Pornind de la atribuțiile sale statutare, Institutul de Studii Financiare urmărește permanent asigurarea calității procesului de formare profesională și validarea competențelor, după caz,  atât a persoanelor care finalizează programele de pregătire profesională cât și a celor care au dobândit competențele, în contexte non-formale și/sau informale, specifice unei ocupații din domeniul financiar nonbancar.

În acest sens, pentru asigurarea unui referențial de calitate la care să se raporteze pregătirea profesională respectiv evaluarea competențelor, Institutul de Studii Financiare a elaborat o serie de profile ocupaționale (PO) specifice ocupațiilor din piețele financiare nonbancare.

Profilele ocupaționale au fost realizate în urma parcurgerii etapelor de investigare a ocupațiilor cu suportul specialiștilor desemnați de asociațiile profesionale din piața de profil, validarea de către asociații a rezultatelor obținute și avizarea acestora de către Consilul Științific al  Institutului de Studii Financiare, iar fiecare dintre ele sintetizează caracteristicile ocupației, precum: sarcini de muncă, contextul muncii, nivelul de educație și calificare, cunoștințe și deprinderi, atitudini, ocupații similare.