1. CUM  MĂ ÎNSCRIU?

Pentru înscrierea la un curs se va completa formularul de înscriere, disponibil pe pagina de curs dorită.

2. CUM ȘI CÂND SE VA ORGANIZA CURSUL?

Cursul se va organiza, sub rezerva constituirii grupei de participanți, la data stabilită, conform programării de pe site-ul www.isf.ro. Coordonatorul cursului va transmite, pe email, persoanelor înscrise toate informațiile necesare privind organizarea cursului, la momentul constituirii grupei de participanți. Cursanții vor primi informații în legătură cu agenda și locul unde se va desfășura cursul. În situația în care nu se constituie grupa de participanți coordonatorul cursului va informa persoanele înscrise la cursul respectiv despre faptul că acesta nu se va organiza și va reveni cu  informații privind reprogramarea acelui curs.

3. ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA LA CURS?

Prezența  la cursuri este obligatorie.

4. CUM PLĂTESC TAXA DE PARTICIPARE?

Contravaloarea taxelor se achită numai în baza facturii proforme, emise din Platforma ISF, în contul:
Fundația Institutul de Studii Financiare, CIF RO 25285051,
Cod IBAN RO74 BRDE 445S V408 0657 4450, Banca BRD
Pe documentul de plată se indică obligatoriu: Numărul comenzii din factura proformă, datele de identificare ale plătitorului precum și numele cursului.
ATENȚIE: Încasarea nu se validează fără indicarea, pe documentul de plată, a numărului comenzii din factura proformă!

Taxa de participare se plătește în contul ISF nr. RO74 BRDE 445S V408 0657 4450, deschis la banca BRD.

5. IMI POT RECUPERA TAXA DE PARTICIPARE?

Taxa de participare se poate returna:

  • în proporție de 85%, dacă potențialul participant anunță retragerea de la curs cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii acestuia;
  • în proporție de 50%, dacă potențialul participant anunță retragerea de la curs cu cel puțin 3zile inainte de data inceperii acestuia;

În cazul în care persoana înscrisă nu participă la curs taxa nu se mai restituie, cu excepția cazurilor temeinic justificate (probleme medicale, de familie, etc.). În această situație se înaintează o cerere de restituire a taxei de participare, împreună cu  documentele justificative.

6. CÂND PRIMESC CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE/PARTICIPARE AL CURSULUI?

Certificatul de absolvire/participare se obține în termen de maxim 5 zile de la data finalizării cursului.

Pentru participanţii care deţin un cont pe platforma ISF, acestea vor fi încărcate la secţiunea aferentă, iar pentru ceilalţi vor fi transmise automat la adresele de email menţionate de aceştia în formularul de înscriere.