22.07.2024 - 25.07.2024
Trainer
Dana-Maria Boldeanu
Tip curs
Online
Grup țintă

Programul se adresează persoanelor care lucrează în domeniul financiar-bancar (în domeniul asigurărilor, pensiilor private şi investiţiilor financiare, al activităţilor conexe sau similare cu aceste activităţi, precum şi al managementului riscului, al managementului resurselor umane şi al managementului organizaţiei) care au o experiență limitată în lucrul cu foldere în cadrul sistemului de operare Windows, în utilizarea aplicaţiei Microsoft Word și cu suita de aplicații de la Google, G Suite.

Obiectivele cursului

Programul oferă posibilitatea cursanţilor de a dobândi aptitudini de bază în modelarea problemelor economico-financiare prin gestiunea folderelor și a fișierelor din sistemul de operare Windows, utilizarea aplicaţiei Microsoft Word 2016 și a soluției complexe de e-mail și colaborare oferită de G Suite de la Google.

Tematica

Modulul 1: Explorarea modului de utilizare a calculatorului (desktop/laptop)

Detaliere

- Prezentare sistemului de operare WINDOWS 10

- Organizarea folderelor și a fișierelor

- Studiu de caz final de modul

 

Modulul 2: Formatarea și organizarea unui document pe capitole

Detaliere

- Opțiuni de formatare a unui document

- Utilizarea, modificarea și aplicarea stilurilor pentru titlul documentului şi pentru titlurile capitolelor      

- Numerotarea capitolelor      

- Generarea cuprinsului capitolelor

- Utilizarea panoului de navigare

- Opțiuni de urmărire a modificărilor unui document (Track Changes) cu acceptarea sau respingerea acestora

- Studiu de caz final modul.

 

Modulul 3: Tehnica de îmbinare a corespondenței pentru generarea scrisorilor circulare

 Detaliere

- Pregătirea documentului principal

- Selectarea și editarea listei de corespondență

- Adăugarea de conținut personalizat la scrisoare      

- Examinarea rezultatelor       

- Finalizarea îmbinării documentului principal cu sursa de date

- Imprimarea sau trimiterea prin e-mail a scrisorilor circulare

- Studiu de caz final modul.

 

Modulul 4: Soluția complexă de poștă electronică, comunicare și colaborare de la Google – G Suite – partea I

Detaliere

- Descrierea funcționalităților soluției de tip „cloud” de la Google - G Suite

- Modalități de utilizare a celei mai recente versiuni a browserului web Chrome

- Gestionarea serviciile G Suite, cum ar fi Calendar, Gmail și Drive

- Crearea unui cont Gmail și accesare Google Drive

- Managementul folderelor

- Studiu de caz final modul.

 

Modulul 5: Soluția complexă de poștă electronică, comunicare și colaborare de la Google - G Suite - partea a II-a

 Detaliere

- Crearea și importul fișierelor

- Gestionarea documente de tip text – Google Docs

- Gestionarea documente de tip tabel – Google Sheets

- Gestionarea formularelor – Google Forms

- Gestionare documentelor de prezentare – Google Slides

- Gestionarea aplicației Google Drive pe PC

- Studiu de caz final modul.

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen și suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum și certificatul de participare.

Detalii curs

Programul are ca scop introducerea conceptelor şi tehnicilor de bază privind explorarea sistemului de operare Windows 10, utilizarea practică a aplicaţiei Office - Microsoft WORD, precum și inițierea în suită de aplicații de tip „cloud” de la Google, G Suite, care vă permite să vă conectați și să lucrați inteligent de oriunde cu echipa dumneavoastră, favorizând utilizatorii finali din domeniul economic să opereze în mod profesional cu aceste concepte.

Programul va avea urmatorul orar:

  • 22 iulie 2024 –   3 ore  intrevalul orar 09.00-12.00
  • 22 iulie 2024 –   3 ore  intervalul orar 09,00-12.00
  • 23 iulie 2024 -    3 ore  intervalul orar 09.00-12.00
  • 24 iulie 2024 -    3 ore  intervalul orar 09.00-12.00
Nr. de ore
12
Detalii Trainer

Dana-Maria Boldeanu este Conferenţiar universitar doctor la Departamentul de Informatică de Gestiune în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din Academia de Studii Economice Bucureşti cu experienţă de peste 15 ani in specializările: Tehnologia aplicaţiilor Office, Baze de date pentru afaceri, Informatică decizională, Instrumente software pentru proiect de marketing, Instrumente pentru gestiunea proiectelor în industria serviciilor pentru afaceri. Deţine calificări în domeniu Microsoft Office - Microsoft Office Specialist (2016) prin Learning Solution Training în Romania, precum şi în domeniul managementului serviciilor ITIL® Foundation Certificate (2016) prin Axelos Global Best Practice. Doctor în contabilitate din anul 2009 ca urmare a susţinerii tezei de doctorat cu titlul “Sistem informatic pentru analiza performanțelor economico – financiare la nivel microeconomic”. În perioada 2010-2012 a urmat cursurile programului de masterat organizat de facultatea de Relaţii Economice Internaţionale „Comunicare în Limba Engleză pentru Predare şi Cercetare Economică (EDU-RES)”. Din 2009 este membru în comitetul de organizare al conferinţei inernaţionale Accounting and Management Information Systems (AMIS), iar începând cu 2014 este membru în comitetul ştiinţific al Conferinţei internaţionale IBIMA.

În perioada 2007-2009 trainer ECDL la Institutul Naţional de Administraţie pe modulele: Modulul 1 şi 2 (Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei), Modulul 4 şi 5 (Excel, Access). Din 2002 a fost implicată în numeroase contracte naţionale de cercetare obţinute pe bază de competiţie finanţate prin CNCSIS, precum şi în proiecte finanţate din fonduri europene. Din 2009 este director al asociaţiei non-profit Centre for Advanced Services on Electronic Services (E-CAESAR) şi a fost implicată în dezvoltarea asociaţiei, atragerea de parteneriate şi proiecte naţionale şi internaţionale, în care a participat ca membru de proiect sau ca team-leader.

Preț cu TVA
900 RON
Enroll to course