Certificatul de absolvire/participare se obține în termen de maxim 10 zile de la data finalizării cursului.