18.01.2022 - 27.01.2022
Trainer
Adrian CODIRLAŞU
Maria PÎRVU
Radu Toia
Tip curs
Online
Grup țintă

Programul se adresează:

 • persoanelor fizice consultant de investiții
 • persoanele fizice ce prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A, din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018.
Obiectivele cursului

Principalele obiective de atins la finalul programului sunt în conformitate cu condițiile stabilite de prevederile Regulamentului A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2020, privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital.

Tematica

Modul I - SUPRAVEGHEREA ȘI REGLEMENTAREA PIEȚEI INSTRUMENTELOR FINANCIARE

a) Instituții ce au rolul de reglementare și supraveghere: ASF/BNR

b) Cadrul de reglementare la nivel UE:

 • Directive si Regulamente UE: MiFID II/MiFIR, PRIIPs, MAD/MAR, AFIA/DAFIA, UCITS 5
 • Regulamente delegate si de punere in aplicare UE, Ghiduri si Orientari ESMA

c) Legislatia națională aplicabilă

Modul II - TIPURI DE INSTRUMENTE FINANCIARE PE PIATA DE CAPITAL (ACŢIUNI, OBLIGATIUNI, TITLURI DE PARTICIPARE LA FONDURI DE INVESTITII, ETC)

 • Instrumente financiare derivate
 • Tranzactionare instrumente financiare BVB
 • Tipuri de piete financiare
 • Clasificare produse de investitii: complexe/noncomplexe

Modul III – EVALUAREA GRADULUI DE ADECVARE A SERVICIULUI ȘI A OPORTUNITĂȚII INSTRUMENTULUI FINANCIAR

 • Testul de Oportunitate / Testul de Adecvare în cazul oferirii clienților a serviciului de consultanță, oferirea de servicii și instrumente financiare fără consultanță și servicii financiare de tip execution only.

Modul IV – OFERIREA DE CONSULTANTA CONFORM CERINTELOR  MiFID II

 • Informații relevante privind instrumentele financiare
 • Tipuri de consultanță
 • Evaluarea și clasificarea clienților
 • Protecția investitorilor conform MIFID, MAD și PRIIP’s
 • Evaluarea caracterului adecvat al clienților
 • Evaluarea caracterului oportun
 • PRIIPs - Informatii furnizate clientilor
 • Informații privind costurile și cheltuielile aferente

Modul V - CLASIFICAREA CLIENTILOR ȘI PROTECȚIA INVESTITORILOR

 • Obligațiile firmelor de investiții de a avea politici și proceduri interne adecvate care să permită clasificarea clienților conform criteriilor de evaluare MIFID:

- Clienți Retail

-Clienți Profesionali

- Clienți Contraparți Eligibile

 • Obligațiile firmelor de investiții de a oferi clienților clasificați MIFID informații adecvate despre produsele financiare oferite

Modul VI – CERINȚE DE PROTECȚIE A INVESTITORILOR CONFORM MIFID II ȘI PRIIPs

 • Informații obligatorii oferite clienților înaintea prestării serviciilor  de investiții financiare
 • Prezentarea  informațiilor despre performanța instrumentelor financiare
 • Informații privind PRIIPs

Modul VII – EXECUTAREA ȘI RAPORTAREA TRANZACȚIILOR CĂTRE AUTORITĂȚILE COMPETENTE

 • Cui îi sunt aplicabile cerințele de raportare conform art. 26 - Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012
 • Cerințele de întocmire a rapoartelor cu informații detaliate referitoare la tranzacțiile cu instrumentele financiare.

Modul VIII – PROTEJAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE ȘI A FONDURILOR CLIENȚILOR

 • Obligații ale societăților de servicii de investiții cu privire la protejarea fondurilor clienților
 • Obligativitatea societăților de servicii de investiții financiare de a pune la dispoziția clienților informații referitoare la instrumentele financiare și fondurile clienților.

Modul IX- MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR

1. Tipuri de riscuri; arii de risc semnificativ; identificarea și evaluarea riscurilor semnificative.

2. Riscului de piață

 • Origine
 • Definire
 • Exemple

Principalele reglementări prudențiale privind riscul de piață

 • Basel II, Basel II.5, Basel III
 • CRD IV si CRR
 • European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

Măsurarea și controlul riscului de piață

 • Calculul cerinței de capital aferenta riscului de piață
 • Modele de risc de risc de piață
 • Modele Value at Risk (VaR)
 • Managementul riscurilor pentru portofolii complexe (de instrumente financiare derivate)
 • Hedging-ul riscului de piață

3. Riscul operational

 • Identificarea riscului operațional
 • Origine
 • Definire
 • Exemple

Principalele reglementări privind riscul operațional

 • Basel II
 • CRD IV si CRR

Măsurarea și controlul riscului operațional

 • Indicatori cheie de risc operaţional
 • Analiza datelor de pierderi datorate riscului operaţional

4. Riscul de credit și riscul de lichiditate al unui portofoliu de instrumente financiare

5. Scenarii de risc, simulări de criză/teste de stres

Modul X: ABUZ DE PIATA

1. CE ESTE ABUZUL PE PIAŢĂ?

 • Cui se aplică prevederile legislative privind abuzul pe piaţă?
 • Cui nu se aplică prevederile legislative privind abuzul pe piaţă?
 • Cine aplică prevederile legislative privind abuzul pe piaţă?

2. INFORMATII PRIVILEGIATE

2.1 Ce este informaţia privilegiată?

 • Ce este informaţia cu caracter precis?
 • Exemple de informaţii privilegiate
 • Exemple de informaţii privilegiate în cazul emitenților de obligațiuni
 • Condiții pentru amânarea dezvăluirii unei informaţii privilegiate
 • Condiții pentru amânarea dezvăluirii unei informaţii privilegiate de către un emitent – instituție de credit
 • Activităţi nepermise persoanelor care deţin informaţii privilegiate pe perioada cât emitentul decide să amâne dezvăluirea publică a informaţiei privilegiate
 • Condiții de asigurare a confidențialității informațiilor privilegiate

2.2. Utilizarea abuzivă a informaţiilor privilegiate 

 • Cine sunt persoanele care deţin informaţii privilegiate?
 • Lista persoanelor care au acces la informaţii privilegiate
 • Tranzacții efectuate de personalul de conducere
 • Tranzacțiile efectuate de personalul de conducere care trebuie comunicate
 • Perioada închisă (“blackout period”)
 • Practici de utilizare abuzivă a informaţiilor privilegiate
 • Comportament legitim

2.3. Divulgarea ilegală a informaţiilor privilegiate

 

3.  MANIPULAREA PIEŢEI

 • Activităţi de manipulare a pieţei
 • Situaţii considerate operaţiuni de manipulare a pieţei
 • Indicatori ai comportamentului de manipulare referitor la furnizarea de indicații false sau înșelătoare și la fixarea prețurilor la un nivel anormal sau artificial referitor la un procedeu fictiv sau la orice formă de înșelătorie sau artificiu
 • Obligaţii de informare
 • Răspunderea penală  
Investiție

Investiția include suport de curs, parcurgere online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, acces la platforma e-learning pentru studiul destinat secţiunii aferente aspectelor practice (studii de caz,etc), precum şi certificatul de participare (necesar înscrierii la sesiunea de examinare aferentă acestui tip de curs).

Detalii curs

Programul de formare profesională inițială – Consultant de investiții conferă posibilitatea persoanelor fizice care sunt supuse procesului de autorizare/notificare în vederea desfășurării de activități pe piața de capital, necesarul de formare profesională conform legislației aplicabile, respectiv Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2020, privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital.

 

Orar curs (16 ore sesiuni de curs şi 14 ore studiu individual în cadrul platformei de e-learning):

Saptamana I (18-21.01.2022):

Ziua 1(Marti):

09.00-10.00 – Modul I (Radu Toia)

10.00-13.00 – Modulul II si III (Maria Pîrvu)

 Ziua 2 (Joi):

09.00 – 13.00 – Modulul IV, V si VI (Maria Pîrvu)

Saptamana II (25-28.01.2022):

Ziua 1 (Marti):

09.00 – 11.00 – Modulul VII si VIII (Maria Pîrvu)

11.30-13.30 – Modulul X (Radu Toia)

Ziua 2 (Miercuri):

17.30-19.30 – Modulul IX (Adrian Codirlaşu)

Ziua 3 (Joi):

17.30-19.30 – Modulul IX (Adrian Codirlaşu)

 

Prezenţa este obligatorie la ambele module de studiu, respectiv sesiuni de curs şi studiu individual pe platforma e-learning, astfel încat situaţia prezenţei să cumuleze 30 de ore de formare profesională iniţială!!!!

Nr. de ore
30
Detalii Trainer

Adrian Codirlașu este un profesionist cu peste 20 de ani de experiență în sistemul financiar.

Adrian deţine certificarea CFA din anul 2006 şi titlul de Doctor în Economie cu specializarea în finanţe internaţionale. Are o experienţă de peste 8 ani în managementul riscului și de cinci ani ca Senior Options Dealer în sistemul bancar şi este Profesor asociat al Şcolii Doctorale de Finanţe Bănci – DOFIN, în cadrul căreia predă materii precum piețe financiare, instrumente derivate şi managementul riscului. 

În ultimii 10 ani Adrian a fost membru al Comitetului Director al CFA România şi în perioada 2009 – 2011 a fost Preşedintele acestei asociaţii. Din decembrie 2015 Adrian este președintele CFA Romania.

Între 2011-2013 Adrian a fost preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiari-Bancari din România. De asemenea, Adrian a ocupat poziţia de economist senior în cadrul departamentul de cercetare din cadrul Băncii Naţionale a României pentru aproape 6 ani.

Maria Pîrvu ocupă poziţia de Expert Conformitate în cadrul Bancii Comerciale Romane, anterior acestei pozitii a deţinut funcţia de  Senior Compliance Officer în cadrul ING Global Compliance Centre – European Compliance Control Room.

În perioada martie 2007 şi septembrie 2017, a ocupat pe rând poziţiile de reprezentant compartiment control intern pieţe de capital şi Senior Compliance Officer în Advisory în cadrul Departamentului de Conformitate din ING Bank Romania, având ca principale atribuţii, atât monitorizarea şi acordarea suportului tehnic pentru operaţiunile derulate pe piaţa de capital, a activităţii de depozitare pentru fondurile de investiţii şi companiile de investiţii, cât şi acordarea de suport tehnic şi consiliere în ceea ce priveşte pregătirea şi întocmirea dosarelor de oferte publice pe piaţa de capital şi listări de companii la Bursa de Valori Bucureşti.

În perioada 1997 – 2007, a ocupat funcţia de specialist pieţe reglementate în cadrul  Corpului de Control al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (actual ASF), fiind implicată în diverse anchete şi investigaţii, atât în cazurile în care au fost semnalate situaţii de încălcare a reglementărilor specifice pieţei de capital, cât şi inspecţii periodice sau inopinate la sediul societăţilor de servicii de investiţii financiare, societăţi de investiţii financiare si societăţi de administrare a fondurilor de investiţii. 

Maria este absolventă a Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, din cadrul Academiei de Studii Economice, promoţia 1997 şi doctorand în cadrul Facultăţii de Statistică şi Cibernetică Economică (ASE).

Radu Toia este Responsabil Supraveghere Integrată în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Lector ISF și AAF. Fost Director executiv al Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF), fost membru în Colegiul de Coordonare al Entității de Soluționare Amiabilă a Litigiilor în domeniul Financiar Nonbancar (SAL-FIN), fost Administrator independent al Bursei de Valori București (BVB), fost Vicepreședinte executiv al SIF Transilvania, fost Director în cadrul CNVM și ASF. 24 ani de experiență în domeniul pieței de capital.

Preț cu TVA
655 RON
Înscrie-te la curs