Comunicat de Presă

A.S.F. și ISF premiază, și în 2021, profesorii preuniversitari, pentru proiecte de educație financiară

 

București,  9 Februarie, 2021: Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) și Institutul de Studii Financiare (ISF) derulează programul Start2Teach, pentru al patrulea an consecutiv, în colaborare cu toate inspectoratele școlare. Acest program este dedicat profesorilor din învățământul preuniversitar și are ca obiectiv principal furnizarea unui suport pentru cadrele didactice care predau noțiuni de educație financiară. În total, în cadrul acestui program, până la sfârșitul anului 2020, 2.604 de profesori care predau la nivel gimnazial sau liceu din 33 de inspectorate școlare, au învățat despre cum se tranzacționează acțiunile unei companii la Bursa de Valori, ce este o asigurare și care este importanța ei, sau care sunt pilonii de pensii din România și ce poate oferi fiecare beneficiarilor. Pentru acest an, învățarea continuă online, s-au înscris în luna ianuarie 240 profesori, număr record pentru această perioadă, în cadrul Start2Teach, față de 2019, cand au fost înscriși, pe tot parcursul anului, 205 cadre didactice.

Pentru a susține activitatea didactică într-un mediu concurențial, în cadrul acestui program, A.S.F. și ISF  continuă și în 2021 organizarea concursului dedicat profesorilor - „Fii ProFIN”. Perioada de înscriere în cadrul acestui concurs este 08.02.2021-15.05.2021. Cele mai bune 10 planuri de lecție vor fi premiate cu 10 tablete, câștigătorii urmând să fie anunțați pe 27 mai 2021.

Tema concursului este elaborarea unui plan de lecție având drept subiect Relația consumatorului cu instituțiile financiare nebancare - Produse și servicii de asigurare. Planul de lecție se va referi la ora (lecția) aferentă competenței specifice 1.2. din programa menționată.

Pentru a se înscrie la acest concurs, participanții vor transmite o propunere de plan (fișă) de lecție, conform standardelor în domeniu, pentru o oră de educație financiară din programa disciplinei Educație Economico-financiară pentru clasa a VIII-a, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 3393/28.02.2017.


Înscrierea lucrărilor în concurs se va face pe adresa de e-mail edu@asfromania.ro.


Mai multe informații puteți găsi pe www.asfromania.ro/edu/pentru-profesori/


Despre A.S.F.
A.S.F. este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG nr. 93/2012 aprobată prin Legea nr. 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe 
www.asfromania.ro.


Despre I.S.F


Institutul de Studii Financiare, aflat în subordinea Autorității de Supraveghere Financiară, este un centru de excelență în domeniul studierii piețelor de profil și derulării programelor de educație financiare pentru asigurarea competențelor, aptitudinilor și cunoștințelor personalului instituțiilor financiare și a personalului A.S.F. și pentru creșterea nivelului de educație financiară al consumatorilor de servicii și produse financiare non-bancare. Pe termen lung, ISF îşi propune alinierea activităţii la cerinţele europene, trecerea de la acumularea de cunoștințe la acumularea și evaluarea de competențe, furnizarea de programe de formare profesională pentru domeniul financiar nebancar adaptate noilor procese organizaţionale, determinate de cerinţele legislative, de dinamica pieţei și a cadrului european, contribuind la maturizarea pieţei financiare nebancare din România, la crearea capacităţii acesteia de a face faţă concurenţei induse de globalizare sau efectelor crizelor economice.

 

 

 

 

 

 

start2teach