Proiectul IMASIG - Program national de formare profesionala a specialistilor si intermediarilor din asigurari

Fundatia Institutul de Management in Asigurari  a derulat in parteneriat cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Universitatea “Ovidius” din Constanta, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timisoara, Asociatia pentru Promovarea Invatamantului European Mures, Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari din Romania (UNSICAR) un program de formare profesionala a specialistilor si intermediarilor din asigurari.
Proiectul a fost cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritara nr. 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, domeniul major de interventie 3.2. “Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”.Proiectul s-a desfasurat pe o perioada de 3 ani, intre 01.01.2011 si 31.12.2013, avand o valoare totala eligibila, aprobata prin contractul de finantare, de 10.708.362 lei.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea adaptabilitatii specialistilor si intermediarilor din domeniul asigurarilor la mediul economic aflat in continua schimbare, in special in vederea introducerii de tehnologii moderne si solutii organizationale care sa conduca la cresterea calitatii serviciilor prestate populatiei si intreprinderilor, respectiv la cresterea calitatii si productivitatii muncii.

Rezultatele proiectului au depasit indicatorii asumati la contractare:

  •    numarul cursurilor a fost suplimentat de la  295 la 306,
  •     numarul participantilor la cursuri a fost 8.339, din care 8.158 au promovat examenul de absolvire si au primit certificat de absolvire.
  •     dezvoltarea institutionala a Fundatiei Institutul de Management in Asigurari prin crearea de filiale in cele 8 regiuni de dezvoltare ale tarii, in vederea furnizarii de programe de perfectionare pentru specialistii si intermediarii din domeniul asigurarilor.

Detalii legate de proiect si de cursurile organizate se gasesc pe site-ul proiectului www.imasig.ro

Proiectul ECTRANZ - Stagii de practica pentru studentii de profil economic

În perioada 2010-2013 Institutul de Asigurari a fost implicat, alături de Academia de Studii Economice Bucureşti şi Universitatea Româno-Americană în contractarea şi implementarea unui program cofinanţat din fonduri europene, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) – ECTRANZ- Facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa pentru studenti de profil economic. Proiectul a constat în sprijinirea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă pentru 150 de studenţi de profil economic din anii II şi III, prin facilitarea participării acestora la stagii de practică în companii din industria asigurărilor şi pensiilor private.
Rezultatele proiectului au depăşit indicatori asumaţi:

  •     31 de parteneriate semnate cu companii şi entităţi din domeniu (CSSPP)
  •     154 de studenţi care au finalizat stagiile de practică
  •     99000 lei oferiţi ca premii pentru primii 45 de studenţi
  •     1000 de exemplare din Ghidul de practică în asigurări

Proiectul are in implementare 3 ani de sustenabilitate, propunandu-si sa dezvolte parteneriate cu noi companii si cu noi centre universitare din Bucuresti si din tara.
Detalii legate de proiect  se gasesc pe site-ul proiectului www.ectranz.ro

Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET RO)


În perioada 2012-2013 Institutul a participat în calitate de autoritate competentă în domeniul asigurărilor în cadrul Proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET RO)" alături de Ministerul Educației, în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Calificări şi Asociaţia ,,Institutul pentru Politici Sociale".

Obiectivul principal al proiectului a fost crearea unui sistem funcțional la nivel național (sistemul IMI PQ NET) în cadrul căruia să fie dezvoltate instrumente adecvate de comunicare, consultare, instruire și colaborare necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligației de cooperare administrativă instituită de Directiva Calificărilor Profesionale și reglementată de Legea nr.200/2004.

În vederea atingerii acestui obiectiv au fost încheiate protocoale de colaborare între toate autoritățile competente de pe teritoriul României și Ministerul Educației.Prin intermediul persoanelor desemnate, institutul a avut o participare activă în cadrul grupului de lucru din sectorul economic, din care a făcut parte, aducându-și contribuția la elaborarea Ghidului privind certificarea competențelor şi recunoaşterea calificărilor pentru agenţi de asigurare şi brokeri în asigurări.