31.07.2024 - 31.07.2024
Trainer
Marian SIMINICĂ
Adrian T. Mitroi
Mircea-Constantin ȘCHEAU
Tip curs
Online
Grup țintă

Programul este adresat publicului larg, tuturor celor interesaţi să înţeleagă mai bine principiile de gestionare sănătoasă a resurselor financiare, celor care îşi doresc să ajungă la un statut de independenţă financiară. Programul este de interes şi pentru angajatorii care doresc să ofere personalului lor posibilitatea de a-şi dezvolta cunoştinţele financiare pentru o stare financiară sănătoasă pe termen mediu şi lung.

Obiectivele cursului

Principalele obiective ale programului sunt:

 • Întocmirea şi urmărirea unui buget de venituri şi cheltuieli care să ajute la identificarea modalităţii eficiente de utilizare a resurselor financiare.
 • Evaluarea situației financiare prezente și identificarea unor metode de a economisi sau investi pentru atingerea anumitor obiectivele propuse. 
 • Aplicarea principiilor de management al riscului total al portofoliului pe înțelegerea obiectivelor pe termen lung
 • Înţelegerea altor metode de administrare a finanțelor personale
Tematica
 1. Importanţa înţelegerii nevoilor şi a consumului
  • Dorinţe versus nevoi
  • Consumul şi comportamentul financiar
  • Costul, preţul, utilitatea şi valoarea
 1. Finanțele și bugetul personal
  • Obiective financiare
  • Bugetul – instrument eficient de gestionare a resurselor
  • Administrarea inteligentă a bugetului
  • Principiul lui Pareto
  • Planificare financiară
 1. Produse bancare utile
  • Sistemul bancar
  • Produse bancare (card, descoperit, online banking,convertabilitate etc)
  • Riscuri asociate tranzacțiilor bancare
 1. Asigurări – mijloace de protecţie şi investiţie
  • Riscuri şi asigurări
  • Asigurare vs garanţie
  • Tipuri de asigurări
  • Elemente tehnice de interes pentru asigurat (primă, franşiză, excluderi, despăgubire etc)
 1. Tranzacţionarea pe piaţa de capital
  • Riscuri şi investiţii
  • Instrumente financiare – acţiuni, obligaţiuni, dobânzi, randament
  • Cum funcţionează bursa
  • Investitori şi consumatori
 1. Pensii private – mijloace de economisire pe termen lung
  • Sistemul de pensii din România
  • Beneficiile Piloanelor II şi III
  • Pensia ocupaţională
 2. Riscuri aferente investiţiilor  - mărfuri, valute, cripto
 3. Profilarea la risc individuală şi  de cuplu
 4. Managementul riscului total al portofoliului
 • Obiective pe termen lung
 • Protecţia puterii de cumpărare
 1. Managementul riscurilor cibernetice  
 • Date personale, credențiale de acces si furt de identitate
 • Datele cardului și plățile online - riscuri și măsuri
 • Phishing, Skimming, Vishing și inginerii sociale
 • Fake news și managementul riscurilor
 1. Managementul pasiv investiţional

Cursul se finalizează interactiv, sub forma unui studiu de caz al finanțelor personale ale unui cuplu.

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen și suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum și diploma de participare

Detalii curs

Programul oferă noțiunile detaliate de care adulţii cu cunoştinţe financiare de bază au nevoie în gestionarea unui portofoliu financiar eficient. Participanţii vor primi concepte teoretice, instrumente, tehnici și metode pe care le pot aplica încă de la prima oră de curs în vederea luării de decizii financiare optime şi gestionării riscurilor generate de acestea.

Nr. de ore
12
Detalii Trainer

Marian SIMINICĂ - Director executiv al ISF și profesor universitar doctor la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, susține cursuri la disciplinele Analiză economico-financiară și Diagnosticul financiar al firmei și este conducător de doctorat în domeniul Contabilitate. Are o experiență bogată în managementul universitar, ocupând funcția de Prodecan al Facultății (2008 – 2012), responsabil cu cercetarea științifică și asigurarea calității învățământului, precum și pe cea de Decan, în perioada 2012 – 2016. A fost Vicepreședinte al Consiliului Director al Asociației Facultăților de Economie din România (2012-2016). Este membru al mai multor asociații profesionale din domeniul economic, respectiv: expert evaluator ANEVAR, fiind Secretar General al asociației în perioada 2016-2017; expert contabil, membru CECCAR; consultant fiscal, membru CCFR. Din anul 2014 este Vicepreședinte al Societății Române de Analiză Economico - Financiară (SRAEF). Din anul 2017 este membru al Comisiei CNATDCU ”Științe Economice și Administrarea Afacerilor”, iar din anul 2018 membru al Comisiei de experți permanenți ARACIS, contribuind la evaluarea externă a numeroase programe de studii de licență și masterat din domeniul economic. Are o vastă experiență în activitatea de cercetare științifică concretizată în publicarea a 7 cărți și manuale universitare, peste 60 articole în reviste de specialitate, dintre care 12 articole în reviste indexate Web of Science cu AIS nenul, participarea la conferințe naționale și internaționale, participarea la contracte de cercetare științifică ca director de grant sau membru în echipa de cercetare. Este recenzor pentru mai multe reviste indexate Web of Science și membru în comitetul de redacţie pentru mai multe reviste indexate în Baze de Date Internaționale. Direcțiile principale de cercetare sunt: performanțele financiare și riscurile întreprinderilor; analize economico-financiare sectoriale; modele de cercetare a comportamentului întreprinderilor.

Dr. ADRIAN T. MITROI, Director al Programului de Master în Finanțe Aplicate MAF și predă Finanțe Comportamentale și Aspiraționale, Investiții și Managementul Portofoliului la Academia de Studii Economice București şi Membru al Consiliului Ştiinţific ISF. A primit primul titlul CFA din România în 2000 și apoi a fost Grader și Standard Setter pentru programul CFA timp de 13 ani. Este președintele fondator al CFA România și inițiatorul indicelui de încredere economică și monetară al CFA România. A coordonat acreditarea Masterului în Management Financiar și Investiții ca primul program românesc dar și din Europa Centrală și de Est recunoscut în University Affiliation Program al CFA Institute. Experiența academică s-a împletit cu cea din cariera financiară, unde a lucrat în investment și banking comercial. A scris numeroase articole dar și două cărți despre Finanțe Comportamentale, Managementul Averii Personale și Administrarea Portofoliilor de Investiții Individuale. Subiectele de cercetare sunt despre Personalitatea Financiară a Investitorului, Analiza factorului uman în decizia investițională, Finanțele cuplului modern.

Mircea-Constantin ȘCHEAU -Doctor în Ordine Publică și Siguranță Națională, cu o temă de interes pentru domeniul economic și de securitate - ”Criminalitatea informatică privind transferurile financiare”. Autor / coautor a trei volume, dintre care unul a primit „Premiul Victor Slăvescu” acordat de Academia Română, peste cincizeci de articole științifice referitoare la management, aplicarea legii, infrastructuri critice, tehnologia informației, inteligență artificială, apărare, securitate cibernetică, lector în numeroase conferințe internaționale, cercetător asociat onorific al Universității din Craiova, Universității Maritime din Constanța, Universității Danubius din Galați și membru, printre altele, al Institutului de Cercetări Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj.

Preț cu TVA
900 RON
Înscrie-te la curs