precum: asigurări-reasigurări, piața de capital, pensii private etc.

Toate drepturile asupra lucrărilor acestei colecţii sunt rezervate în exclusivitate autorilor.

Autorul/ii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru ideile exprimate, pentru originalitatea materialului şi pentru sursele bibliografice menţionate şi citate corespunzător.

 

ISF Working Papers
ISSN  2810 – 3254  ISSN – L  2810 – 3254

 

-

Redactor șef:

Lădaru Georgiana-Raluca, Academia de Studii Economice, Institutul de Studii Financiare, București, România

 

Colectivul editorial și științific:

Ionescu Valentin, Președinte, Institutul de Studii Financiare, Autoritatea de Supraveghere Financiară, România

Siminică Marian Ilie, Director executiv, Institutul de Studii Financiare, Universitatea din Craiova, România

Onofrei Mihaela, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Câmpeanu Cătălin, Director adjunct, Institutul de Studii Financiare, România

Anghel Ion, Academia de Studii Economice din București, România

Anton Sorin Gabriel, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, România

Apostoaie Constantin-Marius, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Cioca Ionela Cornelia, Universitatea „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România

Dornean Adina, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Naghi Laura-Elly, Academia de Studii Economice din București, Institutul de Studii Financiare, România

Petcu Monica Aureliana, Academia de Studii Economice din București, România

Toderașcu Carmen, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, România

Tehnoredactarea lucrărilor trebuie să respecte următoarele cerinţe:
•    Lucrările pot fi elaborate individual sau în echipă, redactate în Microsoft Word, conform fișierului atașat
•    Pentru clasificarea JEL accesati https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
•    Nu se precizează nicăieri numele cadrului didactic îndrumător.