-

 

 

Informații generale

 

Institutul de Studii Financiare are deosebita plăcere să vă invite la Conferința Europeană a Serviciilor Financiare ECFS2021 Provocările noului deceniu în sectorul serviciilor financiare, ediţia a V-a , în data de 11  martie 2021, în sistem online.

Gestionarea datelor în procesele digitale implementate accelerat a devenit crucială ca urmare a riscului pandemic. Datele sunt fundamentul cunoașterii în domeniul serviciilor financiare - datele permit furnizorilor de servicii financiare și factorilor de decizie să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la alocarea resurselor, ţinând cont de legislaţia adaptată la noile condiţii de activitate. Se fac multe eforturi notabile în dezvoltarea bazelor de date diverse și robuste pentru a informa mai bine procesul decizional, dar, în ciuda multor progrese în domeniu, dovezile sugerează că nu suntem încă acolo. Riscurile cibernetice, bigdata, tentativele de fraudă, lipsa de cunoştinţe financiare de bază a consumatorilor au devenit expuneri semnificative în activitatea furnizorilor de servicii financiare şi, în acelaşi timp, puncte cheie în strategia şi planuri de acţiuni imediate ale acestora. Conferința își propune să fie un forum de dezbateri cu privire la digitalizare, inovația în serviciile financiare, aplicarea practică a ultimelor noutăți legislative, dar să adauge și o perspectivă economică și managerială a realităților din domeniul financiar, întrunind profesioniști ai finanțelor, teoreticieni și practicieni, deopotrivă.

 

Parteneri academici

 

buc uab iasi babes bv            
targoviste tg mures timisoara - pitesti -      

Termene

 • Confirmare participare/ transmitere rezumat: 20 februarie 2021
 • Transmitere prezentare (.pdf, .ppt): 10 martie 2021
 • Transmitere lucrare finală în vederea publicării: 31 martie 2021

 

 

 

Publicarea comunicărilor

Prezentările lucrărilor științifice (în format .pdf sau .ppt)  ce vor fi susținute cu ocazia acestui eveniment vor fi transmise până în data de 10 martie 2021 la adresa: evenimente@isf.ro. Articolele selectate vor fi publicate în Revista de Studii Financiare nr. 10/2021. Pentru introducerea acestor lucrări în procesul de recenzare, versiunea finală va fi transmisă în limba engleză conform cerințelor de tehnoredactare până la data de 31 martie 2021 prin email, la adresa: revista@isf.ro

 

Comitetul științific

 • Acad. Lucian-Liviu ALBU, membru al Academiei Române și director al Institutului de Prognoză Economică, Preşedinte Consiliu Ştiinţific
 • Dr. Irina ALEXE, cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;
 • Conf.univ.dr. Claudiu BOȚOC, Prodecan al Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest, Timișoara;
 • Cătălin CÂMPEANU, director adjunct, Institutul de Studii Financiare, București;
 • Conf.univ.dr. Daniel CÂRCIUMARU, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova
 • Prof.univ.dr. Cristina CIUMAŞ, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ludmila COBZARI, decan al Facultății de Finanțe, Academia de Studii Economice a Moldovei
 • Conf.univ.dr. Ionela COSTICĂ, Decan al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Academia de Studii Economice București
 • Prof.univ.dr. Marius DINCĂ, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Universitatea Transilvania, Braşov;
 • Dr. Valeriu IOAN-FRANC, membru fondator şi director general adjunct al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”
 • Lect.univ.dr. Sergiu GOLUB, prodecan al Facultății de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca;
 • Lect.univ.dr. Raul Felix HODOŞ, Universitatea "1 decembrie 1918" din Alba Iulia;
 • Valentin IONESCU, Director Autoritatea de Supraveghere Financiară, Preşedinte Institutul de Studii Financiare
 • Lect.univ.dr. Meral KAGITCI, Academia de Studii Economice Bucureşti ;
 • Prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Nicu Marcu, Academia de Studii Economice, Bucureşti, Preşedinte Autoritatea de Supraveghere Financiară
 • Prof.univ.dr. Adrian MICU, Decan Facultatea Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
 • Conf.univ.dr. Adrian MITROI, CFA, MBA, conferenţiar , Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Mihaela ONOFREI, Prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași
 • Prof.univ.dr. Mirela PANAIT, Prodecan al Facultății de Științe Economice, Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești
 • Prof.univ.dr. Răzvan-Mihail PAPUC, Decan al Facultății de Administrație și Afaceri, Universitatea din București
 • Drd. Narcis PĂVĂLAȘCU, Arbitru; Președinte, Asociația Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări (ACAMA), București;
 • Prof.univ.dr. Silviu Mirel PIȚURU, conferenţiar, Prorector al Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila"
 • Prof.univ.dr. Irina Gabriela RĂDULESCU, Decan al Facultății de Științe Economice, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
 • Prof.univ.dr. Petru ȘTEFEA, Decan al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea de Vest Timișoara
 • Prof.univ.dr. Ioan SCHIAU, Universitatea „Transilvania”, Brașov;
 • Lect.univ.dr. Ioan - Ovidiu SPĂTĂCEAN, UMFST, Târgu Mureș;
 • Prof.univ.dr. Daniel-Mihail ȘANDRU, coordonator, Centrul de Studii de Drept European din cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, București
 • Conf.univ.dr. Daniel Ștefan, Facultatea de Economie și Drept, Universitatea de Medicină, Farmacie și Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureș
 • Conf.univ.dr. Ioan Dan TOPOR, Decan al Facultății de Științe Economice, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

 

Comitetul de organizare

 • Prof.univ.dr. Marian SIMINICĂ, Universitatea din Craiova; director executiv, Institutul de Studii Financiare, București;
 • Conf.univ.dr. Raluca Georgiana LĂDARU, Academia de Studii Economice, Bucureşti; Institutul de Studii Financiare
 • Conf.univ.dr. Laura Elly NAGHI, Academia de Studii Economice, București; Institutul de Studii Financiare

 

 

Înregistrare

Evenimentul va avea loc joi, 11 martie 2021 începând cu ora 10.00, în urma înregistrării individuale.

 

Contact

Pentru detalii privind înscrierea la sesiunile ECFS 2021, vă rugăm să ne contactați prin email la adresa: evenimente@isf.ro.

 • Mihaela Panduru – Expert educaţie financiară, Institutul de Studii Financiare, București. 
 • Alina TUDORACHE – Expert educaţie financiară, Institutul de Studii Financiare, București.

 

Testimoniale

 

testimoniale

 

 

 

 

 

 

Abstractele lucrărilor înscrise pot fi văzute aici

Agenda evenimentului

Sesiune plenară Provocarile noului deceniu in sectorul serviciilor financiare.

Moderator Daniel APOSTOL

10.00 -12.00

Sesiune de introducere, în care invitaţii speciali abordează subiecte legate de educaţia  financiară și formarea profesională continuă în domeniul financiar în contextul pandemic pe care îl traversăm.

CUVANT DE DESCHIDERE: Valentin IONESCU, Preşedinte Institutul de Studii Financiare

Prof.univ.dr. Daniel ARMEANU, Vice-Preşedinte Autoritatea de Supraveghere Financiară

Prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR, Rector Academia de Studii Economice Bucureşti

Prof.univ.dr. Bogdan MURGESCU, Prorector Universitatea din Bucureşti „Adaptarea la dinamica economico-socială a ofertei de pregătire a universităților din România – limite, soluții, factori de blocaj”

Radu HANGA, Preşedinte Bursa de Valori Bucureşti "Rolul pieței de capital în dezvoltarea economică"

Violeta CIUREL, AXA „Tendinţe în asigurări în contextul crizei Covid-19”

Adrian MARIN, Preşedinte UNSAR

Virgil Şoncutean, CEO Allianz Tiriac, "Dezvoltare prin simplificare în asigurări"

Adriana GRECU , Preşedinte PRBAR

Dorel DUȚĂ, Preşedinte UNSICAR

 

Dezbatere  dezvoltarea carierei financiare pentru tinerii absolvenţi
Moderator Cătălin Câmpeanu

12.10 –13.30

Sesiunea include o dezbatere legată de recomandările adresate tinerilor absolvenţi la intrarea în domeniul financiar. La dezbatere participă reprezentanţi ai factorilor de decizie, asociaţiilor profesionale, practicienilor și altor părți interesate.

Cătălin CAMPEANU, Director adjunct Institutul de Studii Financiare

Mihnea BARBULESCU, Director executiv ERSTE Asset Management

Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Alexandru CIUNCAN Director general UNSAR

Judith KIS, Human Resources and Logistics Director GROUPAMA, membru UNSAR

Adriana Grecu, CEO Aon România, Preşedinte PRBAR

Eduard SIMIONESCU, Vicepreşedinte UNSICAR

Dezbatere Profesionalizarea pietelor financiare in sprijinul clientului
Moderator Cătălin Câmpeanu

13.40-15.00

Creşterea satisfacţiei clientului final reprezintă demersul principal al legislației  europene în domeniul serviciilor financiare. Oferirea unor servicii de calitate poate fi realizată şi prin creşterea gradului de profesionalizare a personalului implicat în activităţile specifice pieţelor financiare. Ca urmare a apariţiei modificărilor legislative privind formarea şi certificarea financiară din domeniul serviciilor financiare, dezbaterea propune discutarea unor aspecte practice de aplicare a normelor ASF, pornind de la experienţele înregistrate până în prezent. La dezbatere participă reprezentanţi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară, ai Institutului de Studii Financiare, asociaţiilor profesionale.

Alexandra SMEDOIU, CFA, Preşedinte CFA România

Rodica FUICU, membru board UNSICAR

Cătălin GINGAŞU, Autoritatea de Supraveghere Financiară

Florian GABA, Profiduciaria

Adrian Codirlaşu, AAFBR

Ştefan PRIGOREANU, CEO MIB , Vicepreşedinte PRBAR

Narcis Păvălaşcu Preşedinte Prime Risk Tech

Panel academic: Tendințe generale în sectorul serviciilor financiare
Moderatori: prof.univ.dr. Marian Siminică, dr. Paul Baranga

12.10 –13.30

Sesiunea se adresează cadrelor didactice şi doctoranzilor care doresc schimbul de idei legat de subiecte ale pieţelor financiare

Alin Marius ANDRIEȘ, Nicu SPRINCEAN, Daniel JURAVLE, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași    “Pandemia de COVID-19 și performanța companiilor românești”

Alexandra – Andreea BRATU, Universitatea Valahia din Târgovişte “Impactul epidemiei de Covid-19 și evoluția domeniului financiar într-o economie incertă”

Mirela CRISTEA, Universitatea din Craiova, Grațiela Georgiana NOJA, Universitatea de Vest din Timișoara, Silviu CÂRSTINA și Elena Sorina CARAGIANI, Universitatea din Craiova, “European insurance development and wellbeing. An advanced integrative approach”

Simona Laura DRAGOȘ, Gabriela Mihaela MUREȘAN, Codruta MARE, Alexandra PURCEL,  Cristina CIUMAS, Cristian Mihai DRAGOȘ, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, “Is Voluntary Health Insurance (VHI) a determinant of the European population longevity? A panel data approach”

Lucian IVAN, Academia de Studii Economice din București, Cosmin-Sandu BĂDELE, Universitatea Valahia din Târgovişte “Criptomonedele – modalitatea de plată a viitorului. riscuri și vulnerabilități.”

 

 

Panel academic:  Tendințe generale în sectorul serviciilor financiare
Moderatori: prof.univ.dr. Marian Siminică, dr. Paul Baranga

13.40-15.00

Sesiunea se adresează cadrelor didactice şi doctoranzilor care doresc schimbul de idei legat de subiecte ale pieţelor financiare.

Mihai MIEILĂ, Mihaela TEODORESCU, Universitatea Valahia din Târgoviște, “Politica de dividend în contextul crizei pandemice: cazul societăților nefinanciare listate la Bursa de Valori București”

Aurelian-Petruș PLOPEANU, Nicu SPRINCEAN, Daniel HOMOCIANU, Alin Marius ANDRIEȘ, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, “Institutional determinants of households’ financial investment behavior across European countries”

Cristian STANCIU, Universitatea din Craiova, “Analiză comparativă a burselor de valori din Centrul și Estul Europei”

Mihail Alin STANCIU, Universitatea Valahia din Târgovişte, “Implicațiile adoptării contabilității cloud asupra calității informațiilor furnizate de modelul contabil”

Horia TULAI, Daniela BEJU, Codruța FĂT, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, “Cadrul actual privind educația financiară din România în contextul economiei informaționale”

Daniela ZĂPODEANU, Universitatea din Oradea, Antoniu ZĂPODEANU, Rominsolv SPRL Filiala Bihor, Carmen SCORȚE, Universitatea din Oradea, “Restructuring of companies in Romania: present și perspectives

Panel academic: Preocupări moderne în procesul de raportare financiară
Moderatori: conf.univ.dr. Georgiana-Raluca Lădaru, conf. univ. dr. Adrian Mitroi

12.10 –13.30

Sesiunea se adresează cadrelor didactice şi doctoranzilor care doresc schimbul de idei legat de subiecte ale pieţelor financiare.

Mihaela-Raluca BOHARU (MIRCEA), Cristina-Elena FLOREA (POENARU), Universitatea Valahia din Târgovişte, „Rolul raționamentului profesional contabil în asigurarea standardelor de întocmire și certificare a situațiilor  financiare”

Leliana DIANA BOLCU, Andreea-Cristina SAVU, Universitatea Valahia din Târgovişte, „Implementarea  Standardului  de audit  (SAF-T) în România”

Marius CETINĂ, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, „Perspectivele activității de audit intern în contextul actual al aplicării restricțiilor sanitare și de mediu”

Melinda Timea FULOP, Dan Ioan TOPOR, Alexandra Delia BUGNARIU, Universitatea Babes Bolyai Cluj, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, „Rolul și importanța funcției de audit în cadrul instituțiilor financiare nebancare”

Claudia-Florina LEBA (BOTAR), Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia , „Panorama situației actuale și perspective ale contabilității digitale prin prisma tehnologiei CLOUD accounting”

Panel academic: Preocupări moderne în procesul de raportare financiară
Moderatori: conf.univ.dr. Georgiana-Raluca Lădaru, conf. univ. dr. Adrian Mitroi

13.40-15.00

Sesiunea se adresează cadrelor didactice şi doctoranzilor care doresc schimbul de idei legat de subiecte ale pieţelor financiare.

Luciana Simona PASCU (MIHĂILĂ), Claudiu - Florin DEAC, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, “Integrated reporting within European companies for the period 2015-2019”

Ioana-Lavinia SAFTA, Monica Violeta ACHIM, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, “Riscul de fraudare a informatiilor din situatiile financiare. revizuirea literaturii”

Andreea-Cristina SAVU, Leliana DIANA BOLCU, Universitatea Valahia din Târgovişte, “Implementarea expertizei contabile judiciare în contextul digital”

Mihon SIMION, Cristina DIDEA (CASTRASE), Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, “Efectele politicii fiscale în domeniul prețurilor de transfer – cercetare empirică”

Raluca-Andreea STOICA, Alina-Gabriela MAREȘ (PROCOPIE), Universitatea Valahia din Târgovişte, “Avantajele utilizării unui software de consolidare financiară: CLOUD, LOCAL, SAAS SAU PAAS”

Mihaela TOFAN, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, “Interdicția de finanțare monetară și achiziționarea de active din sectorul public în viziunea Curții de Justiție a Uniunii Europene. Cauza Weiss C-493/17”

Panel academic: Provocări ale economiei digitalizate
Moderatori: conf.univ.dr. Laura Elly Naghi, lect. univ. dr. Meral Kagitci

12.10 –13.30

Sesiunea se adresează cadrelor didactice şi doctoranzilor care doresc schimbul de idei legat de subiecte ale pieţelor financiare.

Monica Violeta ACHIM , Mircea Constantin ȘCHEAU, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, „Provocări ale economiei digitale în sfera criminalității economico-financiare”

Drd. Cătălin Emanuel Ciobota, Universitatea “Valahia” Târgovişte "Soluții AI în practică"

Cosmin Sandu BĂDELE,Universitatea Valahia din Târgovişte,Lucian IVAN, Academia de Studii Economice din București , „Managementul informațiilor din surse deschise în gestionarea amenințărilor cibernetice actuale și modalități de combatere a fraudelor la companiile financiare”

Bogdan Ion BOLDEA,Universitatea de Vest din Timișoara, Costin Radu BOLDEA,Universitatea din Craiova „Un model regresiv cvasi-ciclic al impactului pandemic asupra vânzărilor on-line pe piața de bunuri de consum”

Elena-Simona TACHE (BUZĂȚOIU), Amalia-Magdalena DĂNĂILĂ (CALAFETEANU),  Monica-Mihaela DRĂGAN (RADU), Universitatea Valahia din Târgovişte, „Securitatea cibernetică în serviciile financiare și rolul profesionalizării contabile continue”

Georgiana TRĂISTARU, Universitatea Valahia din Târgovişte, „Riscul cibernetic, provocarea noului deceniu”

Panel academic: Provocări ale economiei digitalizate
Moderatori: conf.univ.dr. Laura Elly Naghi, lect. univ. dr. Meral Kagitci

13.40-15.00

Sesiunea se adresează cadrelor didactice şi doctoranzilor care doresc schimbul de idei legat de subiecte ale pieţelor financiare.

Bogdan Decebal MANOLE, Universitatea ”1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia,  „Forța probatorie și condiții de opozabilitate a părților în contractul de asigurare în contextul utilizării, transmiterii și acceptării documentelor de asigurare prin mediul electronic în format digital”

Corina-Narcisa (Bodescu) COTOC, Mircea Constantin ȘCHEAU, Monica Violeta ACHIM, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, „Provocări actuale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor”

Sergiu GOLUB, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, „Scurte considerații pe marginea art. 89 alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață”

Alina-Gabriela MAREȘ (PROCOPIE), Raluca-Andreea STOICA, Universitatea Valahia din Târgovişte, „Importanța evaluării riscului de spălare a banilor în operațiunile economico-financiare”

Silviu-Dorin ȘCHIOPU, Universitatea Transilvania din Brașov, „Importanţa implementării unor măsuri organizatorice: acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal”

Drd. Cătălin Emanuel Ciobota, Universitatea “Valahia” Târgoviște "Importanţa ştiinţei datelor"

Sesiune premiere ecfs2021

15.10-15.30

Institutul de Studii Financiare va oferi 6 premii celor care participă sau susţin evenimentul ECFS2021.

 1. 1. Cea mai bună prezentare ştiinţifică
 2. 2. Cel mai bun aport ştiinţific
 3. 3. Cel mai loial participant din mediul academic
 4. 4. Cel mai loial participant din mediul de afaceri
 5. 5. Cel mai bun susţinător al evenimentului
 6. 6. Premiu de excelenţă

 

 

 

 

 

 

 

VORBITORI

   

Valentin Ionescu

Valentin IONESCU    Președinte ISF
Director General- Direcția Generală Asigurări,
ASF

Valentin IONESCU- Președinte al Institutului de Studii Financiare și Director General al Direcției Generale Asigurări din cadrul ASF. A activat timp de 18 ani în diverse companii private din țară și străinătate, în domeniul investițiilor în piața de capital. A ocupat în cadrul ASF poziția de Director al Direcției de Strategie și Stabilitate Financiară. A mai ocupat funcția de Director al Direcției de Supraveghere Integrată (2013 - 2014) si de Director ai Direcției Autorizare Reglementare Asigurări (2017-2019). Activitatea profesională mai include poziții precum cea de Director General al Bursei de Valori București, de Membru în CA la Sibex, SIF Moldova (2012 - 2013) și de Președinte CA al Depozitarului Central, dar și experiență internațională - Euro Invest Bank Gmbh Austria (Head of Sales, 2009 - 2010) şi Wood&Co Cehia (Senior Sales Trader, 2007-2009). Domnul Valentin Ionescu a absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerț, are un MBA de la CNAM Paris, un Master in dezvoltarea întreprinderii de la ASE și Diploma în Finanțe de la George Town University US. Este membru activ în diverse comitete ale ESMA și EIOPA. Participă ca invitat la ședințele CNSM. A absolvit Institutul Aspen, iar la Joint Vienna Institute a urmat cursurile „Financial Sector Surveillance" si „External Vulnerabilities and Early Warning Exercise". A publicat articole si opinii de specialitate in diverse publicații din tara si străinătate si a fost intervievat de Bloomberg cu mai multe ocazii.

 

 

Daniel Armeanu

Ștefan Daniel ARMEANU
Vicepreședinte

ASF

Ștefan Daniel ARMEANU este Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), responsabil de Sectorul Pensiilor Private, din noiembrie 2018. Anterior, începând din noiembrie 2014, a ocupat funcția de membru neexecutiv în cadrul Consiliului ASF. Cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul învățământului universitar economic, domnul Armeanu este în prezent profesor universitar doctor la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) din București. Începând din 1998, a fost, pe rând, preparator, asistent, lector universitar doctor și conferențiar universitar doctor la ASE, dar și conferențiar în cadrul Institutului Bancar Român și profesor universitar doctor la Facutatea de Administrație și Afaceri de la Universitatea București. În perioada 2007 – 2013, a fost actuar în cadrul a două companii de asigurări din România. Domnul Ștefan Daniel Armeanu este doctor și conducător de doctorat în Finanțe-Asigurări al Academiei de Studii Economice. Este absolvent al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (ASE) și al Facultății de Matematică (Universitatea București), dar și a două programe de masterat. Este membru al Centrului Național de Excelență în Studii de Management Comparat din cadrul Facultății de Management (ASE), a fost membru fondator al Centrului de Cercetari Financiar-Monetar al Facultății de Finanțe (ASE) și laureat al Galei Profesorul Bologna. Încă din 2009, domnul Armeanu este prezent în Top 5% autori din România, realizat de către ROPEC, fiind autor sau coautor a peste 15 cărți, dar și a numeroase articole și studii de specialitate.

 

Nicolae ISTUDOR
Rector
ASE - București

Nicolae ISTUDOR – Rector al Academiei de Studii Economice din București (2016 - prezent), profesor universitar doctor la Departamentul de Economie Agroalimentară și a Mediului, Academia de Studii Economice din București. A parcurs toate etapele din cadrul activității didactice, de cercetare, precum și cea managerială care au contribuit la parcursul său profesional. Nicolae Istudor are o bogată activitate publicistică, fiind autor a numeroase cărți și articole de specialitate, precum și membru în 38 de proiecte de cercetare naționale și internaționale. Nicolae Istudor are o vastă experiență managerială acumulată în cadrul unor funcții de conducere din ASE, din cadrul Asociației Facultăților de Economie din România, precum și în cadrul unor Consilii consultative ale Ministerului Educației, cum ar fi: secretar general al CNATDCU, vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor, președintele Comisiei de Științe Economice din cadrul CNATDCU, vicepreședinte al Consiliului Național pentru Finanțarea Invățământului Superior, reprezentant în cadrul Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro etc.