01.10.2024 - 04.10.2024
Trainer
Dana-Maria Boldeanu
Mirela Gheorghe
Tip curs
Online
Grup țintă

Programul se adresează tuturor persoanelor care participă, ocazional sau permanent, în procesul de management al unui proiect, indiferent de funcția lor sau de pregătirea de bază sau celor care nu au mai lucrat până acum în proiecte, dar doresc să obțină abilități legate de gestiunea eficientă a unui proiect pe diverse domenii de acțiuni. 

Obiectivele cursului

Programul oferă posibilitatea cursanților de a-și dezvolta abilitățile necesare inițierii, planificării, execuției, monitorizării și controlului, precum și finalizării cu succes a unui proiect în orice domeniu (în principal pe domeniu financiar-bancar) având cunoștințele necesare legate de ce înseamnă un proiect și care sunt bunele practici și standardele referitoare la gestiunea proiectelor. 

Tematica

Modulul 1: Introducere în managementul de proiect. Bune practici în gestiunea proiectelor
    Ce înțelegeți printr-un proiect? 
    Cine sunt părțile interesate (stakeholders) într-un proiect?
    Ce este managementul de proiect?
    Concepte de bază
    Avantajele utilizării managementului de proiect
    Constrângerile la nivel de proiect
    Greșeli de evitat în managementul de proiect
    Studiu de caz final modul
Modulul 2: Abordări metodologice pentru gestiunea proiectelor (Waterfall, Agile sau Hybrid)
    Metodologii tradiționale – Waterfall
    Metodologii moderne (de tip Agile)
    Ghidul PMBOK (Project Management Body of Knowledge)
    Ciclul de viață al unui proiect
    Grupuri de procese și arii de cunoaștere
    Grupul de procese de inițiere - document de inițiere a unui proiect (Project charter)
    Studiu de caz final modul
Modulul 3: Gestiunea părților interesate și managementul comunicării
    Registrul părților interesate (stakeholders)
    Managementul comunicării
    Mecanismul de comunicare
    Planul de comunicare
    Studiu de caz final modul
Modulul 4: Managementul riscurilor 
    Managementul riscurilor în gestiunea proiectelor – tipuri de riscuri, metode calitative și cantitative de gestiune a riscurilor
    Elaborarea bugetul unui proiect
    Studiu de caz final modul

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si certificatul de participare.

Detalii curs

Programul are ca scop însușirea conceptelor şi tehnicilor avansate necesare unui management de proiect eficient pe diverse domenii de acțiune ale Uniunii Europene, inclusiv pe domeniul financiar – bancar.

Programul va avea urmatorul orar:

  • 01 octombrie 2024 –   3 ore  intrevalul orar 09.00-12.00
  • 02 octombrie 2024 –   3 ore  intervalul orar 09,00-12.00
  • 03 octombrie 2024 -    3 ore  intervalul orar 09.00-12.00
  • 04 octombrie 2024 -    3 ore  intervalul orar 09.00-12.00
Nr. de ore
12
Detalii Trainer

Dana-Maria Boldeanu este Conferenţiar universitar doctor la Departamentul de Informatică de Gestiune în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din Academia de Studii Economice Bucureşti cu experienţă de peste 15 ani in specializările: Tehnologia aplicaţiilor Office, Baze de date pentru afaceri, Informatică decizională, Instrumente software pentru proiect de marketing, Instrumente pentru gestiunea proiectelor în industria serviciilor pentru afaceri. Deţine calificări în domeniu Microsoft Office - Microsoft Office Specialist (2016) prin Learning Solution Training în Romania, precum şi în domeniul managementului serviciilor ITIL® Foundation Certificate (2016) prin Axelos Global Best Practice. Doctor în contabilitate din anul 2009 ca urmare a susţinerii tezei de doctorat cu titlul “Sistem informatic pentru analiza performanțelor economico – financiare la nivel microeconomic”. În perioada 2010-2012 a urmat cursurile programului de masterat organizat de facultatea de Relaţii Economice Internaţionale „Comunicare în Limba Engleză pentru Predare şi Cercetare Economică (EDU-RES)”. Din 2009 este membru în comitetul de organizare al conferinţei inernaţionale Accounting and Management Information Systems (AMIS), iar începând cu 2014 este membru în comitetul ştiinţific al Conferinţei internaţionale IBIMA.

În perioada 2007-2009 trainer ECDL la Institutul Naţional de Administraţie pe modulele: Modulul 1 şi 2 (Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei), Modulul 4 şi 5 (Excel, Access). Din 2002 a fost implicată în numeroase contracte naţionale de cercetare obţinute pe bază de competiţie finanţate prin CNCSIS, precum şi în proiecte finanţate din fonduri europene. Din 2009 este director al asociaţiei non-profit Centre for Advanced Services on Electronic Services (E-CAESAR) şi a fost implicată în dezvoltarea asociaţiei, atragerea de parteneriate şi proiecte naţionale şi internaţionale, în care a participat ca membru de proiect sau ca team-leader.

Mirela Gheorghe este profesor universitar doctor la Departamentul de Informatică de Gestiune în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din Academia de Studii Economice Bucureşti cu experienţă de peste 20 ani in specializările: Tehnologia aplicaţiilor Office, Baze de date pentru afaceri, Informatica economica si analiza tehnica a datelor,Auditul sistemelor informationale. Deţine certificare în domeniu Certificare Microsoft Office Specialist – Microsoft Office Excel 2016 prin Learning Solution Training în Romania. Doctor în contabilitate din anul 2004 ca urmare a susţinerii tezei de doctorat cu titlul “Auditul informaţiei contabile în condiţiile utilizării sistemelor informatice”. În perioada 2011-2013 a urmat cursurile postdoctorale in cadrul proiectului POSDRU "Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative” sustinand proiectul „Managementul riscului – fundamentul unei dezvoltări durabile într-o nouă societate bazată pe cunoaştere”.

Autor și coautor de cursuri universitare, articole științifice și cărți de specialitate.

Lector formator (2004, 2014, 2016, 2017) in programul formare profesională organizat de Camera Auditorilor Financiari din România. Lector formator (2008) al cursului de formare ECDL  organizat de  Institutul Naţional de Administrație.

Director proiect de cercetare și membru în proiecte de cercetare științifică.

Preț cu TVA
900 RON
Înscrie-te la curs