25.05.2022 - 26.05.2022
Trainer
Ioan-Laurențiu Lazăr
Vasile Alecu
Robert Tănase
Tip curs
Online
Grup țintă

Un program de pregătire profesională continuă de nivel avansat ce se adresează tuturor specialiștilor în constatarea și evaluarea daunelor auto (constatatori/lichidatori) unde pot acumula noi abilități necesare în activitatea profesională, dar și specialiștilor din unitațile reparatoare sau evaluatorilor independenți în scopul acumulării numarului de credite necesare pregătirii profesionale continue.

Soluțiile din aplicația Audatex prezentate sunt parte a unui proces complet de constatare și evaluare a daunelor auto ce poate fi configurat în funcție de necesitatea utilizatorilor.

Obiectivele cursului

În urma parcurgerii acestui program de nivel avansat, specialistul în evaluarea daunelor ce folosește aplicațiile Audatex, deprinde cunoștinte suplimentare în ceea ce privește procesul de soluționare a daunelor, a modului de verificare antifraudă, îmbunătățește timpul și crește eficiența în procesele de lucru prin utilizarea Inteligenței Artificiale, participă activ la gradul de retenție a clientului prin implicarea acestuia în procesul de constatare și evaluare a daunei, crește acuratețea estimării costurilor de reparație, poate determina valoarea reziduală și deprinde cunostințe pentru evaluarea și valorificarea epavelor în cazul daunelor totale.

Tematica
 1. Soluții pentru Interogarea istoricului de daune auto în România și Internațional

- prezentare soluții Audatex – trainer: Vasile Alecu

  • Prezentare soluții Audatex pentru interogare istoric daune în România și Internațional;
  • Evaluarea și constatarea daunelor auto asistată de Inteligența Artificială în Audatex;
  • Stabilirea valorii reziduale si valorificarea epavelor în cazul daunelor auto;
 1. Evaluarea si constatarea daunelor auto asistată de Inteligență artificială în sistemul Audatex

trainer: Laurențiu Lazăr

 • Prezentarea sistemului Audatex, cu accent pe sursa datelor generate pentru interpretarea corectă a calculației obținute;
 • Vopsitoria autoturismelor, autovehiculelor de teren și a autoutilitarelor în sistemul de vopsitorie AZT- tehnologii, metode și formule de reparație și vopsitorie;
 • Identificarea și decodarea corectă a opțiunilor autovehiculului;
 • Stabilirea valorii de piața a autovehiculului;
 • Folosirea inteligenței artificiale în constatarea și evaluarea daunei.
 • Normarea corectă și transpunerea în Audatex a operațiilor în scopul obținerii unei estimări corespunzătoare;
 • Utilizarea funcționalitatilor în aplicația de captură a daunelor-Qapter ;
 • Efectuarea calculației cu prețuri alternative;
 • Comparația și verificarea automată a două sau mai multe calculații;
 • Comunicarea între parteneri prin aplicația Audatex;

 

3.   Stabilirea valorii reziduale și valorificarea epavelor în cazul daunelor totale

trainer: Robert Tănase

 • Stabilirea valorilor reziduale în cazul vehiculelor avariate/ daune totale;
 • Determinarea valorii epavei prin platforma de licitație AUTOonline;                 
 • Valorificarea epavelor în baza ofertelor ferme de cumparare;

4. Studii de caz și exerciții practice pentru aplicarea cunostințelor dobândite în aplicația Audatex:

      Cursanti vor participa la instrumentarea a 2 cazuri ce vor cuprinde:

 • Identificarea/ decodarea seriei de șasiu a autovehiculului;
 • Istoric daune auto în România și Internațional;
 • Efectuarea unei calculații folosind inteligența artificială;
 • Efectuarea unei calculații folosind piese alternative;
 • Folosirea tehnologiilor și a metodelor de vopsitorie AZT;
 • Stabilirea valorii de piață a autovehiculului;

5. Sesiune de întrebari și răspunsuri (Q&A)

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen, suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, diploma de participare precum şi taxa pentru validarea și înregistrarea creditelor.

Detalii curs

Aplicația Audatex utilizată în principal ca limbaj comun între asigurător, reparator și client utilizează Inteligenta Artificială în evaluarea și constatarea daunelor auto.

Folosirea Inteligenței Artificiale duce la scurtarea timpilor de evaluare și constatare a daunelor auto și asiguăa un flux continuu automatizat între asigurator, evaluator, reparator și client în procesul de soluționare a daunei.

De asemenea, utilizând aplicația Audatex, utilizatorul are acces indirect la documentația oficială a producătorilor de autovehicule și a centrelor de cercetare internationale active în industria auto, fapt ce-i aduce un aport semnificativ în îmbunătățirea competențelor profesionale.

Cursul oferă deprinderi și cunostințe suplimentare, cum ar fi:

 • constatarea si evaluarea daunelor asistată de inteligența artificială
 • Prevenirea fraudelor folosind soluția de interogare a istoricului de daune din România și la nivel internațional
 • stabilirea valorii reziduale și valorificarea epavelor în cazul daunelor totale.
Nr. de credite
20
Nr. de ore
15
Detalii Trainer

Ioan-Laurențiu Lazăr, 42 ani, este absolvent al Colegiului Universitar Tehnic nr.1, Secția autovehicule rutiere din cadrul Universității Politehnice București. Experiența sa profesională este acumulată în urma activării timp de 7 ani ca Inspector de daune în cadrul societăților de asigurări Asiban SA și BCR Asigurări SA și 12 ani în cadrul Audatex Services SRL ca Trainer și Client Suport.

Vasile Alecu, 52 ani, absolvent al Universităţii Ecologice, secţia Drept.

Experiența profesională este acumulată în urma activităţii de peste 20 de ani în domeniul financiar, în companii de asigurări (RAI/RIA), intermediere asigurări (Strategic, April şi London Broker), companii de leasing financiar (TBI Leasing, BNP Paribas şi OTP Leasing), respectiv 8 luni în cadrul Audatex pe poziţia Key Account Manager.

Robert Tănase, 36 ani, absolvent al Facultăţii Transporturi din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti, specializarea Autovehicule - Rutiere.

Experiența profesională acumulată în urma activităţii desfăşurate timp de 9 ani în domeniul asigurărilor (Omniasig VIG, Uniqa Asigurări SA) - procesarea şi instrumentarea dosarelor de daună CASCO şi RCA, respectiv 3 ani în cadrul companiei Audatex/AUTOonline - Key Account Manager AUTOonline Business.

Preț cu TVA
807 RON
Înscrie-te la curs