Conducerea şi administrarea ISF sunt asigurate de un Consiliu Director compus din cel puţin 5 membri, cu un mandat de 4 ani, iar conducerea şi coordonarea activităţii curente vor intra în responsabilitatea unui Director Executiv și a unui Director Adjunct

     Director Executiv: Prof. univ. dr. Marian SIMINICĂ- profesor universitar doctor la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, susține cursuri la disciplinele Analiză economico-financiară și Diagnosticul financiar al firmei și este conducător de doctorat în domeniul Contabilitate. Are o experiență bogată în managementul universitar, ocupând funcția de Prodecan al Facultății (2008 – 2012), responsabil cu cercetarea științifică și asigurarea calității învățământului, precum și pe cea de Decan, în perioada 2012 – 2016. A fost Vicepreședinte al Consiliului Director al Asociației Facultăților de Economie din România (2012-2016). Este membru al mai multor asociații profesionale din domeniul economic, respectiv: expert evaluator ANEVAR, fiind Secretar General al asociației în perioada 2016-2017; expert contabil, membru CECCAR; consultant fiscal, membru CCFR. Din anul 2014 este Vicepreședinte al Societății Române de Analiză Economico - Financiară (SRAEF). Din anul 2017 este membru al Comisiei CNATDCU ”Științe Economice și Administrarea Afacerilor”, iar din anul 2018 membru al Comisiei de experți permanenți ARACIS, contribuind la evaluarea externă a numeroase programe de studii de licență și masterat din domeniul economic. Are o vastă experiență în activitatea de cercetare științifică concretizată în publicarea a 7 cărți și manuale universitare, peste 60 articole în reviste de specialitate, dintre care 12 articole în reviste indexate Web of Science cu AIS nenul, participarea la conferințe naționale și internaționale, participarea la contracte de cercetare științifică ca director de grant sau membru în echipa de cercetare. Este recenzor pentru mai multe reviste indexate Web of Science și membru în comitetul de redacţie pentru mai multe reviste indexate în Baze de Date Internaționale. Direcțiile principale de cercetare sunt: performanțele financiare și riscurile întreprinderilor; analize economico-financiare sectoriale; modele de cercetare a comportamentului întreprinderilor.              

     Director Adjunct: Cătălin CÂMPEANULicențiat în științe juridice având o diplomă de master în Psihologie Organizațională şi Managementul Resurselor Umane şi absolvent al programului de management public - Young Professional Scheme. Este specialist în resurse umane, cu o experiență de peste 20 de ani în dezvoltare personală şi formarea profesională a adulților, beneficiind inclusiv de experiența acumulată în cadrul EIPA, European Institute of Public Administration, a ocupat diverse poziții de management în domeniu, incluzând Director de Dezvoltare al Institutului National de Administrație, vicepreședinte al Comitetului Sectorial Activități Financiare, Bancare, de Asigurări și membru al boardului EFICERT, European Financial Certification.

     Consiliu Director

În cadrul şedinţei Consiliului ASF din data de 05.07.2023, a fost aprobat noul Consiliu Director al Fundaţiei Institutul de Studii Financiare, a cărui componenţă este următoarea:

     Președinte: Valentin IONESCU - Director General al Direcției Generale Asigurări din cadrul ASF și Președinte al Institutului de Studii Financiare. A activat timp de 18 ani în diverse companii private din țară și străinătate, în domeniul investițiilor în piața de capital. A ocupat în cadrul ASF poziția de Director al Direcției de Strategie și Stabilitate Financiară. A mai ocupat funcția de Director al Direcției de Supraveghere Integrată (2013 - 2014) si de Director ai Direcției Autorizare Reglementare Asigurări (2017-2019). Activitatea profesională mai include poziții precum cea de Director General al Bursei de Valori București, de Membru în CA la Sibex, SIF Moldova (2012 - 2013) și de Președinte CA al Depozitarului Central, dar și experiență internațională - Euro Invest Bank Gmbh Austria (Head of Sales, 2009 - 2010) şi Wood&Co Cehia (Senior Sales Trader, 2007-2009). Domnul Valentin Ionescu a absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerț, are un MBA de la CNAM Paris, un Master in dezvoltarea întreprinderii de la ASE și Diploma în Finanțe de la George Town University US. Este membru activ în diverse comitete ale ESMA și EIOPA. Participă ca invitat la ședințele CNSM. A absolvit Institutul Aspen, iar la Joint Vienna Institute a urmat cursurile „Financial Sector Surveillance" si „External Vulnerabilities and Early Warning Exercise". A publicat articole si opinii de specialitate in diverse publicații din tara si străinătate si a fost intervievat de Bloomberg cu mai multe ocazii.

     Vicepreședinte: Ovidiu PETRU este economist cu o experiență de peste 14 ani în domeniul pieței de capital, ocupând succesiv funcții precum broker, director de marketing și director general al Bursei Sibiu (Sibex-Sibiu Stock Exchange SA). Activitatea sa profesională include și funcții precum Președinte al Consiliului de Administrație și Membru al Consiliului de Administrație al Societății de Stat „Loteria Română” S.A. În prezent activează în cadrul Autoritatății de Supraveghere Financiară ocupând funcția de Director General al Direcției Generale Instrumente Financiare și Investiții. Anterior, a deținut și funcția de expert în management la Cabinetul Președintelui Autorității de Supraveghere Financiară. Domnul Ovidiu Petru a absolvit Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Studii Economice și are un Master în Managementul Companiei și Strategii și Politici de Marketing.

     Membru: Vasile NEAGU Licențiat în Drept, a absolvit un Master in Drept Comercial European și a dobândit titlul de Doctor în Drept în anul 2015 la Universitatea Titu Maiorescu din București. A publicat mai multe articole de specialitate și este coautor al monografiei „Protecția Drepturilor Lucrătorilor în Dreptul Internațional și European”, apărută în anul 2016 la Editura Hamangiu. Are o vastă experiență în domenii cum sunt managementul financiar-nebancar, servicii financiare, asigurari, recuperări de creanțe neîncasate și marketing. Totodată, dl. Neagu a fost Director General și membru fondator al unei Instituții Financiare Nebancare,  precum și Vicepreședinte al Patronatului Creditului IFN. El a organizat și a avut intervenții  substanțiale la multiple conferințe cu participare internațională în problematici referitoare la aspecte cum sunt protecția consumatorilor, soluționarea alternativă a litigiilor, sectorul financiar-nebancar. În prezent, dl. Neagu Vasile lucrează în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară ocupând funcția de Responsabil Supraveghere, S.S.C.I.C.A.D., Direcția Generală – Sectorul Asigurări Reasigurări și are atribuții specifice funcției deținute.

     Membru: Paul NICA A absolvit Academia de Studii Economice, Facultate de Relații Economice Internaționale, deține un masterat de aprofundare în Piețe de Capital, fiind înrolat în programul CFA Institute și în cadrul MBA de la CNAM Paris. Este alumni al centrului de training Joint Vienna Institute. A activat atât în cadrul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cât și în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, fiind responsabil de reglementarea domeniului fondurilor de investiții, cu implicare inclusiv în dezvoltarea platformei de educație financiară EDUFIN. Este membru din anul 2013 al mai multor grupuri de lucru internaționale în domeniul reglementării fondurilor de investiții, respectiv Investment Management Standing Committee (ESMA) și C5 – Investment Management (IOSCO). A activat ca expert național în domeniul reglementării fondurilor de investiții pe perioada deținerii de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene (semestrul I 2019). Ocupă în prezent poziția de director în cadrul Cabinetului SIIF.

      Membru: Paul BARANGĂ - Licențiat în științe economice și juridice, a dobândit titlul de Doctor în domeniul Finanțe în anul 2020. Are o experiență vastă în domeniul serviciilor și instrumentelor financiare obținută în ultimii 17 ani, atât în mediul privat, cât și în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, unde a ocupat diferite funcții precum: specialist piețe reglementate, șef serviciu, director adjunct sau director. A participat la formarea profesională a specialiștilor în domeniul pieței de capital românești în calitate de lector autorizat la diferite organisme de formare profesională. În prezent lucrează în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară ocupând funcția de Director al Direcției Supraveghere Integrată. 

     Membru: Dragoş HAȘEGAN Ocupă în prezent poziția de Șef Serviciu Reglementare, Sectorul Pensii Private în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, fiind responsabil pentru dezvoltarea cadrului de reglementare. De la venirea sa în cadrul Autorității a deținut diferite poziții și responsabilități în domenii ca supraveghere prudențială, evaluare riscurilor, reglementare și autorizare, domeniul principal de expertiză fiind administrarea investițiilor. Înainte de a se alătura echipei Autorității a acumulat o experiență semnificativă în fuziuni și achiziții, consultanță de afaceri și management strategic, în calitate de consultant la o companie internațională. Domnul Dragoș Hașegan a absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, și deține un Master în Finanțe și Afaceri Internaționale de la Aarhus School of Business, Danemarca și un EMBA de la Vienna University of Economics and Business, Austria.

     Membru: Alexandru CIUNCAN Are o experiență de peste 15 ani în domeniul asigurărilor și pensiilor private în Europa Centrală și de Est, cu expertiză în mod special în zona de market conduct, reglementare, protecția consumatorului, media și jurnalism financiar. Începând cu septembrie 2018, Alexandru ocupă pozițiile de Președinte și Director General al UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Între 2013 și 2018, Alexandru a fost membru al IRSG și al OPSG, cele două grupuri de Stakeholderi din cadrul EIOPA - Autoritatea Europeană de Supraveghere în Asigurări și Pensii Ocupaționale, participând la elaborarea și dezbaterea unor acte legislative cu impact pe termen lung asupra industriilor asigurărilor și pensiilor private. În același timp, a deținut funcțiile de Secretar General al APPA - Asociația Pentru Promovarea Asigurărilor – ONG-ul care a dezvoltat primele campanii naționale de informare și educare a consumatorilor - și de Managing Partner al XPRIMM, o companie românească de media specializată în industria de asigurări din CEE și SEE. Alexandru CIUNCAN a urmat cursurile Facultății de Management din cadrul Academiei de Studii Economice București, deține un Certificat Profesional în Management (OPEN University Business School, UK) și este licențiat PMP-Project Management Professional și ACP-Agile Certified Professional (Project Management Institute, USA).

     Consiliu Științific

Structura ISF include și un Consiliu Științific, cu caracter consultativ, ce are rolul de a asigura un înalt nivel de calitate a programelor de formare profesională și a acțiunilor ISF prin analizarea, dezbaterea și avizarea programelor ISF, facilitarea accesului la cele mai bune practici, precum și consilierea privind parteneriatele și colaborările.    

În cadrul şedinţei Consiliului ASF din data de 20.06.2023, a fost aprobat noul Consiliu Științific al Fundaţiei Institutul de Studii Financiare, a cărui componenţă este următoarea:

   Academician Lucian-Liviu ALBU, economist. Absolvent al Academiei de Studii Economice, Facultatea de Cibernetică Economică şi Statistică din București; Doctor în științe economice (1991); Cercetător Ştiinţific gradul I (din 1993); Cercetător asociat (Fellow Researcher) la CEPREMAP (Centre d'Etudes Prospectives d'Economie Mathématique Appliquées à la Planification), Sorbona (1995); Profesor asociat (Honorary Visiting Professor) la CEES (Centre for European Economic Studies), Universitatea din Leicester (1997-1998); Profesor asociat la Leicester University (1997), Staffordshire University (2004) și Catholic University of Leuven (2004); Director al Institutului de Prognoză Economică al Academiei Române (din 1998); Ministru al Muncii şi Protecţiei Sociale (2000); Conducător de doctorat (din 2001) și Membru în Consiliul Științific la trei școli doctorale (Academia Română - Științe Economice și ASE - Finanțe și respectiv Cibernetică); Membru al primului Consiliu Fiscal al României (2010-2019); Președinte al Consiliului Științific al Institutului de Studii Financiare (din 2019). Este Fondator și Editor Șef al Romanian Journal of Economic Forecasting (din 2007, prima revistă ISI pentru economie din România). În activitatea de cercetare a abordat probleme referitoare la: teoria economică modernă şi macroeconomie; modelare non-lineară; modele ale economiei informale şi evaziunii fiscale; dezvoltare economică şi eficienţă; modelare, econometrie şi prognoză. A publicat, în calitate de autor, coautor și coordonator peste 50 cărţi și peste 300 articole şi studii științifice; peste 100 comunicări la conferințe ştiinţifice în străinătate (inclusiv în calitate de invitat special sau keynote speaker). A participat la peste 150 proiecte de cercetare, din care peste 100 pe bază de contract sau grant (din care 50 din fonduri internaţionale) şi peste 50 din planul anual de cercetare la Academia Română. Este Doctor Honoris Causa la trei Universități din țară și a efectuat peste 100 de stagii de cercetare în străinătate (peste 30 prin schimburi interacademice sub egida Academiei Române), în calitate de Visiting Professor sau Academic Visitor, la institute şi universităţi prestigioase din majoritatea statelor UE, din Anglia, Elveția, Irlanda, Islanda Moldova și Muntenegru, din China, Israel, Rusia, Taiwan, Turcia, şi SUA. În calitate de expert cercetător sau coordonator/director de proiect a participat la numeroase proiecte de cercetare internaționale (finanţate de Banca Mondială, USAID, GDN, ACE-PHARE-Research, ACE-PHARE-Fellowship, PHARE, FP7, IDEI, Horizon 2020, Horizon Europa etc.) și naționale (finanțate prin CERES, CEEX, PNCDI-II, IER ș.a. și în calitate de expert pe termen lung, tutore, la trei școli post-doctorale în economie). A fost Expert Asociat la Curtea de Conturi (2017-2019) și Comisia Națională de Strategie și Prognoză (2021-2022). Este membru în numeroase asociaţii sau organisme profesionale, cum sunt (din 2018) ARCOR, European Network of Experts on Employment and Gender Equqlity Issues (ca expert național), EcoMod - Global Economic Modeling Network (din 2007), ACADEMIA EUROPAEA (The Academy of Europe) (din 2016), GLO (Global Labor Organization) (din 2017), EBES (Eurasia Business and Economics Society) etc., precum și membru în board-ul unor reviste economice din țară și din străinătate. A fost distins cu diverse premii și diplome de onoare, precum "Petre S. Aurelian" al Academiei Române (2000) și Meritul Academic, premii și diplome ale Adam Smith Institute (Londra, 2000), AGER, IEM, INS etc.

     Membru: Prof. dr. Valeriu IOAN-FRANC, economist, doctor în ştiinţe economice, membru fondator şi director general adjunct al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” (INCE); director al Centrului de Informare şi Documentare Economică (CIDE); redactor-şef al publicaţiilor INCE. Membru corespondent al Academiei Române; membru al Academiei Regale Spaniole de Ştiinţe Economice şi Financiare (RACEF), Barcelona; membru al Barcelona Economic Network; membru al Academiei Europene pentru Administrarea Afacerilor şi Managementul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Madrid. Conducător de doctorat la Academia Română; profesor universitar specialitatea Economia culturii şi marketing, doctor honoris causa al mai multor universităţi din ţară şi străinătate. Stagii de pregătire la Ringier AG Elveţia (fondator al Revistei Capital); EUROSTAT Luxemburg, STATEC Luxemburg, Ministerul Culturii Luxemburg; Centrul Francez de Comerţ Internaţional Paris; Mamma Concert und Lippmann + Rau Munchen (Marketing şi Managementul Evenimentelor culturale); Universitatea Independentă Dnepropetrovsk Ucraina; Academia Rusă de Ştiinţe; RACEF Spania; Academia Regală a Doctorilor, Barcelona; Congresul Mondial al Economiştilor Istanbul şi altele. Fondator şi animator al Centrului Român de Studii şi Documentare România-Luxemburg din Bucureşti. Fondator şi animator al Editurii Expert a INCE; coordonator editorial pentru colecţii importante de literatură economică, respectiv Laureaţii Nobel în Economie, Economia României Secolul XX; Economie comparată şi consens; Opere complete Nicholas Georgescu-Roegen; Restituiri obligatorii – operele marilor economişti români; armonizarea limbajului economic noţional mondial cu limbajul economic naţional şi altele. Fondator şi animator a numeroase reviste economice indexate în baze de date internaţionale şi naţionale – Romanian Journal of Economic Forecasting; Romanian Economic Review; Review of General Management; Calitatea Vieţii; Journal of Community Positive Practices ş.a. Manager al mai multor proiecte cu finanţare europeană, consacrate managementului cultural, derulate la Academia Română şi la institute din structura INCE. Autor şi coautor a 45 de cărţi, autor şi coautor a peste 300 de articole, studii, comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Onorat cu distincţii de stat naţionale şi internaţionale, respectiv: Cavaler al Ordinului Naţional „Serviciul Credincios” al României, Comandor al Ordinului Naţional „Meritul cultural – Cercetare ştiinţifică”, Ofiţer al Ordinului pentru Merit al Marelui Ducat de Luxemburg. Laureat al Premiilor Academiei Române „P.S. Aurelian” şi „Victor Slăvescu”, Diploma Meritul Academic şi Diploma Culturală ale Academiei Române, Meritul Academic al Academiei Europene de Management şi Economie a Afacerilor (AEDEM). (octombrie 2020)

     Membru: Conf. univ. dr. Meral KAGITCI, economist, doctor în domeniul Finanțe, și-a început cariera universitară în anul 2005, o dată cu absolvirea Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Specializarea Finanțe și Piețe Financiare, din cadrul Academiei de Studii Economice din București (ASE). A susținut activități didactice la discipline precum Finanțe Publice, Gestiunea Financiară a Întreprinderii(în limbile română și engleză), Piețe Financiare, Gestiunea Portofoliului, Investiții Financiare, Investiții Directe și Finanțarea lor, Finanțe Generale(în limbile română și engleză), cât și Proiecte Economice și Practica de Specialitate. În anul 2007 a absolvit Programul de Master Guvernanță Publică Europeană din cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, ASE, iar în anul 2008 a absolvit Masteratul English Language Education and Research Communication for Business and Economics, Facultatea de Relații Economice Internaționale (ASE) și a obținut diploma de licență a Facultății de Științe Politice, Specializarea Științe Politice, din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). În anul 2010 a obținut titlul de doctor domeniul Finanțe, în cadrul Academiei de Studii Economice din București, iar în anul 2013 a absolvit studiile postdoctorale în cadrul Academiei Române. A fost consultant al Băncii Mondiale și a lucrat cu diverse organizații, iar în perioada februarie 2013-iulie 2017 a fost economist cercetător în cadrul Ambasadei Regatului Arabiei Saudite din București. Este autoare a manualului "Fundamentele finanțelor generale" și co-autoare a volumului Evaluarea și finanțarea investițiilor directe: culegere de studii de fezabilitate, Editura ASE (2009) (autor Victor Dragotă), autoare și co-autoare a numeroase articole științifice. Totodată, a fost membru în diverse proiecte de cercetare și este recenzor pentru diferite reviste și conferințe științifice. Este secretar al Asociației Române de Finanțe-Bănci (RoFIBA) și asistent editorial al Revistei Review of Finance and Banking, iar din septembrie 2019 este membru în cadrul Consiliului Științific al Institutului de Studii Financiare.

     Membru: Conf. univ dr. Adrian MITROI, CFA, MBA, director al Programului de Master în Finanțe Aplicate MAF și predă Finanțe Comportamentale și Aspiraționale, Investiții și Managementul Portofoliului la Academia de Studii Economice București. A primit primul titlul CFA din România în 2000 și apoi a fost Grader și Standard Setter pentru programul CFA timp de 13 ani. Este președintele fondator al CFA România și inițiatorul indicelui de încredere economică și monetară al CFA România. A coordonat acreditarea Masterului în Management Financiar și Investiții ca primul program românesc dar și din Europa Centrală și de Est recunoscut în University Affiliation Program al CFA Institute. Experiența academică s-a împletit cu cea din cariera financiară, unde a lucrat în investment și banking comercial. A scris numeroase articole dar și două cărți despre Finanțe Comportamentale, Managementul Averii Personale și Administrarea Portofoliilor de Investiții Individuale. Subiectele de cercetare sunt despre Personalitatea Financiară a Investitorului, Analiza factorului uman în decizia investițională, Finanțele cuplului modern.

     Membru: Prof. Dr. Silviu-Mirel PIȚURU, coordonatorul disciplinei de "Organizare, Legislație Profesională și Managementul Cabinetului Dentar", în cadrul Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București, Facultatea de Stomatologie. De asemenea, ocupă funcția de Prorector cu probleme studențești în cadrul aceleași universități. Începând cu anul 2019 este Președinte al Colegiului Medicilor Stomatologi din București. A absolvit Facultatea de Medicină, după care a  urmat și cursurile Facultății de Medicină Dentară din București, obținând ulterior și titlul științific de Doctor în Medicină Dentară. Totodată, a urmat și programul de masterat "Managementul serviciilor sociale și de sănătatea" din cadrul Facultății de Sociologie a Universității București. În trecut, a ocupat funcția de Director General, consultant, expert în diferite companii/proiecte, cu arie de acoperire la nivel național și internațional. A ocupat și funcția de consilier pe învățământ universitar la Ministerul Educației Naționale.

     Membru: Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI, Prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Profesor la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA) și conducător de doctorat în domeniul Finanțe. A publicat 33 cărți (din care 7 în calitate de unic autor), 137 articole și studii publicate în reviste de specialitate (din care 37 de articole științifice publicate in extenso în reviste web of science cu factor de impact), 138 comunicări științifice susținute la conferințe interne și internaționale, 32 de proiecte de cercetare/fonduri europene/Fond de Dezvoltare Instituțională  (din care 6 ca manager de proiect).   A contribuit la înființarea a numeroase programe de studii în finanțe și administrație publică la nivelul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor. Aria sa de competență este Guvernanța Corporativă, Management Financiar și Administrație Publică. A fost membru în Comisia Națională de fundamentare a Planului Național de adoptare a monedei euro (Comisia Națională), înființată prin OUG nr.24/2018. A avut calitatea de expert evaluator și raportor în cadrul EEA Financial Mechanism 2014-2020 the 3rd call of the Baltic Research Programme-coordonator Letonia, contract încheiat cu the State Education Development Agency Letonia, decembrie 2020-ianuarie 2021. A avut calitatea de expert evaluator și raportor la Agenția Executivă de Cercetare a Comisiei Europene în cadrul axei HORIZON-MSCA-2021-COFUND-01 (perioada martie-mai 2022, perioada martie-mai 2023).
 Este membru în Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, conform Ordinului nr.3915/7 iunie 2018 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr.4243/2015, publicat în Monitorul Oficial nr.514/22.06.2018.  Este membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), Comisia Sociologie, științe politice și administrative, expert științe administrative, perioada 2011-2012, conform Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr.4089/20.04.2011, respectiv 2016-2020 conform OMENCS nr.4106/2016. În prezent este  vice-președinte al Comisiei Sociologie, științe politice și administrative (mandatul 2020-2024), http://www.cnatdcu.ro/paneluri-cnatdcu/ În perioada 2012-2016 a fost Director al Departamentului Finanțe, Monedă și Administrație Publică din cadrul FEAA, iar în perioada 2017-2019 a deținut funcția de Ordonator de credite (Reprezentant legal) al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.”

     Membru: Conf. univ. dr. Răzvan-Mihail PAPUC, profesor la Universitatea din București și Decan al Facultății de Administrație și Afaceri. Interesele sale științifice acoperă următoarele teme: economie publică, finanțe publice, politici fiscale și finanțarea învățământului superior. Răzvan Papuc a coordonat și a fost membru în echipele mai multor proiecte de cercetare și de dezvoltare instituțională. Este membru al Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior și al Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă.

     Membru: Prof. univ. dr. Petru ȘTEFEA, profesor universitar la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara și susține cursuri la disciplinele: Analiză economico-financiară, Analiza performanțelor financiare și guvernanță corporativă, Finanțarea și eficiența investițiilor. Este conducător de doctorat în domeniul Contabilitate. Deține o bogată experiență în managementul universitar ca urmare a funcțiilor deținute în cadrul Universității de Vest Timișoara, astfel a ocupat funcția de Prodecan al Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor (2004-2008), funcția de Prorector al UVT (2008-2016), iar în prezent, începând cu anul 2016 este Decan al Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor. Coordonează firma de consultanță I.S.E. Performer Consult SRL, deținând poziția de senior consultant, partener și administrator. Este membru în Consiliul de Administrație al companiei AQUATIM S.A, operator regional de apă și canalizare în județul Timiș.

    Membru: Conf. univ. dr. Gheorghe IALOMIȚIANU - membru al Departamentului de Finanțe, Contabilitate și Teoria  Economică în cadrul Universității Transilvania Brașov, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, cu o experiență academică de peste 30 de ani. A fost ministru de Finanțe în perioada 2010-2012. Este Prim-vicepreședinte al Camerei Auditorilor Financiari din România și „Președinte de Onoare” al Uniunii Profesiilor Liberale din România. A primit în anul 2011 premiul „Ministrul de Finanțe al Europei”, premiul acordat de către revista „The Banker” din grupul „Financial Times”.