Proiect  SmartFIN@ISF

Institutul de Studii Financiare în parteneriat academic cu universitățile din România susține demersurile de educație financiară și cercetare desfășurate de cadrele didactice și își dorește să impulsioneze proiectele de cercetare/instruire ale studenților – participări la competiții sau absolvirea de  sesiuni de formare extra-curriculare. Acestea vor oferi studenților oportunitatea de a dobândi cunoștințe si abilități necesare pentru obținerea de certificări în vederea obținerii accesului în domeniul financiar.

Grupul țintă îl constituie studenții din ani terminali, ciclul licență sau master, care vor deveni consumatori de servicii financiare (la finalul studiilor) dar și potențiali angajați în piețele financiare (asigurări, bănci, pensii private, investiții).

 

Pentru mai multe detalii privind proiectele adresate studenţilor de profil economic, vă rugăm să accesaţi linkurile următoare.

 

Sesiuni de perfecţionare vocaţională

 

Sesiuni de comunicare științifică

 

Concursul Idei de Viitor

 

Detalii suplimentare evenimente@isf.ro

-