ASIGURĂRI

Distribuție de asigurări și/sau reasigurări

Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări

Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări 

Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2021 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție

 

 

 

Specialist constatare daune

Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România

 

 

Conciliator SAL-Fin

Directiva nr. 11/2013 a Uniunii Europene privind Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1051 al comisiei din 1 iulie 2015 privind modalitățile de exercitare a funcțiilor platformei de soluționare online a litigiilor, modalitățile formularului electronic de reclamație și modalitățile de cooperare între punctele de contact prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum

Ordonanţa nr. 38/2015 privind privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți

Regulamentul ASF nr. 4 din 27 aprilie 2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

Regulamentul nr. 8/2021 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL-FIN) în domeniul Financiar Non-bancar

 

PIAȚĂ DE CAPITAL

Consultant de investiții

Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital

Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

Regulament 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit

Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară/Banca Națională a României nr. 12/3/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară/Banca Națională a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor

Regulament nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital