21 Decembrie 2021

Programul „Formarea personalului didactic din învățământul preuniversitar în domeniul financiar nebancar (FinTTT)” este un program acreditat de formare profesională continuă adresat personalului didactic preuniversitar, în baza Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 3559/29.03.2021. Grupul țintă al acestui program este reprezentat de profesorii de gimnaziu din toată țara care vor beneficia, şi în anul 2022, de cursuri de formare profesională continuă de educație financiară, gratuite.

În calitate de furnizor de programe de formare profesională acreditate ANC, atestat de A.S.F., Fundația Institutul de Studii Financiare, în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, a dezvoltat un program de formare de 60 ore, cu respectarea principiilor şi a standardelor de calitate aferente procesului educațional. Prin parcurgerea acestui program, acreditat pe o perioadă de 4 ani, absolvenții vor primi 15 credite de formare continuă.

În acest sens, programul FinTTT are definit drept scop general îmbunătățirea nivelului de educație financiară în rândul profesorilor – persoane de influență în rândul elevilor -  printr-un efort coordonat la nivel național, care va asigura atingerea principalelor obiective strategice de îmbunătățire a bunăstării financiare a populației prin creșterea nivelului de educație financiară.

Programul va pune la dispoziția participanților acces la sesiuni de instruire la sală (în funcție de condițiile sanitare din perioada organizării sesiunilor) și online, materiale de studiu (manuale, culegeri online de teste, materiale video, instrumente de evaluare, aplicații și alte instrumente didactice), precum și la metode de evaluare, cu respectarea principiilor standard ale procesului de evaluare.

Pe parcursul desfășurării programului se vor organiza atât sesiuni online sincron, prin intermediul aplicației ZOOM, respectiv se va acorda acces la materiale de training pe platforma online a organizatorului. Totodată, pe tot parcursul celor 60 de ore de formare profesională participanții vor beneficia de suportul trainerilor specializați prin intermediul sesiunilor de consultații.

Programul se reia cu serii noi din data de 25 ianuarie 2022.

Cadrele didactice interesate se pot înscrie în lista participanților prin completarea și transmiterea intenției de participare la finttt@isf.ro

Numărul participanților este limitat la 35 persoane, în ordinea înscrierilor.

-