06 February 2023

Programul ISF de formare profesională pentru învățători, StartFIN, continuă

Institutul de Studii Financiare (ISF) a fost acreditat de Ministerul Educației, începând cu 3 august 2022, să organizeze un program de dezvoltare profesională continuă adresat învățătorilor, care oferă dezvoltarea competențelor specifice educației financiare.

Programul StartFIN ( Formarea personalului didactic din învăţământul primar în domeniul financiar ) presupune 40 de ore și oferă 10 credite de formare continuă celor care participă. Programul este acreditat pentru 4 ani în sistem blended learning, cu 20 de ore organizate în sistem online, sincron, și 20 de ore organizate în sistem asincron, oferind astfel avantajul participării de la distanță a învățătorilor din toată țara.

În anul 2024, ISF oferă, în continuare, în mod gratuit, șansa formării pentru cadrele didactice din învățământul primar.

Scopul programului StartFIN, organizat de Institutul de Studii Financiare în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, este de a dezvolta cunoştinţele tehnice specifice pieţelor financiare pentru profesorii ce predau la ciclul primar. Programul este destinat diseminării conceptelor financiare în rândul elevilor şi tinerilor. Reglementatorul şi asociaţiile profesionale din România sprijină proiectul prin astfel de cursuri de formare economico-financiară a cadrelor didactice, cu scopul de a crește şansele de incluziune financiară în rândul tinerilor.

Cadrele didactice interesate se pot înscrie direct pe adresa startfin@isf.ro până la data de 01 ianuarie 2024. Numărul participanților este limitat la 25 persoane / serie, în ordinea înscrierilor. În cazul depăşirii acestei limite, persoanele vor fi înscrise la următoarea serie disponibilă.

-

***

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

 

***

Despre ISF

Fundaţia Institutul de Studii Financiare (ISF) are experienţă demonstrată din 2002 în procesul de formare profesională a adulţilor. Experiența de organizare a programelor de formare profesională şi certificare în baza prevederilor legislației specifice domeniului financiar nebancar a dus la formarea a 26.220 de cursanţi şi certificarea a 160.691 persoane care lucrează în domeniul asigurărilor şi pieţei de capital.
Calitatea procesului de formare şi certificare, a fost validată de-a lungul timpului prin obţinerea de acreditări ca furnizor din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), a Băncii Naţionale a României (BNR), a Autorităţii Naţionale a Calificării (ANC).
Începând cu luna mai 2021, ISF organizează sesiuni de formare în cadrul programului de formare profesională continuă „Formarea personalului didactic din învățământul preuniversitar în domeniul financiar nebancar (FinTTT)”, adresat cadrelor didactice preuniversitare,  în baza acreditarii obținute în luna martie 2021, conform OM 3559 din 29.03.2021.