The European Conference on Financial Services (ECFS 2018) is organized between 15 and 16 March 2018 in Brașov, at the initiative of the Institute of Financial Studies, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureș, of the Romanian Research Society for Public and Private Affairs, "Transilvania" University of Brașov and the Academy of Economic Studies in Bucharest. The conference enjoys the partnership of the West University of Timișoara, the "Valahia" University of Târgoviște and the "Babeș - Bolyai" University of Cluj Napoca, together with the one offered by the Romanian Association of Law and European Affairs (ARDAE), by the Association Center of Insurance Arbitration and Mediation (ACAMA), by the National Institute of Internal Control in Romania (INCIR) and by the Romanian Board of Insurance-Reinsurance Brokers (PRBAR).

 

The technological advancement of recent years, the implicit change in market conditions and the interest shown in investor protection, if we talk about the financial market, or for policyholders, if we refer to the insurance market, are the reasons behind the European legislative revolution in financial services. . The application of 25 May 2018 of Regulation 2016/679 on the protection of personal data is a milestone in any industry that directly addresses individuals. Also 2018 is the year of implementation of MIFID II / MIFIR, but also of IDD.

 

The panels proposed by the two days of theoretical and practical debates are dedicated to identifying appropriate solutions for a smooth but successful transition to the new European standards.

Organizers:

 

    Institute of Financial Studies, Bucharest;

    "Petru Maior" University, Tîrgu Mureș;

    Romanian Research Society for Public and Private Affairs, Tîrgu Mureș;

    "Transylvania" University, Brasov;

    Bucharest Academy of Economic Studies.

 

Publication of communications:

The scientific papers that will be presented on the occasion of this event will be submitted until February 28, 2018, according to the technical editing requirements. The papers will be written in Romanian and will be accompanied by a summary of the paper (in English), key terms and JEL classification. The text of the paper will be written in Times New Roman, font 10, at a distance of one line. The use of diacritics is mandatory. Additional information on the technical editing rules can be found on the website of the Journal of Financial Studies.

The most relevant articles will be published, by selection, in the Journal of Theoretical and Applied Economics and in the Journal of Financial Studies.

For the introduction of these works in the review process, their final version will be sent by March 31, 2018 by e-mail to: ecfs@jus.ro.

Participation fee:

The participation fee for ECFS 2018 can be paid until March 12, 2018, in a differentiated amount as follows:

• 370 lei / person for both days of the Conference, amount that includes registration for the event, access to panels, coffee breaks and festive dinner.

• 230 lei / person for both days of the Conference, amount that includes registration for the event, access to panels and coffee breaks.

• 140 lei / person for one day of the Conference, amount that includes registration for the event, access to the panels and coffee breaks from one of the ECFS 2018 days, depending on the participant's option.

The participation fee is paid in the account of the Romanian Research Company for Public and Private Affairs opened at Libra Internet Bank, IBAN RO17 BREL 0002 0010 6313 0100. It is necessary that the transfer has the mention "Participation fee for ECFS 2018".

In case of presentation of a scientific paper, the authors will not pay a participation fee.

The participants are responsible for the aspects related to transport and accommodation, the expenses with them not being included in the participation fee.

 

For details on registering for the ECFS 2018 sessions, please contact us by e-mail or telephone:

 

Telephones:

 

- (+4) 0766 / 433.102 - Alexandra DARMAZ GUZUN, head of partnership - research, Institute of Financial Studies, Bucharest (Call for Papers);

 

- (+4) 0758 / 491.984 - Andreea PETRACHE, events manager, Institute of Financial Studies, Bucharest;

 

- (+4) 0751 / 109.049 - Daniela MICU, executive director, Romanian Research Society for Public and Private Affairs, Tîrgu Mureș.

 

E-mail: ecfs@jus.ro

 

pun cele două zile de dezbateri teoretice și practice sunt dedicate identificării unor soluții adecvate pentru o tranziție lină, dar reușită, la noile standarde europene.

Organizatori:

  • Institutul de Studii Financiare, București;
  • Universitatea "Petru Maior", Tîrgu Mureș;
  • Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, Tîrgu Mureș;
  • Universitatea "Transilvania", Brașov;
  • Academia de Studii Economice, București.

Publicarea comunicărilor:
Lucrările științifice ce vor fi prezentate cu ocazia acestui eveniment vor fi transmise până în data de 28 februarie 2018, conform cerințelor de tehnoredactare. Lucrările vor fi redactate în limba română și vor fi însoțite de un rezumat al lucrării (în limba engleză), termeni cheie și clasificare JEL. Textul lucrării va fi scris înTimes New Roman, font 10, la o distanță de un rând. Folosirea diacriticelor este obligatorie. Informații suplimentare privind normele de tehnoredactare se regăsesc pe site-ul Revistei de Studii Financiare.
Cele mai relevante articole vor fi publicate, prin selecție, în Revista Economie Teoretică și Aplicată și în Revista de Studii Financiare. 
Pentru introducerea acestor lucrări în procesul de recenzare, versiunea lor finală va fi transmisă până în data de 31 martie 2018 prin e-mail, la adresa: ecfs@jus.ro.

Taxa de participare:
Taxa de participare la ECFS 2018 se poate achita până în data de 12 martie 2018, în cuantum diferențiat după cum urmează:
• 370 de lei / persoană pentru ambele zile ale Conferinței, sumă care include înregistrarea la eveniment, accesul la paneluri, pauzele de cafea și cina festivă.
• 230 de lei / persoană pentru ambele zile ale Conferinței, sumă care include înregistrarea la eveniment, accesul la paneluri și pauzele de cafea. 
• 140 de lei / persoană pentru o zi a Conferinței, sumă care include înregistrarea la eveniment, accesul la panelurile și pauzele de cafea dintr-una din zilele ECFS 2018, în funcție de opțiunea participantului.
Taxa de participare se achită în contul Societății Române de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private deschis la Libra Internet Bank, IBAN RO17 BREL 0002 0010 6313 0100. Este necesar ca transferul să aibă mențiunea "Taxă de participare la ECFS 2018". 
În cazul prezentării unei lucrări cu caracter științific, autorii nu vor achita taxă de participare. 
Participanții sunt responsabili pentru aspectele legate de transport și cazare, cheltuielile cu acestea nefiind incluse în taxa de participare.

 

Pentru detalii privind înscrierea la sesiunile ECFS 2018, vă rugăm să ne contactați prin e-mail sau telefonic:

Telefoane:

- (+4)0766/433.102 - Alexandra DARMAZ GUZUN, responsabil parteneriat - cercetare, Institutul de Studii Financiare, București (Call for Papers);

- (+4)0758/491.984 - Andreea PETRACHE, responsabil evenimente, Institutul de Studii Financiare, București;

- (+4)0751/109.049 - Daniela MICU, director executiv, Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, Tîrgu Mureș.

E-mail: ecfs@jus.ro