Pentru a răspunde cerinţelor din piaţă şi a dorinţei continue de formare şi perfecţionare ale conducătorilor entităţilor autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Institutul de Studii Financiare în parteneriat cu Organizaţia Profesioniştilor din Piaţa de Capital, împreună cu specialişti din piaţa financiară cu expertiză în domeniu, Simona Fătu şi Cristian Duţescu, au elaborat Manualul conducătorilor entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F.

Manualul tratează abordarea complexă a relaţiei dintre conducătorii entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară atât faţă de sistemele externe cât şi de cele interne. Materialul debutează cu noţiunile de bază ale structurilor de conducere ale companiilor care activează în piaţa de investiţii financiare potrivit cadrului legal, definirea contextului pieţei şi stabilirea cadrului legal specific, structurile de conducere utilizate în sistemul de drept din România, tabloul instituţiilor specific pieţei de investiţii şi cadrul de funcţionare ale acestora.

Totodată, materialul abordează şi subiecte ca responsabilităţile alocate consiliului de administraţie, modul de numire în structurile de conducere ale societăţilor, delegarea autorităţii în cadrul societăţii, poziţionarea faţă de risc, relaţiile dintre participanţii la piaţa de investiţii, noţiuni precum manipularea pieţei şi utilizarea abuzivă a informaţiilor privilegiate, dar şi răspunderile conducătorilor şi pedepsele prevăzute de legislaţia de vigoare în cazul încălcărilor cererilor legale. De asemenea, manualul evidenţiază cerinţele pe care conducătorii trebuie să le realizeze pentru a fi autorizaţi de către A.S.F., modul de desfăşurare a şedinţelor de consilii, practicile întâlnite în mod curent în diverse consilii şi rolul preşedintelui. Mai mult, sunt abordate şi cerinţele de capital ale societăţilor de administrare a investiţiilor, respective ale administratorilor de fonduri de investiţii precum şi activele aflate în componenţa acestora.

Inițiativa Institutului de Studii Financiare privind realizarea acestei lucrări se circumscrie preocupărilor sale privind asigurarea cadrului necesar pregătirii profesionale a celor care activează în piețele financiare nonbancare, contribuind astfel la maturizarea acestor piețe, la crearea capacităţii acestora de a face faţă efectelor crizelor economice sau concurenţei induse de globalizare.