22.07.2024 - 22.07.2024
Trainer
Mirela Gheorghe
Tip curs
Online
Grup țintă

Programul se adresează tuturor persoanelor fără experiență în utilizarea Microsoft Excel 2016.

Obiectivele cursului

Programul oferă posibilitatea cursanților de a dobândi aptitudini de modelare a problemelor economico-financiare prin calcul tabelar, utilizarea și aplicarea celor mai importante categorii de funcții, interogarea și sortarea bazelor de date, sintetizarea informației prin tabele pivot, pe baza unor studii de caz adaptate domeniului financiar utilizând aplicația Microsoft Excel 2016.

Tematica

Facilități generale specifice procesorului de tabele Microsoft Excel.

  • Gestiunea foilor de calcul;
  • Referințe celulare și de câmp;
  • Introducerea formulelor simple; tehnici de copiere a formulelor;
  • Calcul tabelar utilizând cele mai importante tipuri de funcții matematice, statistice, logice și data calendaristică (SUM, SUMIF, SUMIFS, AVERAGE, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, COUNT/COUNTA, COUNTIF, COUNTIFSIF, TODAY(), YEAR(), MONTH());
  • Sortarea și filtrarea automată a datelor;
  • Sintetizarea datelor prin tabela pivot;
  • Studii de caz.
Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen, suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului si certificat de participare.

Detalii curs

Programul are ca scop însușirea conceptelor și tehnicilor de inițiere privind utilizarea practică a aplicației Office - Microsoft Excel, favorizând utilizatorii finali din domeniul financiar să opereze cu instrumente de procesare și de calcul tabelar.

Nr. de ore
3
Detalii Trainer

Mirela Gheorghe este profesor universitar doctor la Departamentul de Informatică de Gestiune în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din Academia de Studii Economice Bucureşti cu experienţă de peste 20 ani in specializările: Tehnologia aplicaţiilor Office, Baze de date pentru afaceri, Informatica economica si analiza tehnica a datelor,Auditul sistemelor informationale. Deţine certificare în domeniu Certificare Microsoft Office Specialist – Microsoft Office Excel 2016 prin Learning Solution Training în Romania. Doctor în contabilitate din anul 2004 ca urmare a susţinerii tezei de doctorat cu titlul “Auditul informaţiei contabile în condiţiile utilizării sistemelor informatice”. În perioada 2011-2013 a urmat cursurile postdoctorale in cadrul proiectului POSDRU "Programe postdoctorale în avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi procese inovative” sustinand proiectul „Managementul riscului – fundamentul unei dezvoltări durabile într-o nouă societate bazată pe cunoaştere”.

Autor și coautor de cursuri universitare, articole științifice și cărți de specialitate.

Lector formator (2004, 2014, 2016, 2017) in programul formare profesională organizat de Camera Auditorilor Financiari din România. Lector formator (2008) al cursului de formare ECDL  organizat de  Institutul Naţional de Administrație.

Director proiect de cercetare și membru în proiecte de cercetare științifică.

Preț cu TVA
357 RON
Înscrie-te la curs