ASIGURĂRI

Distribuție de asigurări și/sau reasigurări

Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări

Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări 

Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție

 

Specialist constatare daune

Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

Norma ASF nr. 20/2017 privind asigurările auto din România - forma consolidată, februarie 2023

 

Conciliator SAL-Fin

DIRECTIVA 2013/11/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 21 mai 2013, privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1051 al comisiei din 1 iulie 2015 privind modalitățile de exercitare a funcțiilor platformei de soluționare online a litigiilor, modalitățile formularului electronic de reclamație și modalitățile de cooperare între punctele de contact prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum

Ordonanța nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, în vigoare de la 07 septembrie 2015. Act normativ publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 28 august 2015

Regulamentul ASF nr. 4 din 27 aprilie 2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

Regulamentul nr. 8/2021 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL-FIN) în domeniul Financiar Non-bancar

Regulamentul A.S.F. NR. 3/2019

Regulamentul A.S.F. nr. 9/2017

 

PIAȚĂ DE CAPITAL

Consultant de investiții

Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital

LEGEA nr. 126 din 11 iunie 2018, forma consolidată, privind pieţele de instrumente financiare 

Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr.14/7/2018, forma consolidată, privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit 

Regulamentul A.S.F. nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională pe piaţa de capital