CERTIFICAREA DISTRIBUITORILOR DE ASIGURĂRI ȘI/SAU REASIGURĂRI

Metodologia privind certificarea pregătirii profesionale a distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări este elaborată în conformitate cu prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2018, cu modificările și completările ulterioare, privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuţie și se aplică începând cu data de 01.05.2019.

Precizare importantă:

Începând cu data de 08 ianuarie 2020, conform Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr.28/2019 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr.19/2018, pentru dobândirea uneia dintre calitățile prevăzute în Anexa nr. 1 la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2018, cu excepția celor de la punctele 6 și 8, candidații se pot înscrie la examenul pentru obținerea certificatului de absolvire a pregătirii profesionale inițiale pe baza prezentării dovezii absolvirii învățământului liceal (diplomă de absolvire a învățământului liceal).

Astfel, îndeplinesc condițiile de la art.14 alin.(1) lit. A) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr.19/2018 numai persoanele care pot prezenta următoarele acte de studii:

Nivel de calificare CNC Actul de studii care se eliberează Emitent/program absolvit în sistem formal Beneficiari Condiţii de acces la nivelul de calificare Nivelul de referinţă din CEC
4 Diplomă de bacalaureat Unitatea de învăţământ/pregătire prin liceu teoretic, tehnologic, vocaţional Absolvenţi ai învăţământului liceal care au promovat examenul de bacalaureat Învăţământ liceal filieră teoretică, tehnologică sau vocaţională 4
4 Certificat de calificare şi supliment descriptiv al certificatului Unitatea de învăţământ/pregătire prin liceu tehnologic sau vocaţional Absolvenţi ai învăţământului liceal care au promovat examenul de certificare a calificării profesionale Învăţământ liceal filieră tehnologică sau vocaţională 4
5 Certificat de calificare şi supliment descriptiv al certificatului Unitate/Instituţie de învăţământ singură sau în parteneriat cu furnizori de formare profesională autorizaţi în acest scop/pregătire prin învăţământ postliceal Absolvenţi care au promovat examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 5 Învăţământ liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat 5

Sesiunile de examinare pentru certificarea pregătirii profesionale a distribuitorilor de asigurări se organizează la sală (offline) și online (numai pentru pregătirea profesională continuă), prin intermediul Platformei Institutului de Studii Financiare.

Pregătire profesională inițială – sesiunile de examinare sunt programate la sală (offline)

Pregătire profesională continuă – sesiunile de examinare sunt organizate online, dar și la sală (offline)

Examinarea online, pentru obținerea certificatului aferent pregătirii profesionale continue, se desfășoară în zilele de marți și joi ale săptămânii (cu excepția zilelor declarate nelucrătoare), în intervalul orar 09:00-16:00.

Înscrierea candidaților la sesiunile de examinare se realizează exclusiv prin intermediul Platformei Institutului de Studii Financiare. Pentru o bună cunoaștere și utilizare a acesteia, dar și pentru a efectua o înscriere completă și corectă, vă recomandăm să consultați Ghidul de utilizare al Platformei Institutul de Studii Financiare_profil candidat sau a Ghidul de utilizare al Platformei Institutul de Studii Financiare_profil furnizor/angajator, după caz.

Menționăm că, prin crearea unui cont în Platforma Institutul de Studii Financiare, veți avea acces și la o serie de informații utile, precum:

Setul complet de întrebări utilizate în cadrul examenelor de certificare;

Manualul Distribuitorului de Asigurări - varianta online de vizualizare – care poate fi achiziționat la prețul de 15,00 lei;

Simularea unui examen online;

Calendarul examinărilor la sală.

 

 

 

Contact:

CENTRUL DE EVALUARE ȘI EXAMINARE ISF

e-mail: suport.examinari@isf.ro