Standardul ocupațional pentru ocupația Inspector de Specialitate Daune

În scopul profesionalizării ocupaţiilor specifice industriei asigurărilor, Institutul de Studii Financiare (ISF) a elaborat standardul ocupaţional Inspector de Specialitate Daune, cod COR 241248.

Standardul Ocupaţional include necesarul de competențe cheie pentru ocupația  Inspector de specialitate daune, corespuzătoare nivelului de calificare 6 conform Cadrului European al Calificărilor (EQF) şi stabileşte un plan de pregătire profesională pentru persoanele care doresc să activeze în acest domeniu. Standardul stabileşte un nivel de competenţe profesionale tehnice specifice activităţii, competenţe de relaţionare,comunicare, dar şi criterii de evaluare a acestor competențe.

Standardul ocupațional Inspector de Specialitate Daune a fost verificat tehnic şi validat de către Comitetul Sectorial Finanţe, Bănci, Asigurări și apobat, la data de 14.11.2016, de Autoritatea Naţională a Calificărilor (ANC).

Acest standard reprezintă un prim pas dintr-un proces continuu, asumat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) prin Institutul de Studii Financiare (ISF), de creştere a profesionalizării ocupaţiilor specifice activităţilor din domeniul asigurărilor, pensiilor private şi pieţei de capital. Acest aspect se realizează prin definirea unor profile de ocupaţii, a unui set unitar de competenţe profesionale care trebuie obţinute prin intermediul dezvoltării/ actualizării de standarde ocupaţionale. 

Pentru a consulta Standardul, dați click aici

 

Standardul ocupațional pentru ocupația Broker în asigurări

Institutul de Studii Financiare (ISF) a participat, alături de Institutul Bancar Român (IBR), la revizuirea standardului ocupațional Broker în asigurări, cod COR 332102, în cadrul proiectului ”Creșterea capacității administrative a ANC și MMJS prin sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor” SIPOCA 129872, continuând astfel demersurile sale privind creșterea profesionalizării ocupațiilor specifice industriei asigurărilor.

Standardul ocupațional Broker în asigurări a fost verificat tehnic și validat de către Comitetul Sectorial Activități Financiare, Bancare, de Asigurări și aprobat, la data de 16.12.2022, de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).

Pentru a consulta standardul, dați clik aici.