Conciliatorul în domeniul financiar nonbancar este acea persoană fizică ce dispune de cunoștințele și aptitudinile necesare în domeniul procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor sau al soluționării judiciare a litigiilor în materie de consum, precum și de o bună înțelegere generală și specifică a legislației sectorului financiar nonbancar în care soluționează litigiile și a legislației referitoare la protecția consumatorilor și care deține competențe profesionale în domeniul în care își va desfășura activitatea de conciliere, respectiv, după caz, asigurări și/sau pensii private și/sau piața de capital; persoană independentă și imparțială.

Centrul de evaluare SAL-Fin din cadrul ISF (CESAL-Fin), asigură evaluarea şi certificarea competenţelor pentru persoanele care doresc să desfășoare activitatea de conciliere în cadrul entității SAL-Fin, privind soluționarea alternativă a litigiilor în domeniul financiar nonbancar. Aceste persoane  dețin competențele profesionale în domeniul soluționării alternative a litigiilor, care nu sunt însă certificate, precum și în domeniul în care își vor desfășura activitatea de conciliere, respectiv, după caz, asigurări și/sau pensii private și/sau piața de capital.

Pentru o bună cunoaștere a procesului de certificare a Conciliatorului SAL-Fin, Procedura privind înființarea și funcționarea centrului de evaluare şi certificare a competenţelor conciliatorilor în domeniul financiar nonbancar poate fi consultată mai jos.

Prin intermediul CESAL-Fin se asigură evaluarea şi certificarea competenţelor pentru persoanele care au dobândit în contexte nonformale și/sau informale competențele necesare soluționării alternative a litigiilor în domeniul în care își vor desfășura activitatea de conciliere, respectiv, după caz, asigurări și/sau pensii private și/sau piața de capital, conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), cu modificările și completările ulterioare.

CESAL-Fin oferă posibilitatea profesioniștilor din industria serviciilor financiare nonbancare, interesați să devină conciliatori în cadrul entității SAL-FIN, de a-și certifica competențele specifice acestei ocupații dobândite pe alte căi decât cele formale.

Prin procesul de evaluare, candidatul face dovada existenţei unui nivel corespunzător de cunoștințe, aptitudini și deprinderi necesare în domeniul procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor, precum și o bună înțelegere generală și specifică a legislației sectorului financiar nonbancar în care soluționează, inclusiv a legislației referitoare la protecția consumatorilor.

Contact:

CENTRUL DE EVALUARE ȘI EXAMINARE ISF

e-mail: suport.examinari@isf.ro