18.06.2024 - 18.06.2024
Trainer
Alin T. Băiescu
Tip curs
Online
Grup țintă

Prezentul curs se adresează distribuitorilor în asigurări care activează pe piața din România, preocupați de dezvoltarea unui portofoliu stabil, durabil și consistent de clienți, bazat pe un grad ridicat de calitate, ca rezultat al unui înalt nivel de profesionalism, inclusiv din punctul de vedere al aspectelor etice ale relației distribuitor – client.
Cursul este destinat tuturor persoanelor autorizate să își desfășoare activitatea ca și distribuitori în asigurări (în conformitate cu normele legale în vigoare), indiferent de vechimea în profesie sau de dimensiunea portofoliului de clienți deținut.

Obiectivele cursului

La finalul cursului participanții:

  • Vor știi ce este etica, în general, respectiv etica în domeniul asigurărilor, în special;
  • Vor înțelege importanța încrederii în relația distribuitor în asigurări – client, în contextul Modelului ”Principal-Agent”;
  • Vor înțelege care sunt beneficiile unui comportament etic la nivelul unui distribuitor de asigurări;
  • Vor cunoaște care sunt cele mai des întâlnite comportamente neetice la nivelul unui distribuitor de asigurări, precum și modalități de evitare a lor;
  • Vor știi care sunt cele mai frecvent întâlnite prevederi ale unui Cod Etic în domeniul asigurărilor;
  • Vor cunoaște și vor putea aplica care sunt principalele modalități prin care își pot dezvolta un portofoliu de clienți consistent, durabil și de calitate.
Tematica

1.    Noțiuni fundamentale privind Etica
2.    Calitatea ”soluției de asigurare” – principalul avantaj competitiv al distribuitorului de asigurări în relație cu clientul său
       2.1. Soluția de asigurare = Produs de asigurare + Servicii asociate
       2.2. Principalii factori care influențează calitatea Serviciilor asociate produsului de asigurare
              2.2.1. Nivelul de profesionalism al distribuitorului în asigurări
              2.2.2. Gradul de etică al distribuitorului în asigurări 
3.    Modelul ”Principal-Agent” și importanța sa în contextul unei relații etice distribuitor – client
       3.1. Asimetria informațională în domeniul asigurărilor: teren fertil pentru practicile neetice ale 
       distribuitorului în asigurări
       3.2. Încrederea – principalul ingredient al unei relații de calitate distribuitor în asigurări - client
4.    Principalele beneficii ale unui comportament etic la niveleul distribuitorului în asigurări
5.    Cele mai frecvente comportamente neetice ale distribuitorilor în asigurări și modalități de evitare a lor
6.    Codurile etice în domeniul asigurărilor
7.    Modalități concrete de dezvoltare a unui portofoliu de clienți de asigurări consistent, durabil și de calitate, având la bază comportamente etice la cele mai înalte standarde


Instrumente & modalități de învățare utilizate în cadrul procesului de predare:
•    Prezentare (orală, ppt.);
•    Studii de caz;
•    Dezbateri libere;
•    Exemple practice;
•    Quiz.
 

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen și suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum și certificatul de participare.

Detalii curs

Etică pentru distribuitorii din domeniul asigurărilor-    De ce și Cum să dezvoltăm cu clienții de asigurări o relație durabilă, consistentă și reciproc benefică -

Motto: 
A perfecționa tehnicile de negociere și persuasiune ale unui distribuitor în asigurări cu un nivel etic scăzut e ca și cum ai pune o canistră de benzină și un pachet de chibrituri în mâna unui piroman: efectele sunt dezastruoase pentru absolut toată lumea!

Zona educațională (de instruire) a distribuitorilor în asigurări din România abundă de cursuri de comunicare, NLP, demontarea obiecțiilor, negociere sau gestionarea conflictelor, atât atunci când ne referim la companiile de asigurări sau brokeraj, cât și la alte entități care oferă programe de profesionalizare pentru cei care vând asigurări. 
Această stare de fapt poate să fie una bună, sau mai puțin bună ... depinde de context. Căci, dacă aceste cursuri sunt parcurse de către distribuitori cu un nivel etic scăzut, care consideră această profesie exclusiv ca o sursă de câștig personal, victimă sigură devine clientul final, a cărui nevoi și dorințe cu siguranță nu vor fi satisfăcute corespunzător.
Astfel, devine vital ca fundamentul pe care se clădește profesionalizarea distribuitorilor în asigurări să devină ETICA, dezvoltarea unui comportament ETIC la cele mai înalte standarde, astfel încât interesele clienților să fie protejate cât mai mult cu putință. Iar scopul prezentului curs este exact acesta: de a încuraja comportamentele etice la nivelul distribuitorilor în asigurări, prin evidențierea beneficiile multiple și diverse pe care un comportament etic le generează pentru toți cei implicați într-o relație de asigurare: client, distribuitor / intermediar, asigurător.

Nr. de ore
5
Detalii Trainer

Dr. Alin T. Băiescu, MBA are o experiență de peste 20 ani în domeniul asigurărilor, al pensiilor private și în cel bancar, în companii multinaționale precum Metropolitan Life, Eureko, Garanta Asigurări, Raiffeisen, AEGON, în poziții de middle și top-management.

Deține un doctorat în domeniul financiar (2001 – Univ. ”Lucian Blaga” din Sibiu, RO) și un Executive MBA (2019 – University of Hull, UK).

Este profesor asociat al University of Buckingham (UK), pentru programul de Executive MBA livrat în România, precum și în cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Univ. ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (RO).

Până în prezent este autor, co-autor sau coordonator la 10 cărți de specialitate în domeniul ecomonic, business sau asigurări.

Activitatea sa a fost recunoscută prin numeroase premii și distincții, atât la nivel național, cât și internațional.

Preț cu TVA
400 RON
Înscrie-te la curs