24.08.2021 - 24.08.2021
Trainer
Nicoleta Dinu
Tip curs
Online
Grup țintă

Nivelul de experiență necesar este îndeplinit dacă beneficiarul programului educațional a colaborat pentru o perioadă de minim 6 luni cu un asigurator/intermediar în asigurări/instituție bancară/firmă de investiții.

Absolvenților de studii superioare.

Obiectivele cursului

- Principalele obiective ale programului este cunoasterea de către beneficiari modificărilor în guvernanța asigurătorilor/distribuitorilor, introduse de ultimile reglementări în domeniul asigurărilor, respectiv legislația primară și secundară privind distribuția în asigurări (legislația IDD) și Regulamentul ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară  (Regulamentul 1/2019);

- Cunoașterea de către beneficiari a prevederilor legale aplicabile in materie de guvernanță și a obligațiilor legale ce revin asiguratorilor/distribuitorilor din perspectiva noutăților legislative din domeniul asigurărilor, respectiv legislația IDD si Regulamentul ASF nr. 1/2019;

- Conștientizarea de către salariații entităților reglementate și supravegheate de ASF A a rolului si importanței implementarii si menținerii unui sistem de guvernanță în conformitate cu prevederile noii legislații aplicabile.

Tematica

Agenda seminarului:

1. Prezentarea prevederilor legale și a noutăților în materie de guvernanță introduse de legislația IDD. 

1.1. Definiții. Principii.

1.2. Obligațiile legale.

1.3. Documentarea corespunzătoare pentru conformare. Politici și proceduri noi.  

 

2. Prezentarea prevederilor legale și a noutăților în materie de guvernanță introduse de Regulamentul 1/2019.

2.1. Căror entități se aplică.

2.2. Definiții și noțiuni nou introduce: adecvare individuală și colectivă/inițială și continuă/recrutare.

2.3. Cerințe de guvernanță, documentare corespunzătoare. Politici și proceduri noi.

Investiție

Investitia include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare.

Reduceri
15%
Detalii curs

Seminarul va avea loc in intervalul 16.00-19.00

Seminarul „Considerații privind noile reglementari din domeniul asigurărilor si impactul lor in materie de guvernanta” se adresează persoanelor implicate în monitorizarea și implementarea principiilor de guvernanță la asigurători/distribuitori, salariați asigurătorilor, angajati ai companiilor de brokeraj, institușiilor bancare sau firme de investiții, oricărei persoane interesate de cunoasterea noutăților legislative în domeniul asigurărilor.

Participanților la acest modul li se vor aloca 4 puncte credit aferente pregătirii profesionale continue pentru distribuitori de asigurari conform Normei ASF nr.20/2018.

Cursul poate fi parcurs o singură dată în cadrul programului de formare profesională continuă.

Nr. de credite
4
Nr. de ore
3
Detalii Trainer

A absolvit Colegiul Economic Ploiesti,specializare Finante Contabilitate in anul 1993.Este absolventa a Facultății de Drept a Universității din București in anul 1998 - Licențiată în drept, iar în anul 2007 a absolvit un Master in Dreptul Afacerilor-Universitatea Nicolae Titulescu.Are o experientă profesională de 20 de ani in domeniul juridic din care 18 ani in domeniul juridic în asigurări, perioadă în care a parcurs toate treptele profesionale de la consilier juridic până la director juridic.

Preț cu TVA
172.55 RON
Enroll to course