Cursuri Autorizate

Cursurile organizate de Fundația Institutul de Studii Financiare sunt autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - A.S.F., în calitatea acesteia de entitate ce reglementează, autorizează și supraveghează piața de capital din România.

Entitățile pieței de capital din state membre ale Uniunii Europene pot recunoaște, pe baza de reciprocitate, examenele de promovare a cursurilor organizate de Fundația Institutul de Studii Financiare, precum și atestatele profesionale eliberate de A.S.F. Eliberarea Certificatului de absolvire a cursului de către Fundația Institutul de Studii Financiare / Atestatului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) / Certificatului de promovare a examenului eliberat de Fundația Institutul de Studii Financiare, nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr. 126/218 privind piețele de instrumente financiare, ci doar atestă promovarea unui curs pe piață de capital organizat de un organism de formare profesională. Deținătorul Certificatului de absolvire / Atestatului / Certificatului de promovare a examenului poate presta serviciile și activitățile de investiții prevăzute de Legea nr. 126/218 privind piețele de instrumente financiare exclusiv în baza autorizației emise de către A.S.F.. Fundația Institutul de Studii Financiare este atestată de către A.S.F. ca organism de formare profesională, conform Atestat ASF nr. 23/24.03.2020.