Fundația Institutul de Studii Financiare este autorul site-urilor www.isf.ro, www.isfin.ro și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației române și internaționale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustrații, design-uri, fotografii, clipuri audio/video ș.a.m.d. sunt proprietatea ISF sau sunt licențiate de ISF pentru a fi folosite.

ISF va acorda o licență limitată pentru a accesa/vizita site-ul, fără posibilitatea de a-l modifica în lipsa unui acord din partea ISF. Această licență nu include:

  • revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a informațiilor prezentate pe site;
  • download-ul sau copierea informațiilor legate de conturi de  utilizator;
  • utilizarea tehnicilor tip data mining, roboților sau tehnologiilor similare care permit extragerea și analiza datelor.

ISF va acorda o licență limitată, revocabilă și neexclusivă de a vă crea un hyperlink către pagina home a site-ului atâta vreme cât acest link nu descrie ISF sau un partener/afiliat al acestuia de o manieră falsă, greșită sau jignitoare. Licența acordată nu va permite utilizarea în cadrul acestui hyperlink a mărcii ISF fără acordul prealabil scris al Fundației Institutul de Studii Financiare.

Conținutul site-ului, integral și/sau parțial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al ISF.

Marca ISF este o marcă înregistrată și este deținută de către Fundația Institutul de Studii Financiare. Domeniile isfin.ro si isf.ro  sunt deținute de către Fundația Institutul de Studii Financiare. Utilizarea acestei mărci, a domeniului sau a numelui ISF, în formă directă sau “ascunsă” (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, căutare web) fără permisiunea prealabilă scrisă a ISF este interzisă și se pedepsește conform legii. Utilizarea neautorizată a acestora revocă imediat licențele acordate de către ISF, conform cu cele de mai sus.

Site-ul este furnizat de către ISF pe o bază “așa cum este” și “atât cât este disponibil” . ISF nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la isfin.ro sau isf.ro sunt fără viruți sau alte componente informatice cu caracter potential dăunător. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, Fundația Institutul de Studii Financiare fiind exonerată de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. Fundația Institutul de Studii Financiare nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site. Fundația Institutul de Studii Financiare nu acordă niciun fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestui site. Informațiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor pe site sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului.

Serviciile și produsele prezentate pe site-uri nu se constituie într-o ofertă de niciun fel, fiind prezentate cu titlu pur informativ. Dacă utilizați site-ul sunteți răspunzător pentru asigurarea confidențialitătii datelor privitoare la contul dumneavoastră de acces, cum ar fi numele de utilizator și parola și sunteți de acord să vă asumați întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe site cu contul și parola dumneavoastră. Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativa de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ș.a.m.d, vor fi pedepsite conform legii.

Utilizatorii site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura site-ului, respectiv pot adresa întrebări atăt timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care să afecteze viața privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale ISF sau ale unor terte părți, și care nu conțin viruși, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț sau orice altă formă de spam. ISF își rezervă dreptul, dar nu și obligația, de a îndepărta sau edita o astfel de informație transmisă.

Fundația Institutul de Studii Financiare respectă drepturile intelectuale ale altora. În cazul în care considerați că munca dumneavoastră a fost copiată de o manieră care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, vă rugăm să adresați ISF o notificare care să cuprindă:

  • semnatura fizică sau electronică a persoanei autorizate să reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate;
  • o descriere a materialelor protejate de drepturi de autor care apreciați că au fost încălcate;
  • o indicare a locației pe site unde apreciați că aceste drepturi au fost încălcate;
  • adresa, numărul de telefon și adresa e-mail a dumneavoastră;
  • o declarație pe proprie răspundere conform căreia sunteți convins că utilizarea în disputa nu a fost autorizată de deținătorul drepturilor, ale împuternicitului sau ale legii;
  • o declarație notarială pe proprie răspundere conform căreia acționați cu bună credință, că notificarea este completă și corectă și că sunteți deținătorul drepturilor sau acționati în numele său.

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o soluționare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul Fundației Institutul de Studii Financiare. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere amiabilă, se va apela la instanța judecătorească în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Fundația Institutul de Studii Financiare.

Fundația Institutul de Studii Financiare, denumită în cele ce urmează ISF, operator de date cu caracter personal notificat la ANSPCDP sub nr.20386, în calitate de proprietar/administrator al website-urilor www.isfin.ro și www.isf.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și  Termenii și condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.