ȘCOALA DE VARĂ A PIEȚEI DE CAPITAL
19-20 iunie 2023

Ediţia a III-a

#instruireonline

 

Pornind de la obiectivele Institutului de Studii Financiare (ISF) cu privire la organizarea de activități de informare în domeniul financiar de tipul: seminarelor, conferințelor și colocviilor, schimburilor de experiență, sesiunilor științifice în domeniul pieței de capital, am identificat necesitatea organizării unui eveniment de formare profesională continuă, menit să reunească specialiștii activi în piața financiară din Romania.

“Școala Pieţei de Capital” este un eveniment adresat în special profesiilor menţionate în regulamentele din domeniu (ofițerul de conformitate/persoana care îndeplinește funcția de conformitate, persoana care îndeplinește funcția de administrare a riscului, persoana fizică consultant de investiții, persoana fizică ce prestează serviciul de investiții, persoana care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau servicii auxiliare, conducerea superioară din cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F.), oferind sesiuni cu valoare adăugată pentru participanţi, dar şi posibilitatea de conformare la cerințele de formare profesională continuă pentru anul 2023, conform Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 28/2020.

Evenimentul își propune să ofere acces gratuit la sesiunile de formare profesională continuă doar participanților care vor aplica prin înscriere la sesiunile oferite, care cumulate să întrunească echivalentul a minimum 15 ore de formare profesională continuă.

 

Agenda evenimentului curpinde urmatoarele tematici, cu precizarea că se vor organiza doar sesiunile cu numărul cel mai mare de înscrieri:

19.06.2023:

Adrian CODIRLAȘU – Introducere în aplicarea factorilor ESG în activitatea de investiții (7 ore)

20.06.2023:

Simona FĂTU – Sustenabilitatea pentru conducători – de la concept la acțiune (8 ore)

 

Participarea la aceste sesiuni (organizate pe o platforma online) se va face în ordinea înscrierii, în limita a 30 de locuri/fiecare sesiune de instruire, astfel încât calitatea activităţii de instruire să fie garantată.

Înscrierea la acest program de formare profesională continuă oferit prin intermediul acestui eveniment se va efectua prin furnizarea pe adresa de email: flori.buescu@isf.ro.

 

SAVE THE DATE

-