28 September 2020

Înscrierea în vederea susținerii examenului pentru obținerea certificatului de pregătire profesională continuă, la perioade succesive de 3 ani calculate de la data certificării anterioare, este deschisă în platforma ISF tuturor celor care trebuie să se conformeze acestei prevederi.

Examenul se va desfășura în ziua de miercuri, în intervalul orar 09:00 – 16:00, iar simularea examenelor cu componenta audio-video este disponibilă în platforma ISF în ziua de vineri, în intervalul orar 09:00 - 14:00.

Pentru o bună informare și cunoaștere a modului de utilizare a platformei ISF, vă recomandăm să consultați Ghidul candidatului care poate fi accesat la adresa:

https://www.isf.ro/sites/default/files/2020-05/Ghid%20de%20utilizare%20Platform%C4%83%20ISF_utilizator%20Candidat_27052020_0.pdf

Pregătire profesională continuă