PROGRAM ORGANIZARE EXAMINĂRI ONLINE

Institutul de Studii Financiare informează că examenele pentru certificarea profesională a distribuitorilor în asigurări și/sau reasigurări se organizează doar în regim online până la data de 01.11.2021 inclusiv, după orarul stabilit:

- Luni, Marți și Joi în intervalul orar 09:00 - 16:00*;

- Simulare în zilele de Miercuri, în intervalul orar 09:00 - 16:00, respectiv Vineri, în intervalul orar 09:00 - 14:00*.

* cu excepția zilelelor declarate sărbători legale în România

Având în vedere că în actualul context pandemic activitatea angajaților Departamentului de Evaluare și Examinare se desfășoară preponderent în regim de telemuncă, pentru rezolvarea unor situații privind certificarea profesională în regim online vă indicăm utilizarea adresei de e-mail: suport.examinari@isf.ro

CERTIFICAREA DISTRIBUITORILOR DE ASIGURĂRI ȘI/SAU REASIGURĂRI

Metodologia privind certificarea pregătirii profesionale a distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări este elaborată în conformitate cu prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2018, cu modificările și completările ulterioare, privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuţie și se aplică începând cu data de 01.05.2019.

Precizare importantă:

Începând cu data de 08 ianuarie 2020, conform Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr.28/2019 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr.19/2018, pentru dobândirea uneia dintre calitățile prevăzute în Anexa nr. 1 la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2018, cu excepția celor de la punctele 6 și 8, candidații se pot înscrie la examenul pentru obținerea certificatului de absolvire a pregătirii profesionale inițiale pe baza prezentării dovezii absolvirii învățământului liceal (diplomă de absolvire a învățământului liceal).

Astfel, îndeplinesc condițiile de la art.14 alin.(1) lit. A) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr.19/2018 numai persoanele care pot prezenta următoarele acte de studii:

Nivel de calificare CNC Actul de studii care se eliberează Emitent/program absolvit în sistem formal Beneficiari Condiţii de acces la nivelul de calificare Nivelul de referinţă din CEC
4 Diplomă de bacalaureat Unitatea de învăţământ/pregătire prin liceu teoretic, tehnologic, vocaţional Absolvenţi ai învăţământului liceal care au promovat examenul de bacalaureat Învăţământ liceal filieră teoretică, tehnologică sau vocaţională 4
4 Certificat de calificare şi supliment descriptiv al certificatului Unitatea de învăţământ/pregătire prin liceu tehnologic sau vocaţional Absolvenţi ai învăţământului liceal care au promovat examenul de certificare a calificării profesionale Învăţământ liceal filieră tehnologică sau vocaţională 4
5 Certificat de calificare şi supliment descriptiv al certificatului Unitate/Instituţie de învăţământ singură sau în parteneriat cu furnizori de formare profesională autorizaţi în acest scop/pregătire prin învăţământ postliceal Absolvenţi care au promovat examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 5 Învăţământ liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat 5

Până la data de 01.11.2021, cu posibilitatea de prelungire a acestei date în funcție de situația evoluției pandemiei la nivel național, certificarea distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări se realizează doar în regim online, după următorul program:

Luni, Marți și Joi în intervalul orar 09:00 - 16:00, iar simularea examenelor cu componenta audio-video va fi disponibilă în zilele de Miercuri, în intervalul orar 09:00 - 16:00, respectiv Vineri, în intervalul orar 09:00 - 14:00.

În zilele în care se susțin examinările online, simularea unui examen online nu este funcțională cu componenta audio-video.

Înscrierea candidaților la sesiunile de examinare se realizează exclusiv prin intermediul Platformei Institutului de Studii Financiare. Pentru o bună cunoaștere și utilizare a acesteia, dar și pentru a efectua o înscriere completă și corectă, vă recomandăm să consultați Ghidul de utilizare al Platformei Institutul de Studii Financiare_profil candidat sau a Ghidul de utilizare al Platformei Institutul de Studii Financiare_profil furnizor/angajator, după caz.

Menționăm că, prin crearea unui cont în Platforma Institutul de Studii Financiare, veți avea acces și la o serie de informații utile, precum:

Setul complet de întrebări utilizate în cadrul examenelor de certificare;

Manualul Distribuitorului de Asigurări - varianta online de vizualizare – care poate fi achiziționat la prețul de 15,00 lei;

Simularea unui examen online;

Calendarul examinărilor la sală.

 

 

 

Contact:

CENTRUL DE EVALUARE ȘI EXAMINARE ISF

e-mail: suport.examinari@isf.ro