02 Iunie 2021

București, 28 mai 2021 – Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Institutul de Studii Financiare (ISF) au organizat, în anul școlar 2020-2021, ediția a II-a a concursului Fii ProFIN! în cadrul programului educațional Start2Teach, dedicat cadrelor didactice, în scopul promovării educației financiare în învățământul preuniversitar.

Concursul a constat în elaborarea, de către profesori, a unor planuri de lecție cu tema Relația consumatorului cu instituțiile financiare nebancare – Produse și servicii de asigurare, în vederea susținerii unei ore de educație financiară din programa disciplinei Educație economico-financiară pentru clasa a VIII-a, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale.

Un juriu format din reprezentanți ai ASF și ISF a premiat cu câte o tabletă cele mai bune 10 planuri de lecție transmise în cadrul concursului. Profesorii câștigători ai actualei ediții sunt:

  1. Mirela Giurgică (Colegiul Economic Administrativ, Iași),
  2. Nicoleta Mădălina Budu (Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”, Iași),
  3. Gherghina Maria Putnic (cu două planuri de lecție premiate – Școala Gimnazială „Atanasie Cojocaru” Pojejena, Caraș Severin),
  4. Elena Daniela Dobromirescu (Colegiul Tehnic Mătăsari, Gorj),
  5. Alin Dobromirescu (Colegiul Tehnic Mătăsari, Gorj),
  6. Marusia Amalia Brabete (Școala Gimnazială nr.1, Oțelu Roșu, Caraș Severin),
  7. Ildiko Lina Magyari (Școala Gimnazială Ogra, Mureș),
  8. Elena Roxana Vișan (Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Bradu - Argeș)
  9. Ștefana Vasile (Școala Gimnazială nr. 2, Crețești – Vidra, Ilfov).

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

Despre ISF
Institutul de Studii Financiare, aflat în subordinea Autorității de Supraveghere Financiară, este un centru de excelență în domeniul studierii piețelor de profil și derulării programelor de educație financiare pentru asigurarea competențelor, aptitudinilor și cunoștințelor personalului instituțiilor financiare și a personalului ASF și pentru creșterea nivelului de educație financiară al consumatorilor de servicii și produse financiare non-bancare. Pe termen lung, ISF îşi propune alinierea activităţii la cerinţele europene, trecerea de la acumularea de cunoștințe la acumularea și evaluarea de competențe, furnizarea de programe de formare profesională pentru domeniul financiar nebancar adaptate noilor procese organizaţionale, determinate de cerinţele legislative, de dinamica pieţei și a cadrului european, contribuind la maturizarea pieţei financiare nebancare din România, la crearea capacităţii acesteia de a face faţă concurenţei induse de globalizare sau efectelor crizelor economice.

 

-