Specialistul constatare daune (SCD) este o persoană independentă profesional, externă sau în cadrul unui asigurător, cu atribuții de constatare daune din cadrul funcției de instrumentare daune, funcție instituită de un asigurător, avizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) și înregistrată în Registrul specialiștilor constatare daune.

Certificarea competențelor specialistului constatare daune se realizează conform procedurii de evaluare respectând criteriile de înscriere și modalitatea de desfășurare a procesului de evaluare a competențelor candidaților, în baza profilului ocupațional specific ocupației.

Procesul de evaluare se aplică candidaților care doresc certificarea competențelor, dobândite în context formale, non-formale şi informale, în materia constatării prejudiciilor, evaluării inițiale a avariilor și propunerea soluțiilor tehnice pentru readucerea bunului la starea tehnică anterioară producerii evenimentului/riscului asigurat, în concordanță cu legislația și prevederile contractuale aplicabile fiecărui caz în parte.

Pentru o bună cunoaștere a procesului de certificare a SCD, vă recomandăm să consultați procedurile de certificare și de menținere a certificării specifice acestei ocupații.

 

Examinările și simularea examenelor în regim online pentru certificarea inițială și pentru pregătirea profesională continuă se organizeză după următorul program:

Miercuri - în intervalul orar 09:00 - 16:00*

Vineri - în intervalul orar 09:00 - 14:00*

* cu excepția zilelelor declarate sărbători legale în România

Contact:

CENTRUL DE EVALUARE ȘI EXAMINARE ISF

e-mail: suport.examinari@isf.ro