18.01.2021 - 19.01.2021
Trainer
Laura Obreja Brasoveanu
Tip curs
Online
Grup țintă

Directori, analiști financiari sau auditori din companiile de asigurări, fonduri de pensii private, analiști portofoliu din SSIF-uri, SAI-uri, directori financiari din companii private de orice dimensiune.

Obiectivele cursului

La finalul programului, participanţii vor avea competenţele de a: Analiza mediul specific managementului financiar Calcula şi interpreta indicatorii de echilibru financiar, pe baza bilanţului Calcula şi interpreta indicatorii de performanţă financiară, pe baza contului de profit şi pierdere Calcula şi interpreta fluxurile de trezorerie Evalua performanţele financiare ale companiei, Evalua riscul financiar al companiei, Identifica etapele previziunii financiare; Selecta tehnicii de previziune financiară Dezvolta o prognoza a vânzărilor Identifica ipoteze realiste de previziune Construi situaţiile financiare previzionate Analiza și interpreta prognoza financiară.

Tematica

5. Analiza financiară a rentabilităţii: - Analiza eficienţei activităţii operaţionale ; - Analiza eficienţei utilizării resurselor ; - Ciclul de conversie a numerarului ; - Analiza rentabilităţii capitalurilor investite ; - Analiza politicii de dividend / de reinvestire ; - Identificarea factorilor determinanţi ai performanţei şi corelaţii între diferite rate de rentabilitate (modelul Du Pont); - Costul mediu ponderat al capitalului 6. Analiza financiară a riscului - Identificarea factorilor de risc; - Cuantificarea riscului de exploatare ; - Identificarea riscului de îndatorare şi de faliment ; - Identificarea factorilor determinanţi ai riscului şi corelaţii între diferite rate de rentabilitate şi risc 7. Previziunea financiară - Etapele planificării financiare ; - Tehnici de previziune financiară ; - Identificarea datelor necesare pentru realizarea previziunii financiare - Selectarea ipotezelor realiste de previziune ; - Previziunea vanzărilor ; - Construirea situaţiilor financiare previzionate ; - Analiza şi interpretarea previziunii financiare ; - Analiza de sensibilitate în funcţie de anumiţi factori de risc.

Investiție

Investitia include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare, taxa pentru validarea și înregistrarea creditelor..

Reduceri
15%
Detalii curs

Analiza financiară oferă instrumentele şi tehnicile pentru a analiza situaţiile financiare, în vederea realizării diagnosticului financiar al rentabilităţii şi riscului companiei, în funcţie de care se pot formula punctele forte şi slabe ale managementului. Astfel, se pot fundamenta strategiile de menţinere şi dezvoltare a companiei. Previziunea financiară oferă instrumentele şi tehnicile specifice pentru a previziona situaţiile financiare ale companiei, în funcţie de planificarea şi strategia financiară (aferentă politicilor de investiţii, finanţare şi capital de lucru) a acesteia. Obiectivul programului este de a transfera cunoștințele teoretice într-un mod rapid și practic, prin intermediul studiilor de caz, dezvoltând competențele specialiștilor din sectorul financiar nonbancar și cel de afaceri. Participanților la acest curs li se vor aloca 20 de puncte credit aferente pregătirii profesionale continue pentru distribuitori de asigurari conform Normei ASF nr.20/2018.

Nr. de credite
20
Nr. de ore
16
Detalii Trainer

LAURA OBREJA BRAŞOVEANU, profesor universitar de Finanţe corporative

Co-Director masterat “Management financiar şi investiţii” şi cu expertiză în analiza şi planificarea financiară, evaluarea şi finanţarea proiectelor de investiţii, pieţe financiare. Recomandă spre consultare lucrările: „Finanţe corporative, vol 1, Analiza și planificarea financiară”, (2015, Stancu, I., Obreja Braşoveanu, L., Stancu, A.); “Evaluarea si finantarea investitiilor directe. Culegere de studii de fezabilitate”, (2009, Dragotă, V (coordonator)).

Afilieri:

ANEVAR – Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, INFER The International Network for Economic Research, Working groups: Bounded Rationality in Economics and Finance, Growth and Business Cycles, Institutional Economics, Public Economics, ROFIBA – Asociaţia Română de Finanţe – Bănci – membru în Consiliu Director, CEFIMO - Centrul de Cercetari Financiar-Monetare

Preț cu TVA
585 RON
Înscrie-te la curs