06.02.2024 - 06.02.2024
Trainer
Raul - Felix HODOȘ
Tip curs
Online
Grup țintă

Beneficiarii direcți ai programului sunt manageri ai întreprinderilor, persoane implicate în conducerea diferitelor departamente ale acestora, dar și practicieni în insolvență interesați în a-și perfecționa cunoștințele teoretice și practice.

Obiectivele cursului

Principalul obiectiv al acestui program este reprezentat de înțelegerea și aprofundarea noțiunilor importante ale insolvenței judiciare, operarea cu aceste noțiuni și însușirea practicilor legale și recomandabil a fi utilizate în procedura insolvenței, astfel încât perioada dintre deschiderea acesteia și aprobarea planului de reorganizare să nu conducă la restricționarea activității economice și acumularea de pierderi suplimentare.

Tematica

1. Noțiuni esențiale. Debitoarea aflată în dificultate

2. Deschiderea procedurii. Efecte

3. Participanții la procedura insolvenței și atribuțiile lor

  1. Instanțele judecătorești. Judecătorul sindic
  2. Administratorul/Lichidatorul judiciar
  3. Creditorii. Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
  4. Administratorul special

4. Regimul actelor juridice anterioare procedurii

5. Situația contractelor în curs de executare

6.Măsurile procedurale și obligațiile corelative ale debitoarei

  • Notificarea deschiderii procedurii
  • Creanțele creditorilor și verificarea lor. Tabelul preliminar
  • Contestațiile la tabelul preliminar. Tabelul definitiv
  • Inventarierea bunurilor debitoarei
  • Rapoartele administratorului judiciar

7. Planul de reorganizare. De la propunere la aprobare și confirmare

Investiție

Investiția include suport de curs online de tipul share screen si suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum si diploma de participare.

Detalii curs

Insolvența întreprinderii este o stare de fapt care se instalează anterior deschiderii procedurii judiciare. Scopul Legii nr.85/2014 este acoperirea pasivului debitoarei cu acordarea șansei salvării existenței acesteia. Perioada imediat următoare deschiderii procedurii generale a insolvenței este, din această perspectivă, deosebit de importantă pentru a permite redresarea debitoarei, iar conlucrarea dintre persoanele implicate este esențială.

Nr. de ore
6
Detalii Trainer

Raul-Felix Hodos este doctor în drept al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca cu teza „Plata electronică”.
Profesează ca avocat, practician în insolvență și responsabil cu protecția datelor, fondator și partener al Hodoș Legal Office, Hodoș Business Recovery și Data Protection Officer Services.
Este conferențiar universitar la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, titular al cursurilor “Drept comercial”, “Dreptul afacerilor”, “Drept bancar”, “Dreptul tehnologiei informațiilor și al comunicațiilor” și “Dreptul comerțului internațional”.
Îndeplinește funcțiile de conciliator SAL-Fin (A.S.F.), mediator și arbitru pe lista Centrului de Arbitraj și Mediere în Asigurări (ACAMA), arbitru și președinte al Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a județului Mureș, președinte al Societății Române de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private din Tîrgu Mureș (SOROCAPP) și al Asociației Române de Drept și Afaceri Europene din București (ARDAE);
A publicat peste 20 de articole științifice și mai multe cărți de specialitate, cele mai recente fiind Plata electronică (Editura Universitară, București, 2020) și Drept comercial (co-autor, Editura Universitară, București, 2021).
Domenii de interes: drept comercial, dreptul insolvenței, drept financiar, dreptul noilor tehnologii, protecția datelor personale.
Poate fi contactat la adresa: raul.hodos@hodos.eu 

Preț cu TVA
475 RON
Înscrie-te la curs