22.04.2024 - 24.04.2024
Trainer
Violeta Ciurel
Tip curs
Sală
Grup țintă

La acest program sunt aşteptate pentru înscriere persoane cu poziţii de middle management, motivaţi să se dezvolte profesional şi managerial, cu minimum 5 ani de experienţă managerială. La curs pot participa şi membrii ai Consiliilor de Administraţie sau ai Directoratelor, recent nominalizaţi care îşi doresc o dezvoltare în acest sens. 

Obiectivele cursului

Programul are ca scop crearea de competenţe şi abilităţi pentru participanţi, în scopul de:

- a-şi întelege mai bine rolul de lideri,
- a conduce echipele mai bine şi mai eficient, precum şi de a a înţelege nevoile acestora, inspirându-le în a obţine rezultatele cerute, în concordanţă cu condiţiile lumii de astăzi şi de mâine.

Programul permite participanţilor:

- asumarea în viitor a unor responsabilităţi crescute şi/sau diferite în scopul accelerării creşterii în carieră prin imbunatatirea competentelor de leadership, astfel încât aceştia să poată contribui mai mult şi mai repede la dezvoltarea unei echipe puternice şi unite,
- atragerea oamenilor talentaţi şi fidelizarea membrilor valoroşi ai echipei
- dobândirea de elemente teoretice care aplicate să aducă împreună o contribuţie sporită la eficienţă, productivitate şi performantă în cadrul companiei în general.
- dobândirea de cunoştinţe care vor avea impact direct asupra creşterii încrederii în sine, unei bune comunicăriare, curaj în luarea deciziilor şi la implementarea rapidă a acestora.

Tematica

1.    Leadershipul – definitie, abilitati şi competente de leadership; ce aşteaptă anagajaţii de la leaderi? 
a.    Ce este leadership-ul
b.    Leadership şi management
c.    Caracteristicile unui leader de succes

2.    Stiluri de leadership şi influenţa lor asupra echipei şi organizaţiei; funcţiile leadership-ului
a.    Stiluri de leadership 
b.    Test pentru definirea stilului personal de leadership
c.    Plan individual de acţiune

3.    Viziune, misiune, valori, strategie şi dezvoltarea gândirii strategice
a.    Definiţie: viziune, misiune
b.    Valorile companiei 
c.    Strategie şi gandire strategică

4.    Stabilirea obiectivelor
a.    Ce sunt obiectivele echipei
b.    Obiective SMART
c.    Procesul de definire a obiectivelor

5.    Dezvoltarea abilităţilor de comunicare
a.    Importanţa comunicării
b.    Comunicare directă şi indirectă; simboluri
c.    Comunicarea eficientă

6.    Managementul, motivarea, dezvoltarea şi încurajarea echipei; coaching/mentoring
a.    Ce este motivarea
b.    Moduri de motivare şi eficienţa lor
c.    Motivarea în funcţie de tipurile de nevoi
d.    Stadiile de evoluţie a echipei şi leadership-ul adaptat fiecarui stadiu
e.    Dezvoltarea echipei – definiţie şi metode de dezvoltare

7.    Negocierea şi rezolvarea conflictelor
a.    Tipuri de conflicte
b.    Factori de success în negociere
c.    Strategii de negociere în rezolvarea conflictelor

8.    Procesul de evaluare a angajaţilor. Cum dam şi primim feed-back?
a.    Ce înseamnă procesul de evaluare şi ce semnificaţie are pentru angajaţi?
b.    Punctele esenţiale în evaluare, ce trebuie să conţină
c.    Criterii de evaluare; pregătirea procesului de evaluare şi desfăşurarea lui 
d.    Cum se da feed-back-ul? Paşii următori

9.    Planficare, delegarea, suport şi control
a.    Planificare
b.    Delegare – definiţie şi principii; impact motivaţional şi creşterea responsabilităţii 
c.    Autoritate şi delegare; responsabilitate şi delegare; descentralizare şi delegare
d.    Control – definiţie şi mod de implementare; relaţia dintre planificare şi control 

10.    Managementul timpului şi al energiei 
a.    Definiţia şi importanţa managementului timpului şi a energiei 
b.    Cum se poate îmbunătăţi managementul timpului şi a energiei?

11.    Cultura organizaţională
a.    Definiţia culturii organizaţionale; de ce este importantă ? 
b.    Climat şi cultură
c.    Cum se masoară?
d.    Cum funcţioneaza şi ce trebuie făcut?

12.    Provocări actuale ale managementului. Managementul schimbării; Care sunt provocările leaderilor aduse de criza Covid ; leadership-ul virtual
a.    Managementul schimbării – definiţie, proces
b.    Etapele managementului schimbării; factorii de succes şi factorii de eşec
c.    Organizarea şi derularea transformării
d.    Leadership-ul post Covid – noi abilităţi de leadership în perioada actuală şi viitoare. Factori socio-demografici determinanţi ai noului tip de leadership.
e.    Inteligenţa emoţională EQ

Investiție

Investiția include suport de curs, pauza de cafea precum și certificatul de participare.

 

Detalii curs

Perioada pe care o traversăm este marcată de multe schimbări sub aspect economico - financiar, în mediul de business si legislativ. Noile riscuri, despre care, atât asiguratorul, cât şi organizaţiile supuse acestora, ar trebui să aibă cunoştinţă şi implicit să le înţeleagă, au dus la modificarea modului în care echipele şi managementul trebuie să acţioneze. Această modificare a fost determinată şi de impactul big data, nevoia de educaţie financiară, activismul investorilor, conformitatea precum şi noul model de business si asteptarile angajatilor.

Leadership-ul implică crearea viziunii şi a strategiei companiei, în timp ce managementul este mai mult concentrat pe obţinerea de rezultate prin intermediul activităţii profesionale exercitate în mod corect şi cu colaborarea echipei. Leadership-ul este în continuă transformare, iar în acest sens succesul unei organizaţii depinde în cea mai mare măsură de competenţele şi calitatea actului de conducere.

Participanţii la acest curs vor:

- beneficia de cunoştintele şi experienţa lectorului, câştigate în companii mari din Romania şi din alte ţări,
- avea posibilitatea să înveţe şi să înţeleaga mai bine contextul economic şi de afaceri prezent,
- învăţa teorii noi de management şi leadership,
- înţelege noile caracteristici ale leadership-ului post-covid,
- fi ajutaţi să înţeleagă şi să îşi dezvolte abilităţile şi competenţele cerute în noul model de business şi leadership.

Programul urmează să se desfășoare in intervalul:

- 22 aprilie 2024 in intervalul orar 09.00-17.00

- 23 aprilie 2024 in intervalul orar 09.00-17.00

- 24 aprilie 2024 in intervalul orar 09.000-17.00 

** Programul se va organiza cu prezenţa fizică a participanţilor.

Nr. de ore
24
Detalii Trainer

Are o îndelungată şi bogată experienţă academică şi de business. Are peste 25 de ani de experienţă în poziţii executive de top în domeniul asigurărilor în diferite ţări din Europa şi din alte continente; a lucrat pentru două grupuri financiare globale – NN/ING (14 ani) şi AXA (peste 10 ani) în domeniul asigurărilor ca CEO în diverse companii din Europa şi de asemenea, în roluri de CEO regional pentru grupuri de ţări din Europa. A avut responsabilităţi importante la nivel global şi regional în ţări din America, Europa şi Asia. A fost Preşedinte a Comitetului de Directori pentru multe companii de asigurări şi pensii în ţări din Europa, în organizaţii profesionale din SUA şi Europa, ca reprezentantă a grupurilor multinaţionale pentru care a lucrat în România, Olanda, Portugalia, Franţa şi Spania. Violeta a absolvit Facultatea de Comerţ din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, a obţinut titlul de doctor în economie (1992); a urmat diverse programe de dezvoltare managerială şi de leadership la Harvard Business School SUA (Program for Management Development, 1994), formare post-universitară la Reading University (1993), Durham Business School (1997) în Marea Britanie, IMD (2014 şi 2017) , programe de training de leadership la ING Business School şi AXA Academy. A obţinut calificarea profesională de la LIMRA Europe unde a obţinut LIMRA Leadership International Fellowship în 2001.

Locatie
Sediul ISF
Preț cu TVA
4165 RON
Înscrie-te la curs