06 Aprilie 2021

Institutul de Studii Financiare: 500 de profesori de gimnaziu vor beneficia gratuit de cursuri de educație financiară

 

 

 

București, 05 Aprilie 2021Fundaţia Institutul de Studii Financiare a obţinut acreditarea unui program de formare profesională continuă adresat personalului didactic preuniversitar, denumit „Formarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în domeniul financiar nebancar (FinTTT)”, în baza Ordinului Ministrului nr.3559/29.03.2021. În cadrul acestui program, 500 de profesori de gimanziu din toată țara, vor beneficia, în perioada mai-septembrie 2021, de cursuri gratuite de educație financiară.

 

FinTTT face parte din categoria programelor de formare profesională continuă furnizate de Fundația Institutul de Studii Financiare pentru toate segmentele angrenate în piața financiară nebancară, în formatul unui curs care are drept grup țintă personal didactic din învățământul gimnazial care predă disciplina Educație socială. In calitate de furnizor de programe de formare profesională acreditate ANC, atestat de A.S.F. şi agreate de BNR, Fundaţia Institutul de Studii Financiare în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară a dezvoltat un program de formare de 60 ore, cu respectarea principiilor şi a standardelor de calitate aferente procesului educaţional. Prin parcurgerea acestui program acreditat pe o perioadă de 4 ani , absolvenţii vor primi 15 credite de formare continuă.

In acest sens, programul FinTTT are definit drept scop general îmbunătățirea nivelului de educație financiară în rândul profesorilor – persoane de influenţă în rândul elevilor -  printr-un efort coordonat la nivel național, care va asigura atingerea principalelor obiective strategice de îmbunătățire a bunăstării financiare a populaţiei.

Programul se adresează cadrelor didactice ce vor preda la clasă disciplina stipulată pentru clasa a VIII-a din Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 3393 / 28.02.2017, respectiv partea care adresează piața financiară non-bancară, urmând a include pe scurt următoare tematică:

  • Nevoi şi dorințe
  •  Intocmirea unui buget personal

Economisire

Investiţii

Protecţie împotriva riscurilor

  • Piaţa asigurărilor

Instituţii şi produse

Mecanisme specifice

Relaţia consumatorului cu instituţiile non-bancare

  • Piaţa pensiilor private

Instituţii şi produse

Mecanisme specifice

Relaţia consumatorului cu instituţiile non-bancare

  • Piaţa de capital

Instituţii şi instrumente

Mecanisme specifice

                        Relaţia consumatorului

Programul va pune la dispoziţia participanţilor acces la sesiuni de instruire la sală și online, acces la materiale de studiu (manuale, culegeri online de teste, materiale video, instrumente de evaluare, aplicații și alte instrumente didactice), precum şi metode de evaluare, cu respectarea principiilor standard ale procesului de evaluare.

 

Programul FinTTT reprezintă o dezvoltare a proiectului de educaţie financiară Start2Teach, demarat în anul 2017 de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în parteneriat cu ISF pentru cadrele didactice preuniversitare, în colaborare cu inspectoratele școlare teritoriale. La finalul primului trimestru al anului 2021 au fost înregistraţi 726 de participanţi. https://www.isf.ro/ro/educatie_financiara/reluare_cursuri

 

 

Despre Institutul de Studii Financiare

Institutul de Studii Financiare, fondat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, este un centru de excelență în domeniul studierii piețelor de profil și derulării programelor de educație financiare pentru asigurarea competențelor, aptitudinilor și cunoștințelor personalului instituțiilor financiare și a personalului ASF și pentru creșterea nivelului de educație financiară al consumatorilor de servicii și produse financiare non-bancare. Pe termen lung, ISF îşi propune alinierea activităţii la cerinţele europene, trecerea de la acumularea de cunoștințe la acumularea și evaluarea de competențe, furnizarea de programe de formare profesională pentru domeniul financiar nebancar adaptate noilor procese organizaţionale, determinate de cerinţele legislative, de dinamica pieţei și a cadrului european, contribuind la maturizarea pieţei financiare nebancare din România, la crearea capacităţii acesteia de a face faţă concurenţei induse de globalizare sau efectelor crizelor economice.