SmartFIN@ISF - Sesiune de comunicări științifice ASE București

februarie – noiembrie 2021

 

Începând cu anul 2021, ISF propune studenților implicarea în sesiuni de comunicare studențești organizate în cadrul fiecărui centru universitar. ISF, în parteneriat cu membrii săi, oferă posibilitatea obţinerii de premii pentru participarea la Sesiunile de comunicări științifice organizate în cadrul Universităților proprii, pentru studenți/masteranzi, la secțiuni speciale Piețe financiare / Asigurări și pensii private/ Piață de capital.

În elaborarea lucrărilor, studenții vor fi coordonați un cadru didactic şi un invitat special din mediul de afaceri.

 

Rezultatele cercetării vor fi premiate astfel:

  • Premiul I 1500 lei,
  • Premiul II 1000 lei,
  • Premiul III 500 lei.

 

Lucrările premiate vor fi publicate în seria de WorkingPapers@ISF (accesibilă companiilor și instituțiilor publice din domeniu) și pe canalele Social Media ale ISF (WWW.ISF.RO, Facebook, Linkedin).

 

Grupul țintă îl constituie studenții din ani terminali, ciclul licență sau master, care vor deveni consumatori de servicii financiare dar și potențiali angajați în piețele financiare (asigurări, bănci, pensii private, investiții).

 

Sesiune ştiinţifică - Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori (FABBV)

Împreună cu partenerii săi, sesiunea este dedicată studenţilor programelor universitare de licenţă şi de masterat din cadrul facultăţilor cu profil economic, precum şi elevilor de liceu (clasa a XIIa).

 

Prin organizarea acestei manifestări provocăm actualii şi viitorii studenţi economişti să se implice în activităţi de cercetare şi în dezbateri privind subiecte de interes din următoarele arii tematice:

  • Asigurări – reasigurări;
  • Finanţe corporative;
  • Finanţe publice;
  • Sistem financiar-bancar;
  • Pieţe de capital.

Ediţia din 8-9 aprilie 2021 se va desfăşura într-un format nou – online – la care vă aşteptăm să va înscrieţi cu lucrări.

Pentru detalii vă invităm să accesaţi Sesiunea stiintifica a studentilor (ase.ro)

 

-