04.07.2024 - 05.07.2024
Trainer
Iulia Nicola
Tip curs
Online
Grup țintă

Programul se adresează angajaţilor companiilor de asigurări, ai brokerilor şi agenţilor de asigurare, precum si altor specialişti care doresc să se familiarizeze cu Asigurările de garanţii. Participanţii trebuie să deţină cunoştinţe despre asigurările generale (non-viata).

Obiectivele cursului
 • Familiarizarea participanţilor cu Asigurările de garanţii, în special cele solicitate în cadrul procedurilor de achiziţii publice (formatul neconditionat) / Gaining knowledge about the Bonds insurance, especially those required for public acquisition procedures (unconditional bonds);
 • Oportunitatea încheierii acestei forme de asigurare, posibilităţi de dezvoltare / Understanding the opportunity of selling this insurance product and the development possibilities;
 • Prezentarea legislaţiei aplicabile pentru aceasta forma de asigurare; Presentation of the applicable legislation for this insurance type;
 • Înţelegerea modului de funcţionare şi a particularităţilor faţă de alte tipuri de asigurări / Understanting the characteristics and operating mode of this insurance product;
 • Înţelegerea riscurilor asigurate pe tipuri de garanţii format necondiţionat (participare la licitaţii, buna execuţie şi mentenanţă, retur avans); cunoaşterea particularităţii poliţelor / Understanding of insured risks in case of the unconditional bonds (tender bonds, performance and maintenance bonds, advance payment bonds), understanding the particularities of these policies;
 • Cunoaşterea informaţiilor necesare pentru subscriere / Knowing of the necessary information for underwriting.
Tematica
 1. Asigurările de garanţii şi cadrul legislativ / Bonds insurance and legal environment.
 2. Posibilităţi de dezvoltare a asigurărilor de garanţii din perspectiva achiziţiilor publice / Development possibilities of bond insurance from the perspective of public acquisitions.
 3. Elementele de bază ale contractului de asigurare: părţile implicate, riscurile asigurate, suma asigurată, durata asigurării, contragaranţii / The main elements of the insurance contract: the parties involved, insured risks, insured period, execution, collaterals.
 4. Bonds types – detaliere / Bonds types – details.
 5. Legislaţia aplicabilă –norme ASF / The applicable legislation - ASF Norms.
 6. Informaţiile necesare pentru subscriere / The information required for underwriting.
 7. Executarea garanţiei, plata despăgubirii, regresul / Bond execution, indemnity payment, recourse.
 8. Exemple, studii de caz / Examples, case studies.
 9. Concluzii şi întrebări / Conclusions, Q&A.
Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen și suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum și certificatul de participare.

Detalii curs

Necesitatea acestei forme de asigurare este în creştere, fiind o asigurare obligatorie în cazul procedurilor de achiziţii publice, atât în cazul licitatiilor, cât si pentru contractele de lucrări, prestări servicii sau achiziţii bunuri.

Participanţii la program se vor familiariza cu aceasta formă de asigurare, vor intelege utilitatea, dar şi oportunităţile de dezvoltare, vor înţelege particularităţile produsului, tipurile principale de garanţii, asemănări şi deosebiri, cadrul legislativ, şi totodată vor cunoaşte informaţiile necesare pentru ofertare.

 

Cursul se va desfășura in perioada :

04 iulie 2024 - in intervalul orar 09.00-11.00

05 iulie 2024 - in intervalul orar 09.00-11.00

Nr. de ore
4
Detalii Trainer

Iulia Nicola - profesionist cu peste 22 de ani de experienta in subscrierea asigurarilor generale corporate si retail, dezvoltarea de produse si managementul echipelor si proiectelor. A lucrat ca Director subscriere la asiguratori de top (Gothaer, Asirom VIG), precum si in cadrul UNSAR, coordonand proiecte pe zona asigurarilor de bunuri, constructii, raspunderi, garantii si agricole. 

Preț cu TVA
415 RON
Înscrie-te la curs