Regulamentul de desfăşurare a examenului de absolvire pentru persoanele reglementate din piața de capital stă la baza certificării profesionale a operatorilor, specialiștilor și consultanților de investiții care activează în sectorul instrumentelor și investițiilor financiare.

Regulamentul  este aplicat de către ISF, în cadrul procesului de certificare profesională, în calitatea sa de Organism de Formare Profesională atestat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară respectiv de Furnizor atestat BNR, cu respectarea prevederilor:

- Legii nr. 126 din 11 iunie 2018 privind pieţele de instrumente financiare;

Regulamentului nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital;

- Regulamentului  A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, consolidat. 

Examenele pentru certificarea acestor profesioniști se organizează:

- la sală, în cel mult 30 de zile lucrătoare de la finalizarea cursului de pregătire profesională realizat de către Centrul de Formare Profesională din cadrul ISF;

- online, variantă disponibilă pentru consultanții de investiții, prin intermediul Platformei ISF, în zilele de luni și miercuri (cu excepția zilelor legale declarate libere) în intervalul orar 09:00 - 16:00. 

Înscrierea candidaților la sesiunile de examinare se realizează exclusiv prin intermediul Platformei Institutului de Studii Financiare. Pentru o bună cunoaștere a metodologiei precum și utilizarea Platformei Institutului de Studii Financiare în procesul de certificare, vă recomandăm să consultați:

 

 

Contact:

DEPARTAMENTUL DE EVALUARE ȘI EXAMINARE ISF

e-mail: suport.examinari@isf.ro

tel: (021) 230.51.20