Regulamentul de desfăşurare a examenului de absolvire pentru persoanele reglementate din piața de capital stă la baza certificării profesionale a operatorilor, specialiștilor și consultanților de investiții care activează în sectorul instrumentelor și investițiilor financiare.

Regulamentul  este aplicat de către ISF, în cadrul procesului de certificare profesională, în calitatea sa de Organism de Formare Profesională atestat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară respectiv de Furnizor atestat BNR, cu respectarea prevederilor:

- Regulamentului nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital;

- Regulamentului  A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, consolidat. 

Examenele pentru certificarea acestor profesioniști se organizează:

- la sală, în cel mult 30 de zile lucrătoare de la finalizarea cursului de pregătire profesională realizat de către Centrul de Formare Profesională din cadrul ISF;

- online, variantă disponibilă pentru consultanții de investiții, prin intermediul Platformei ISF, în zilele de luni și miercuri (cu excepția zilelor legale declarate libere) în intervalul orar 09:00 - 16:00. 

Înscrierea candidaților la sesiunile de examinare se realizează exclusiv prin intermediul Platformei Institutului de Studii Financiare. Pentru o bună cunoaștere a regulamentului precum și utilizarea Platformei Institutului de Studii Financiare în procesul de certificare, vă recomandăm să consultați documentele de mai jos respectiv Ghidul de utilizare al Platformei Institutului de Studii Financiare_utilizator candidat sau Ghidul de utilizare al Platformei Institutului de Studii Financiare_utilizator angajator, după caz.

 

 

Contact:

CENTRUL DE EVALUARE ȘI EXAMINARE ISF

e-mail: suport.examinari@isf.ro