15.10.2020 - 16.10.2020
Trainer
Ovidiu Mihai VADEAN
Tip curs
Online
Grup țintă

Cursul se adresează fără a fi limitativ:     

- specialiștilor cu atribuții de constatare daune, avizați de către ASF, în cadrul procesului de formare  profesională continuă;

- lichidatorilor de daune interesați în perfecționarea cunoștințelor teoretice/practice cu o vechime între 1 - 5 ani;                                                                                      

- specialiştilor antifraudă cu o vechime între 1 - 5 ani;

- specialiștilor departamentelor tehnice  din cadrul asiguratorilor sau al intermediarilor principali; 

Obiectivele cursului

Să ofere cursanților:   

 • Dezvoltarea cunoștintelor privind măsurile de detectare și raportare a incidentelor frauduloase interne/externe de care află din prisma activităților pe care le desfășoara;
 • Posibilitatea dezvoltării unei culturi a onestității și a comportamentului etic în cadrul organizației;   
 • Generare de experiență din analiza studiilor de caz  prezentate;
 • Dezvoltarea  de cunoștinte și abilități în domeniu;
Tematica
 1. Prezentarea teoretică a noțiunilor ce vor face obiectul cursului: frauda, frauda în asigurări, factorii de risc. 
 • Tipuri și forme de fraudă.
 • Introducerea noțiunilor de fraudă: reală,  aparentă, legală.
 1. Atestare documentară frauda.
 2. Structurile din cadrul asiguratorului responsabile cu prevenirea fraudelor.
 3. Costurile estimate ale fraudelor auto în lume, Exemple și comparații pentru diferite țări. Consecințele fraudelor în asigurări din punct de vedere financiar, social, moral.
 4. Importanța cunoașterii unor instrumente psihologice.
 • Modul în care demografia și atitudinile consumatorilor au impact asupra fraudei în asigurări – studiul FOUR FACES IN INSURANCE FRAUD.
 • Studii de caz: se vor prezenta între 3 – 5 exemple de fraudă auto.
 1. Tipologiile de fraude cel mai des întâlnite în asigurările auto.
 • Studii de caz: se vor prezenta între 3 – 5 exemple de fraudă auto.
 1. Avertizori generali de fraudă în asigurările generale. Avertizori generali de fraudă în asigurările auto.   Avertizori de fraudă folosiți în piața asigurărilor auto din România.
 • Calibrarea avertizorilor funcție de structura portofoliului asiguratorului.
 • Studii de caz: se vor prezenta între 3 – 5 exemple de fraudă auto.
 1. Analiza vulnerabilităților interne și externe departamentului de constatări daune auto în fața fraudei și implementarea de politici, proceduri și controale care să gestioneze și să reducă riscul de fraudă. Instruirea angajaților în vederea conștientizarii și comunicarii incidentelor frauduloase.Studii de caz: se vor prezenta între 3 – 5 exemple de fraudă auto.
 2. Workshop – Exercițiu de aplicare a cunoștintelor dobândite.

 

Cursul conține exemple, studii și workshop.

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare, taxa pentru validarea și înregistrarea creditelor.

Detalii curs

Fiecare salariat care lucrează într-o organizaţie , cu atât mai mult inspectorul de specialitate daune inspectorul de daune, trebuie să fie constient că de modul în care înțelege să acționeze atunci când se află în fața unei tentative de fraudă depinde rezultatul financiar al organizației din care face parte.

Prin acțiunea sau inacțiunea sa, fiecare salariat, devine direct responsabil de păstrarea sau creșterea nivelului primelor de asigurare pentru clienții companiei cât și a nivelului propriu de salarizare.

Fraude mari înseamna creșterea cheltuielilor atât pentru asiguratori cât și pentru clienții onești.

Cursul va fi organizat online (prin doua sesiuni de curs) in datele: 15.10.2020 – Sesiunea I: in intervalul orar: 09.00-17.00 si 16.10.2020 - Sesiunea III: in intervalul orar: 09.00-17.00.

Nr. de credite
20
Nr. de ore
15
Detalii Trainer

Ovidiu este absolvent al Facultatii de Transporturi, sectia Autovehicule Rutiere si al unui program de Master in cadrul ASE cu specializarea Produse Finaciare in Asigurari, Cu o experienta de peste 23 de ani in asigurari a parcurs pasii carierei de  inspector , sef serviciu, director,  acumuland experienta in domenii precum: daune, antifrauda, sistem de control intern, reasigurari, etc. Ovidiu a fost o perioada indelungata membru in Comitetul Director al BAAR cat si Presedinte al acestei asociatii  si membru  in Comitetul Director al FPVS, activitati ce au contribuit la acumularea unei bogate experiente profesionale.

Preț cu TVA
807 RON
Înscrie-te la curs