18 Martie 2021

ISF anunţă organizarea de cursuri online pentru dezvoltarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor profesionale deja dobândite atât de persoanele care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau servicii auxiliare, cât și pentru consultanții de investiții, în scopul conformării acestora la cerințele de formare profesională continuă aferente anului 2021, cu tematici în acord cu legislația în vigoare / Ghidul cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor - ESMA.

Situația la nivel global, precum și perioada de restricții cu privire la distanțarea socială au determinat o evoluție fulminantă a interesului participanților pentru acest tip de programe oferit de ISF pentru cele doua categorii de personal în sistem e-learning / online.

I. Program formare profesională continuă

<< Personalul care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau servicii auxiliare >>

2021 - online:

 

 • Reglementarea și supravegherea pieței instrumentelor financiare
 • Structura sistemului financiar – monetar
 • Instrumente financiare vizate de MiFID II / MIFIR
 • Cerințe privind furnizarea de informații
 • Evaluarea și clasificarea clienților conform cerințelor MiFID II
 • Conflictele de interese
 • Abuzul de piață/ Insider trading

 

II. Program formare profesională continuă

<< Consultanți de investiții >>

2021 - online:

 • Evaluarea şi clasificarea clienţilor conform cerinţelor MiFID II
 • Cerinţe de protecţie a investitorilor conform MiFID şi PRIIP’s
 • Instrumentele financiare vizate de MIFID II
 • Clasificarea clienților și protecția
 • MIFID II - din perspectiva funcţiei de
 • Executarea și raportarea tranzacțiilor către autoritățile competente
 • Evaluarea gradului de adecvare a serviciului și a oportunității instrumentului financiar
 • Protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor clienților
 • Managementul Riscului
 • Informații privilegiate și Abuzul pe piață

Mai multe detalii privind acest tip de programe puteți solicita la adresa de e-mail  training@isf.ro.

-