Despre
Board editorial
Conținut
Instrucțiuni pentru autori
Contact

Această colecţie are apariţie anuală şi asigură diseminarea rezultatelor cercetării întreprinse de studenţii participanți la sesiunile de comunicări științifice organizate de universitățile cu care Institutul de Studii Financiare are încheiate acorduri de parteneriat. De asemenea, sunt publicate și opiniile unor profesionişti practicieni ce vizează teme din domeniul financiar, precum: asigurări-reasigurări, piața de capital, pensii private etc.

Toate drepturile asupra lucrărilor acestei colecţii sunt rezervate în exclusivitate autorilor.

Autorul/ii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru ideile exprimate, pentru originalitatea materialului şi pentru sursele bibliografice menţionate şi citate corespunzător.

 

ISF Working Papers
ISSN  2810 – 3254  ISSN – L  2810 – 3254

 

-

Redactor șef:

Lădaru Georgiana-Raluca, Academia de Studii Economice, Institutul de Studii Financiare, București, România

 

Colectivul editorial și științific:

Ionescu Valentin, Președinte, Institutul de Studii Financiare, Director general, Autoritatea de Supraveghere Financiară, România

Siminică Marian Ilie, Director executiv, Institutul de Studii Financiare, Universitatea din Craiova, România

Onofrei Mihaela, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Câmpeanu Cătălin, Director adjunct, Institutul de Studii Financiare, România

Anghel Ion, Academia de Studii Economice din București, România

Anton Sorin Gabriel, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, România

Apostoaie Constantin-Marius, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Cioca Ionela Cornelia, Universitatea „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România

Dornean Adina, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Naghi Laura-Elly, Academia de Studii Economice din București, Institutul de Studii Financiare, România

Petcu Monica Aureliana, Academia de Studii Economice din București, România

Toderașcu Carmen, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, România

Câmpeanu Emilia Maria, Academia de Studii Economice din București, România

Lungu Camelia Iuliana, Academia de Studii Economice din București, România

Ursu Silviu Gabriel, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, România

Numărul 3/2023

Andrei Cărea RELEVANȚA INFORMAȚIEI CONTABILE PE PIAȚA DE CAPITAL DIN ROMÂNIA

 

Dan-Mihai Dima RELAȚIA DINTRE CREȘTEREA ECONOMICĂ SUSTENABILĂ ȘI DIGITALIZAREA LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE 

 

Ecaterina Malai, Camelia-Iuliana Lungu IS THE REPORTING METHOD OF OPERATING CASH FLOWS A DIFFERENTIATOR FOR EARNINGS MANAGEMENT AND CORPORATE PERFORMANCE?

 

Adelin-Nicolae Mateș ASPECTE PRIVIND MĂSURILE DE SPRIJIN ADOPTATE ÎN CONTEXTUL APARIȚIEI ȘI ADÂNCIRII CRIZEI ENERGETICE LA NIVELUL ROMÂNIEI

 

Stîngaci Marina STUDIU DE CAZ PRIVIND IMPACTUL ANUNȚURILOR PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI INDICELUI BET ASUPRA RENTABILITĂȚII ACȚIUNILOR

 

Filev Maxim, Oana Viisoreanu THE IMPACT OF ELON MUSK'S TWEETS ON THE STOCK PRICE OF TWITTER 

 

Gheorghe-Alexandru Tarța INTEGRAREA INDICILOR BURSIERI DIN REGIUNEA CEE: OPORTUNITATE DE DIVERSIFICARE SAU IMPEDIMENT ÎN MAXIMIZAREA RANDAMENTELOR? STUDIU COMPARATIV ÎNTRE CONDIȚII DE PIAȚĂ NORMALE ȘI CONDIȚIILE RECENTE DE CRIZĂ

 

Numărul 2/2022

Maria Cristina Dorobanțu, Adrian Sobolevschi-David STUDIU PRIVIND EVALUAREA ÎNTREPRINDERII PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED

 

Cristina Harmasaru FACTORI DETERMINANTI AI PERFORMANTEI FONDURILOR DE PENSII PRIVATE DIN ROMANIA IN CONTEXTUL EPIDEMIEI COVID-19

 

Dan-Pavel Matei FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE INVESTIȚIE PE BAZA ANALIZEI TEHNICE ȘI ANALIZEI FUNDAMENTALE: STUDIU DE CAZ

 

Adelin-Nicolae Mateș ANALIZA IMPLICAȚIILOR PRIVIND TRANZACȚIONAREA DE CRIPTOMONEDE

 

Paula-Parascheva Pascal IMPACTUL ANUNȚURILOR PRIVIND LANSAREA VACCINURILOR ANTI COVID-19 ASUPRA PIEȚEI DE CAPITAL: STUDIU DE EVENIMENT

 

Andreea Theodorescu IMPACTUL STRUCTURII FINANCIARE ASUPRA PERFORMANȚEI SOCIETĂȚILOR COTATE

 

Numărul 1/2021

Mihai-Sebastian Ciobanu, Cosmin Dobrin ANALIZA LICHIDITĂȚII PIEȚELOR FINANCIARE PE BAZA COMPONENTELOR SPREAD-ULUI BID-ASK

 

Anastasia Patrînica FACTORI DETERMINANȚI AI VALORII FIRMELOR LISTATE DIN ROMÂNIA

 

Adelina-Andreea Siriteanu DECIZIA DE INVESTIȚII ÎN PERIOADA PANDEMIEI ȘI RESPONSABILITATEA GUVERNANȚEI CORPORATIVE

 

Andreea  Solcan ASIGURAREA ANIMALELOR DE COMPANIE: BENEFICII ȘI LIMITE


 

Tehnoredactarea lucrărilor trebuie să respecte următoarele cerinţe:
•    Lucrările pot fi elaborate individual sau în echipă, redactate în Microsoft Word, conform fișierului atașat
•    Pentru clasificarea JEL accesati https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
•    Nu se precizează nicăieri numele cadrului didactic îndrumător.