18.12.2023 - 09.01.2024
Trainer
Radu Toia
Maria PÎRVU
Adrian CODIRLAŞU
Cristian Tudorescu
Tip curs
Online
Grup țintă

Programul se adresează:

  • persoanelor fizice consultant de investiții
  • persoanele fizice ce prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A, din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018.
Obiectivele cursului

Principalele obiective de atins la finalul programului sunt în conformitate cu condițiile stabilite de prevederile Regulamentului A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2020, privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital.

Tematica

CAP. I        Reglementarea și supravegherea pieței de capital
CAP. II       Stakeholderii pieței de capital din România
CAP. III      Tipurile și caracteristicile instrumentelor financiare
CAP. IV      Clasificarea clienţilor
CAP. V       Evaluarea gradului de adecvare a serviciului și a   oportunității instrumentului financiar
CAP. VI      Cerinţe privind serviciile oferite clienților
CAP. VII     Cerinţe de operare
CAP. VIII    Abuzul pe piață
CAP. IX      Managementul riscului financiar
CAP. X       Analiza tehnică și fundamentală

Investiție

Investiția include suport de curs, parcurgere online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, acces la platforma e-learning pentru studiul destinat secţiunii aferente aspectelor practice (studii de caz,etc), precum şi certificatul de participare (necesar înscrierii la sesiunea de examinare aferentă acestui tip de curs).

Detalii curs

Programul de formare profesională inițială – Consultant de investiții conferă posibilitatea persoanelor fizice care sunt supuse procesului de autorizare/notificare în vederea desfășurării de activități pe piața de capital, necesarul de formare profesională conform legislației aplicabile din domeniu. 

Orar curs (16 ore sesiuni de curs şi 14 ore studiu individual în cadrul platformei de e-learning):

Saptamana I (18.12.2023):

Ziua I – 18.12.2023

08.00 -09.00 – Modul I (Radu Toia)

09.00 -10.00 – Modul II (Radu Toia)

10.30 – 11.30 – Modul III (Maria Pirvu)

11.30 – 12.30 – Modul IV (Maria Pirvu)

12.30 – 13.30 – Modul V (Maria Pirvu)

13.30 – 14.30 – Modul VI (Maria Pirvu)

14.30 – 15.30 – Modul VII (Maria Pirvu)

Saptamana II (08-09.01.2024):

Ziua I – 08.01.2024
09.00 – 12.00 – Modul VIII (Radu Toia)
12.00 – 17.30 – Pauza
17.30 – 19.00 – Modul IX /Partea I (Adrian Codirlasu)
 
Ziua II – 09.01.2024
09.00 – 12.00 – Modul X (Cristian Tudorescu)
12.00 – 17.30 – Pauza 
17.30 – 19.00 – Modul IX / Partea a II-a (Adrian Codirlasu)

Sesiune examinare: 17.01.2024

Sesiune reexaminare: 31.01.2024

Prezenţa este obligatorie la ambele module de studiu, respectiv sesiuni de curs şi studiu individual pe platforma e-learning, astfel încat situaţia prezenţei să cumuleze 30 de ore de formare profesională iniţială!!!!

Nr. de ore
30
Detalii Trainer

Radu Toia este în prezent Șef Serviciu Autorizare-Monitorizare Intermediari și Instituții de Piață în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și activează ca lector pentru ASF, ISF și AAF. Radu are o experiență profesională de cca 25 de ani în domeniul pieței de capital, dobândită ca director în cadrul CNVM/ASF, vicepreședinte executiv al SIF Transilvania SA, director executiv al Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF), membru în Colegiul de Coordonare al SAL-FIN și administrator independent al Bursei de Valori București (BVB).

Maria Pîrvu ocupă poziţia de Expert Conformitate în cadrul Bancii Comerciale Romane, anterior acestei pozitii a deţinut funcţia de  Senior Compliance Officer în cadrul ING Global Compliance Centre – European Compliance Control Room.

În perioada martie 2007 şi septembrie 2017, a ocupat pe rând poziţiile de reprezentant compartiment control intern pieţe de capital şi Senior Compliance Officer în Advisory în cadrul Departamentului de Conformitate din ING Bank Romania, având ca principale atribuţii, atât monitorizarea şi acordarea suportului tehnic pentru operaţiunile derulate pe piaţa de capital, a activităţii de depozitare pentru fondurile de investiţii şi companiile de investiţii, cât şi acordarea de suport tehnic şi consiliere în ceea ce priveşte pregătirea şi întocmirea dosarelor de oferte publice pe piaţa de capital şi listări de companii la Bursa de Valori Bucureşti.

În perioada 1997 – 2007, a ocupat funcţia de specialist pieţe reglementate în cadrul  Corpului de Control al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (actual ASF), fiind implicată în diverse anchete şi investigaţii, atât în cazurile în care au fost semnalate situaţii de încălcare a reglementărilor specifice pieţei de capital, cât şi inspecţii periodice sau inopinate la sediul societăţilor de servicii de investiţii financiare, societăţi de investiţii financiare si societăţi de administrare a fondurilor de investiţii. 

Maria este absolventă a Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, din cadrul Academiei de Studii Economice, promoţia 1997 şi doctorand în cadrul Facultăţii de Statistică şi Cibernetică Economică (ASE).

ADRIAN CODIRLAŞU, CFA, este un profesionist cu peste 20 de ani de experienta in sistemul financiar.

Adrian deţine certificarea CFA din anul 2006 şi titlul de Doctor în Economie cu specializarea în finanţe internaţionale. Adrian are o experienţă de peste 11 ani in managementul riscului si de cinci ani ca Senior Options Dealer in sistemul bancar şi este Profesor asociat al Şcolii Doctorale de Finanţe Bănci – DOFIN, în cadrul cărora predă materii precum piete financiare, instrumente derivate şi managementul riscului.

În ultimii 15 ani Adrian a fost membru al Comitetului Director al CFA România şi în perioada 2009 – 2011 precum si intre anii 2015 – 2020 a fost Preşedintele acestei asociaţii.

Intre 2011-2013 Adrian a fost preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiari-Bancari din România. De asemenea, Adrian a ocupat poziţia de Economist Senior în cadrul departamentul de cercetare din cadrul Băncii Naţionale a României pentru aproape 6 ani.

Cristian Tudorescu - cu o experienţă de peste 15 ani în pieţele de capital, din postura de Director de Research în cadrul Vanguard SA (actualmente Tradeville SA), administrator de investiţii în Societăţi de Administrare a Investiţiilor. Consultant în proiecte de finanţare ale companiilor private şi ale unor entităţi publice. 

Absolvent al Nivelului II in Programul CFA (Chartered Financial Analyst).

Experienţa de peste 10 ani în livrarea de cursuri şi training-uri pe piete financiare.

Preț cu TVA
850 RON
Enroll to course