Specialistul constatare daune (SCD) este o persoană independentă profesional, externă sau în cadrul unui asigurător, cu atribuții de constatare daune din cadrul funcției de instrumentare daune, funcție instituită de un asigurător, avizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) și înregistrată în Registrul specialiștilor constatare daune.

Certificarea competențelor specialistului constatare daune se realizează conform procedurii de evaluare respectând criteriile de înscriere și modalitatea de desfășurare a procesului de evaluare a competențelor candidaților, în baza profilului ocupațional specific ocupației.

Procesul de evaluare se aplică candidaților care doresc certificarea competențelor, dobândite în context formale, non-formale şi informale, în materia constatării prejudiciilor, evaluării inițiale a avariilor și propunerea soluțiilor tehnice pentru readucerea bunului la starea tehnică anterioară producerii evenimentului/riscului asigurat, în concordanță cu legislația și prevederile contractuale aplicabile fiecărui caz în parte.

Pentru o bună cunoaștere a procesului de certificare a SCD, vă recomandăm să consultați procedurile de certificare și de menținere a certificării specifice acestei ocupații.

Dorim să informăm că, începând cu data de 13.03.2023, candidații cu statusul înscrierii aprobat care nu au absolvit examenul până la această dată, vor susține examenul de absolvire în baza testelor grilă cu întrebări noi, adecvate conținutului manualului specific ocupației distribuitor în asigurări și/sau reasigurări, respectiv specialist constatare daune, manuale editate de institut în anul 2022.

Examinările și simularea examenelor în regim online pentru certificarea inițială și pentru pregătirea profesională continuă se organizeză după următorul program:

Specialiști constatare daune

Certificare Specialist constatare daune | INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE (isf.ro)

Miercuri, în intervalul orar 09:00 - 16:00*

Vineri, în intervalul orar 09:00 - 14:00*

Simulare: Luni - Vineri în intervalul orar 16:00 – 21:00* (Simulările, ca și examenele, sunt organizate pe sesiuni care încep de la :45, prima fiind la 15:45, iar ultima la 19:45)

*cu excepția zilelor declarate libere la nivel național

Contact:

CENTRUL DE EVALUARE ȘI EXAMINARE ISF

e-mail: suport.examinari@isf.ro